Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

szombat, január 19, 2008
14:31
 
„Regressziós hipnózis”


El vagyok maradva a blogolással: alig van időm bármire, annyira leköt ez a programozás. De nagyon bízom benne, hogy január végére kész leszek vele teljesen. Most itthon vagyok, a változatosság kedvéért, szemben Tomival. (Mármint nem szemközt, hanem ellentétben...) Szóval most kiszakítottam egy kis időt magamnak, és ezt kihasználva igyekszem eleget tenni egy kommentben föltett kérésnek: írjak az ún. regressziós hipnózisról.

A regressziós hipnózis felkapott témának számít. Van, aki „pártolja”, van, aki „ellenzi” – de mindkét táborra jellemző, hogy tisztázatlan fogalmakat használnak: e két szóból csupán a hipnózis és a regresszió fogalma az, ami pontosabb meghatározásra szorul ahhoz, hogy értelmes kijelentéseket lehessen tenni róla.

Mi van erről a témáról a köztudatban? Röviden a következő: a hipnotizőr képes visszavinni az alanyt korábbi emlékeihez, és gyakran előfordul, hogy amint mennek vissza az időben, a mély hipnózisban lévő alany egyszer csak elkezd beszámolni arról, hogy ő valaki más: adott esetben több évszázaddal korábbi helyzetben van, más a neme, a nemzetisége, a társadalmi helyzete stb. Bámulatosan pontos leírást mond olyan helyekről és körülményekről, amelyeket „ébren” nem ismerhet. A „pártoló tábor” azt mondja: ez a jelenség kétségbevonhatatlan érv a reinkarnáció mellett. És hogy nagyon hasznos dolog ilyen „utazásokat” tenni, mert az ember az előző életeinek feltárásával jobban megismerheti saját magát, saját jelen helyzetét, tanulhat belőle, s ezáltal jobb, teljesebb életet élhet. Az „ellentábor” (többnyire fundamentalista keresztény elkötelezettséggel) viszont azt mondja, hogy mivel nem létezik lélekvánorlás, vagy maga az ezt állítólagosan alátámasztó jelenség sem létezik, vagy ha létezik, akkor annál rosszabb: gonosz szellemi erők (démonok) csapják be ilyenkor mind az alanyt, mind – alkalmasint – a hipnotizőrt. Első esetben azért nem szabad ilyen kísérletekben részt venni, mert csalás (és időrablás) az egész, ami csak összezavarja az ember lelkivilágát. A második magyarázat szerint a „regressziós hipnózis” kifejezetten veszélyes üzem: a sátán ezen az úton végső eltévelyedésbe vezetheti az embert, hogy megszerezze magának, és örök kárhozatba taszítsa.

És mik a tények? Vagy eggyel szerényebben: mi az én véleményem erről a témáról? – Úgy gondolom, a két megfogalmazás erősen korrelál egymással: a véleményem ugyanis olyan személyek tanításán alapul, akik meglehetős otthonossággal mozognak a hipnózis témájában: Bányai Éva hatalmas tárgyi tudással rendelkező kísérleti pszichológus, a Magyar Hipnózis Egyesület egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke (aki tudtommal nem hisz a reinkarnációban); Daubner Béla óriási, több évtizedes rutinnal rendelkező terapeuta, az Integratív Pszichoterápiás Egyesület egyik alapítója és elnöke (akiről tudom, hogy hisz a reinkarnációban). Amit a témáról tudok, azt (az olvasmányaimat leszámítva) tőlük tudom – és ebben a kérdésben történetesen mindketten ugyanazt mondják, legalábbis lényegében.

Először is feltűnhet, hogy a címben a „regressziós hipnózis” kifejezést idézőjelben használom. Mégpedig azért, mert véleményem szerint ez a szókapcsolat inkább illik a bulvársajtó szóhasználatába, mint a tudományos beszédbe. Nem azért, mintha nem létezne hipnózis vagy nem létezne a hipnózisban regresszió. Hanem azért, mert maga a kifejezés egy redundáns, tautologikus pleonazmus :P – ráadásul még szóhalmozás is. Mint a jobboldali sajtóban időnként előforduló „homoszexuális buzi” kifejezés. A hipnózis ugyanis eo ipso regressziós jelenség. A regresszió szó visszalépést jelent. A hipnózis pedig olyan módosult tudatállapot, amelyben a hipnotizált „visszalép”, regrediál arra a fejlődési szintre, amelyben a főszerep nem a nyelvé és a tudatos, racionális gondolkodásé, hanem a képeké és szimbólumoké, amelyekre költőien szokás azt mondani, hogy „a tudattalan nyelve”.

Persze amikor éber tudati állapotban vagyunk, akkor sem maga a valóság az, ami a fejünkben van, hanem szimbólumok: olyan képek és fogalmak, amelyeket a saját előzetes tapasztalataink (személyiségünk, meglévő megismerési sémáink stb.) és a valóság alapján kialakítottunk. Kiskoromban soha nem értettem, hogy tudunk elképzeli egy elefántot: hogy férhet be az elefánt (ami nagy) a fejembe (ami kicsi). Hát így. A fejemben nem az elefánt van, hanem az elefánt szimbóluma. És ha piros elefántot képzelek el, aki körben táncol, akkor összekapcsolom a pirosságról, az elefántról, a táncról és a körről kialakított szimbólumaimat. Amikor azt mondom: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik” (vagy épp Abody Béla zseniális parafrázisát, miszerint „Érdek az, ami szépség nélkül tetszik”), akkor e definíció megalkotásával vagy megértésével absztrakt fogalmakat fűzök össze, amelyek ugyancsak a valóságnak (valamilyen leképezés útján keletkezett) szimbólumai.

Hipnózisban nagyobb eséllyel fogok körtáncot járó piros elefántokról beszélni, mint a szépség, az érdek és a tetszés elvont fogalmairól – pontosan azért, amit fentebb írtam: hipnózisban a törzsfejlődés viszonylag új képződményének, a tudatnak használatáról visszatérünk (regrediálunk) a sokkal ősibb entitás, a tudattalan használatára – már amennyire a „használat” szó helytálló, a tudattalant ugyanis sokkal inkább passzívan megtapasztalja az ember, sem mint aktívan használja.

Gyakori jelenség hipnózisban, hogy (spontán módon vagy a hipnotizőr irányítására) fellép az életkor-regresszió jelensége. Ilyenkor (fiktív példával élve) az ötven év körüli alany elmondja, hogy épp iskolában van, másodikos, ott ül az osztályban, kint süt a májusi nap (miközben a hipnózisra tél közepén kerül sor), a tanító néni rákiabál, és intőt kap stb. Kérdésre elmondja, hogy a tanító nénit Margit néninek hívják, kontyba tűzve viseli a haját, piros-kék csíkos kardigánt visel, a nyakában vékony aranyláncon egy négylevelű lóherét ábrázoló függő lóg, a bal szeme alatt pedig van egy érdekes alakú anyajegy. E bámulatosan részletes beszámolókról utóbb bebizonyosodhat, hogy megfelelnek a tényeknek, noha alanyunk ébren, ha bottal verik, se tudta volna felidézni egykori tanítónője külsejét. Ráadásul elképzelhető, hogy hipnózisban megszólal egy olyan nyelven, amelyet valaha tökéletesen beszélt, de azóta tökéletesen elfelejtett.

Az ilyen jelenségek adnak alapot arra, hogy a hipnózist megpróbálják alkalmazni az igazságszolgáltatásban: mekkora csodafegyver volna, ha az egymásnak gyakran (leginkább mindig) ellentmondó tanúk hipnózisban pontosan fel tudnák idézni az események részleteit! Apró nehézség azonban, hogy ezek a múltra vonatkozó beszámolók nem teljesen megbízhatóak. Fiktív példánkban (mondjuk egy régi fénykép alapján) kiderülhet, hogy a tanító néni leírása pontosan megfelelt a valóságnak, azonban amikor előkeveredik valahonnan az ellenőrző könyv, kiderül, hogy az a bizonyos intő nem májusi, hanem októberi, a tanító nénit pedig nem Margitnak, hanem Jolánnak hívták. Na most akkor mi van?

Az, hogy az emberi emlékezet nem dokumentációs központ a valóságról, a hipnotikus életkor-regresszió pedig nem mechanikus visszajátszása az eseményeknek. Amiről az ember hipnózisban beszámol, az – csakúgy, mint a nem hipnózisban való minden egyes megnyilvánulása! – nem a valóság, hanem a saját valósága. A külső valóságnak az a szűrleménye, amely a saját személyiségének, történetének, észlelésének és felejtésének szitáján fennmaradt – és nem mellesleg egymásra íródott egyéb (korábbi és későbbi) valóság-megtapasztalásaival. Ebből az aspektusból pedig (ha nem bírósági, hanem pszichoterápiás keretek között vagyunk) teljesen lényegtelen, hogy a tanító néninek mi volt a neve valójában. Ha az alany úgy számol be róla, hogy „Margit néni”, akkor az úgy van jól. Akkor az ő valóságában ez így igaz, így alkot történetet, így magyarázza a múltját és jelenét. Lehet, hogy valaki mást hívtak Margitnak, aki gontos volt az életében. Lehet, hogy egy meghatározó olvasmányélményében csupán olvasott egy Margitról, akinek a személyisége és története valamiért alkalmas volt arra, hogy szimbolikusan kifejezze egy ominózus iskolai élményét. Mi több, még az is előfordulhat, hogy utazott pár hete a villamoson, és hallotta, amint valamelyik utas „Szia, Margit!”-ot mond valaki másnak, amikor a villamos nagyot fékezett, és az ő ekkor megélt ijedelme a tudattalanjában összekapcsolódott azzal a félelemmel, amit akkor érzett, amikor a hadani tanító néni (akiről tök mindegy, hogy Jolán néni volt) intőt adott neki...

Tehát még egyszer: a hipnotizált személy által megélt és elmondott valóság tényleg valóság: az ő valósága. A terapeuta szakmai szempontból helyesen jár el, ha ezt a valóságot feltétel nélkül elfogadja, vagyis kísérőként együtt van páciensével az adott képben, élményben, mert ezzel magát a pácienst fogadja el. Szakmai szempontból azonban helytelenül jár el, ha ezt a valóságot tényként fogadja el. Egyrészt azért, amit az előbb írtam: az emlékképek nem az események objektív dokumentációi. Másrészt azért, mert a terapeuta dolga nem az, hogy kinyomozza a múltat, hanem hogy segítsen élhetőbbé tenni a jelent (és ezáltal a jövőt).

Mindez nemcsak akor igaz, amikor a páciens azt mondja: „az osztályban ülök, másodikos vagyok, és süt be a májusi nap, Margit néni rám kiabál, és intőt kapok”, hanem akkor is, amikor mondjuk így szól: „Egy felhőkre épült kristálypalota arany tróntermében vagyok, gyémánt szárnyaim vannak; gyönyörű zenét hallok, de tudom, hogy a palota alatt a pincében egy szörnyű sárkány rejtőzik, a trónterem falairól pedig vér csöpög.” Ez pontosan ugyanolyan valóság, mint Margit néni meg az intő: a páciens saját valósága. A terapeutának is pontosan ugyanaz a dolga: biztos támaszként jelen lenni, kísérni a pácienst a képben, és ezzel feltétel nélkül elfogadni őt. Továbbra is szimbólumokról van szó: szimbólum Margit néni is, az intő is, a májusi napsütés is, és szimbólum a sárkány is meg a kristálypalota a vérző falaival. És értelmetlen a kérdés, hogy „minek a szimbólumai” ezek. Nem minek, hanem kinek: a páciensnek a szimbólumai. Bennük van az egész élete, a teljes személyisége, méhen belüli lététől kezdve a jelen pillanatig, minden eseményével.

És mi van akkor, ha a (férfi) páciens azt mondja: „Egy nagy kőkastélyban vagyok cselédlány; kinézek az ablakon, és azt látom, hogy lovagi tornát vívnak a vitézek”? Vagy épp ezt: „Rómában vagyok, és mindjárt az oroszlánok elé vetnek az aránában”? Mi lenne? Semmi: a szobalányság, a kőkastély, Róma és az oroszlánok a lovagi torna ugyanúgy szimbólumok, mint Margit néni meg a sárkány. A valóságot fejezik ki: a páciens valóságát, nem pedig a megtörtént eseményeket. A terapeuta dolga továbbra is ugyanaz: jelen lenni, elfogadni, kísérni. Hogy honnan jön be a képbe a történelmi múltat idéző háttér? Ki lehetne deríteni, nyilván, de a gyógyulás szempontjából nincs jelentősége. Az ember belső világában teljesen mindegy, hogy (létező) tanító nénikkel, (hajdan létezett) oroszlánokkal vagy (soha nem létezett) hétfejű sárkányokkal kell megvívnia. A lényeg, hogy magát a megvívást hogyan éli meg: sikerként vagy kudarcként, győztesként vagy legyőzöttként stb. És ha a képben történetesen múltbeli kudarcról számol be, át lehet alakítani úgy a szubjektív múltat (szimbolikus eszközökkel), hogy az elveszítse a jelenre negatívan ható erejét, és vagy semelegesítődjön az emlék (függetlenül attól, hogy egyáltalán megtörtént-e ténylegesen), vagy akár pozitívvá váljék.

Mindez végtelenül izgalmas, nagyon kalandos, nagyon tanulságos eseménysorozat lehet, nemcsak a páciens, hanem a terapeuta számára is. A hipnózisban megélt korregressziók a lélek és a valóság, a tér és idő számos ágába-bogába burjánozhatnak el. Az egész folyamatnak azonban egyetlen dologhoz bizonyosan semmi köze sincs: a lélekvándorláshoz. A hipnózis nem alkalmas eszköz az előző életekhez való hozzáférésre. Egész egyszerűen nem úgy működik, nem arra való. Lehet persze reinkarnációval is magyarázni a regressziós jelenségeket, ha valakinek épp olyan a világ- és tudományképe, de az ilyen magyarázat jellegét tekintve nem különbözik attól, amikor az epilepsziás beteg tónusos-klónusos rohamát azzal magyarázzák, hogy az ördög rángatja belülről, vagy a villámlást azzal, hogy Isten haragszik.

Azzal persze, hogy ismerjük az epileptikus roham, a villámlás vagy a hipnózisban jelentkező múltbeli képek mitológiátlanított magyarázatát, semmit nem mondtunk arról, hogy van-e ördög, van-e Isten vagy van-e lélekvándorlás.

Címkék:


Hozzászólások:


minthogy az ember elmenyei mindig valosagosak (abban az ertelemben, hogy az egyen SZUBJEKTIV valosagat kepviselik) abszolute nem lehetetlen ertelmes beszelgetest folytatni olyan emberrel, aki eppen valamilyen ok (testi vagy mentalis betegseg pl.) miatt hallucinal
pszichotikusok és haldoklok pszichoterapiajaban van is erre pelda, es dobbenetes a hatas a "beteg", de a terapeuta szamara isBalázs, rendkívül érdekes az amit írsz. Mindíg is érdekelt a téma. Szerinted mi lehet a magyarázata annak, hogy az ilyen regressziók alkalmával egyes alanyok olyan részletességgel számolnak be bizonyos történelmi körülményekröl és létezö városkról, utcákról, személyekröl (volt/van ilyen TV adás is), hogy csak pl. aprólékos levéltári kutatások után lehet megerösíteni a hipnózis alatt elmodottakat. Azaz a hipnotizált személy által elmondott információk nem nyilvánosan hozáférhetö anyagon alapulnak. Nem olvashatott róluk, nem hallhatta öket véletlenül sem a rádióban sem a villamoson.Kedves Balázs!

Köszönöm, hogy leírtad a meglátásaidat a regressziós hipnózisról. Szeretem, ha egy bizonyos témát több szemszögből is megvizsgálhatok, és erről a dologról csupán egyetlen könyv adott számomra némi információt. Thorwald Dethlefsen - A sors mint esély című könyvében olvastam a regressziós hipnózisról amit Ő reinkarnációs terápiának nevez.

Számomra mindkét lehetőség elképzelhető. Akár az is, hogy vissza tudunk menni előző életeinkbe a hipnózis segítségével, akár az is, hogy a hipnózis alatt elmondott dolgokat valamiképpen a tudatalattinkból ássuk elő innen-onnan összeszedett információk "lefényképezésének" segítségével. Sőt, akár mindkettőt egyszerre is elképzelhetőnek tartom.

Igaz, én általában a megérzéseimre, és érzéseimre hallgatok, amikor valaminek az igazságtartalmát keresem. Végtére is nem az "általános" igazságokat keresem, hanem a "saját igazságomat", ha úgy tetszik. Azt a fajta igazságot, ami úgy érzem, hogy engem előbbre visz a lelki fejlődésem útján.

A materialista tudományoknak sajnos "hinni" azért sem tudok, mert az én kérdéseimre valahogy sosem tudnak számomra kielégítő választ adni.
Például ott van az a nagyon egyszerű kérdésem is, hogy mi az ami egy élőt élővé tesz, és mi az, ami egy halottban már nincs ott. Mi az a matéria, amivel több az élő, mint a már nem élő szervezet. Mi a lélek?
Erre a kérdésemre semmilyen számomra kielégítő tudományos magyarázatot nem kaptam eddig. Még a "lélekbúvárnak" nevezett pszichológia is lazán átsiklik a lélek mibenléte felett.

A lélekvándorlásban én valójában azért tudok jobban hinni, mint bármi másban, mert úgy érzem, hogy számomra sokkal több kérdés ad olyan magyarázatot, amit én a jelenlegi tudatszintemmel értelmezhetőnek, és elfogadhatónak tartok.

Számomra kevés az a magyarázat, hogy: "Isten útjai kifürkészhetetlenek".

A véletlenekben pedig már csak azért sem tudok hinni, mert akkor úgy érzem, hogy abban kellene hinnem, hogy ez az egész világ az összes anyagi és nem anyagi formát kapott teremtményével, csupán a véletlenek furcsa játéka.
Ha a véletlenekben hinnék, úgy érzem, hogy hátat kellene fordítanom minden rendszernek és törvényszerűségnek, ideértve akár még a fizikai törvényszerűségeket is.

A lélekvándorlás tanát pedig, ha úgy vesszük, még a kísérleti fizika is alátámassza az energiamegmaradás törvényével. És nehéz hinnem, hogy valami, valaki semmivé váljon, mint ahogy nehéz hinnem azt is, hogy valami legyen a semmiből.

Láttam egy filmet pár éve. Az volt a címe,hogy: "Amerikai história X". Abban a filmben elhangzott egy mondat, ami azóta is visszhangzik a gondolataim között, és úgy érzem, hogy időről időre befolyásolja a gondolataimat, és tetteimet is.
Ez az ominózus mondat az emlékeim szerint így hangzott: "Az a kérdés, hogy azzal amit tettél jobbá vált-e az életed, boldogabb lettél-e tőle?"
Amióta ezt a kérdést először végiggondoltam, azóta minden tettemet és gondolatomat ennek fényében teszem, és gondolom.
Ha úgy érzem, hogy attól, hogy adott dolgot teszek, vagy gondolok az életem jobbá, boldogabbá válik, akkor megteszem, ha a kérdésre nem a válasz, akkor igyekszem az adott dolgot nem megtenni, vagy kiűzni a gondolataimból.

A spirituális életszemlélet úgy érzem, hogy jobbá, boldogabbá tette az életemet. A lélekvándorlás tana pedig olyan kérdéseimre adott számomra elfogadható válaszokat, amiket, ha nem tudtam volna megválaszolni, már régen nem látnám az élet értelmét, és egy bizonyos élethelyzetben megragadtam volna, majd minden valószínűség szerint önkezemmel vetettem volna véget annak...

Persze, azzal együtt, hogy ilyen módon talán elfogult vagyok ebben a témában, nagyon szeretem a különböző véleményeket, mert nem szeretek dogmatikusan elfogadni egyfajta elképzelést, hanem szeretem, ha minél több nézőpontból vizsgálhatok meg egy adott jelenséget.

Személyesen valószínűleg úgysem nyílik módom arra, hogy ilyen "regressziós hipnózist" végignézzek, vagy végigcsináljak, mert úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel nagyobb veszélyt jelentene időnként eléggé labilis idegrendszeremre, mint amennyire fontos lenne a kíváncsiságom kielégítése.Az ember saját valósága. :) Nagyon tetszik, amit írtál! :)

Ivett: Thorwald Dethlefsentől nemrég olvastam egy könyvet, élet az élet után a címe néki. Abban is nagyrészt a reinkarnációs terápiáról van szó. :) Érdekes könyv.

én úgy vagyok vele, hogy elolvasom és nagyon érdekel is, de nem hiszek a reinkarnációban. Sokkal inkább az itt leírt dolgokkal értek egyet, bár voltak meglepő dolgok a a Dethlefsen könyvben is például. És itt olyasmikre gondolok, amit sztefanó is írt. :)Nagyon érdekes írás. Köszi, hogy megírtad.Azt mondják puszán kiváncsiságból senki ne menjen el egy ilyen "kezelésre",mert olyan mértékben megváltoztathatja az embert,hogy azután másra nem is tud gondolni.Ennek ellenére nekem a leghőbb vágyam megtudni,hogy ki voltam előző életem során és mért maradtam itt tanulni,jovátenni,befejezni?De persze félek is tőle,mi lesz ha megtudom,hogy egy szörnyű gonosz ember voltam és ezért bűnhödöm még egy testben.Nem tudom,de jo lenne tudni a választ,úgy könnyebb lenne,tudni mire figyeljek életemben,mért félek egyes dolgoktól,mért kötődöm egyes emberekhez.Talán sosem tudom meg de azért jó volna.Ha olvastad a fenti írást, rájössz: egy ilyen kezelésből sok mindent megtudhatsz, csak azt nem, hogy ki voltál előző életedben (ha ugyan van ilyen, hogy előző élet).

Ha azonban azt szeretnéd tduni, hogy mitől félsz, sőt szeretnél megtanulni nem félni, arra van lehetőség, függetlenül az állítólagos "előző életektől". A pszichoterápia pont ilyesmire való.

Ha bővebben érdekel a téma, írj levelet!Tudomásom szerint az Univerzum összes információja hozzáférhető lehetne az emberek számára, ezt hívják Akasha krónikának. Gondoljátok végig, az agyuknak csupán elenyésző százalékát használjuk, mi lehet a többiben? Egyes kutatások szeint MINDEGYIK testi sejt tartalmazza az ember életéről az összes információt!

Hogy amit tapasztal regressziós hipnózis során, az a valóság-e? Szerintem teljesen mindegy addig, amíg hasznos, amíg képes vagy változtatni olyan problémádon, amelyen azelőtt nem tudtál. Amin azelőtt a szakemberek, akiket felkerestél, sem tudtak. Ugyanis a tudomány korlátok között mozog, míg az ezotéria bármely területen a hiten alapul - tehát nem ismer határt. Nem kell, hogy elkezdj spirituális blablával foglalkozni, ha nem akarsz! Nem kell olvasni róla, ha nem hiszel benne... de egy próbát megér. Ugynis egy terapeuta, egy természetgyógyász szájából ( ha hozzáértő emberről van szó) nem hallod azt, hogy "nem tudom"!Persze megoldani sem fogja helyetted az Életed, de mégha az Ő kis "misztikus képzeletbeli világába" vezet is Téged, honnan tudhatod, hogy azon az Úton számodra nem könnyebb-e megérteni a problémáidat? Nem az a kérdés, hogy Isten vagy ördög, képzelet vagy valóság, előző élet vagy sem... Az a kérdés, akarod- e megismerni Önmagad, fejlődni, és ezért mit teszel meg? Vagy csupán csak töprengsz, hogy ez miért nem sikerül, másnak miért igen... de a választ nem keresed mélyen, mert az ember magába nézni nem szeret. Inkább helyette kritizál másokat...Tisztelt Balázs
Realista nézetű személynek tartom magam, de minden érdekel ami súrolja az emberi logikával értelmezhető valósnak definiált határokat.Van egy nézetem, amivel minnél valóságosabban szeretném átgondolni az életem során tapasztaltakat.Ekkor előveszem ezt az "eszközt" és minden érzelmi befolyásolástól függetlenül próbálom levezetni és definiálni a tapasztalataimat.Az eszköz neve: steril gondolkodás
Nagyon tetszik a témával kapcsolatos megközelítésed, mert tényszerű és valóságtartalma teljesen hiteles.
Én csak annyit szeretnék hozzátenni az egész témához(ha lehet ilyet), hogy aki úgy véli hogy "hisz", annál nem az a kérdés hogy miben hanem hogy hogyan teszi azt.
Üdv.
PetiÉn csak azt szeretném tudni, hogy hogyan lehet valakit kitörölni az emlékezetből, hogy ne gondoljunk rá soha többet, illetve ne ragaszkodjunk hozzá? Hol csinálnak ilyet ahol végleg eltüntetik az ember emlékezetéből a dolgokat!
Nekem 3 évet kellene kitörölni az agyamból ami alatt, a barátom nem tudom hányszor megcsalt, hazudott, de még mindig érzek valamit iránta és ezt szeretném megszüntetni, de már sem a nyugtatók sem az orvosok nem tudnak segíteni! Mit tehetek, mi a megoldás erre?Kedves Monca,

olyan, hogy "emléktörlés", legfeljebb a Harry Potter-vilgban létezik, de ott sem túl vidám dolog. A valós életben ilyen nincsen.

Ami van viszont: pszichoterápia. A nyomasztó élmények, amelyekkel szemben most tehetetlennek érzed magad, kitartó terápiás munkával megszelídíthetőek, legyőzhetőek. Nem eltűnni fognak az életedből, nem elfelejted őket, hanem megmaradnak, de erejüket vesztik. Továbbra is emlékezni fogsz mindenre -- csak épp a fájdalom mértéke elviselhető szintre csökken. Erre van lehetőség. Hipnózissal is, más módon is.Kedves Balazs!

Szeretnem megtudni, hogy Magyarorszagon - lehetoleg Budapesten, vagy JNSzolnok-megyeben hol/mely pszichiaterek vegeznek regressziv hipnozist, mi a reszvetel elofeltetele, milyen arkategoriakra kell szamitani. Elore is nagyon koszonom az informaciot.
Udvozlettel: MarcsiKedves Marcsi!

Amint a cikkemből is kiderült, a hipnózis mindenképpen regresszív jelenség. Az azonban, amit általában "regressziós hipnózisnak" hívnak, vagyis az (állítólagos) előző életekre való emlékezés -- az nem létezik, legalábbis nem úgy, ahogy azt hagyományosan elképzelik. És nem is tudok olyan pszichiáterről, aki kifejezetten reinkarnációs élmények keresése céljából végezne hipnózist. Aki így tesz, az vagy jóhiszemű sarlatán, vagy simán szélhámos.

Hipnózissal dolgozó terapeuták egyébként szép számmal vannak az országban -- én főleg budapestiekről tudok, de vidéken is lehet találni. Ha gondolod, megpróbálok a részletekben is segíteni, de ezt jó lenne privátban tenni. Itt a blogon (jobb oldalt) megtalálod a nekem szóló levél küldésének lehetőségét; írd meg, voltaképpen miért érdekel a dolog, és valószínűleg sikerül megfelelő szakembert találni neked.

Üdv:

Balázs"...Szakmai szempontból azonban helytelenül jár el, ha ezt a valóságot tényként fogadja el. Egyrészt azért, amit az előbb írtam: az emlékképek nem az események objektív dokumentációi..."

Engedd meg, hogy ezzel vitába szálljak. Először is: én nagyjából egyenlőségjelet tennék a "valóság" és a "tény" kifejezések közé, ezért némiképp értelmetlennek tartom az első idézett mondat második felét, illetve elgondolkoznék a "valóság" pontos definícióján. Egy álom "valóság"? Egy "érzés" valóság? Egy író "megálmodja" a könyvét, a rendező a filmjét, az építész a házát, a festő a festményét. "Érzések" alapján elfogadunk vagy elutasítunk embereket és dolgokat. Pontosan hol van az eleje annak a folyamatnak, amikor a matematikailag-fizikailag nem (pontosan) leírható álmokból, érzésekből, gondolatokból "realitás" születik? Mennyivel valóságosabb az a ház, ami felépül, annál, amit az építész csak a gondolataiban/álmaiban képzelt el?

Mi az objektív dokumentációja a múltnak? Egy évszám? És azon kívül? Lényegében minden olyan leírás, ami túlmutat a matematikán, bizonyos mértékig szubjektív. A múlt nem is "létezik" más formában, csak az emlékeinkben. Ha az emlékek elhalványulnak, eltűnik a múlt is. Paleontológusok, régészek próbálják "kitalálni" a múltat, de ez mindig is töredékes lesz, jó esetben egy vázszerkezet.

Jól ismert (érzékelés)pszichológiai folyamat, hogy ugyanazt az eseményt (pl. egy balesetet) 10 szemtanú tízféle módon fogja leírni. 10 szubjektív múlt(idézés). Melyik az objektív, melyikből lesz "tény"? És az valóban "tény-e", nem csak a legvalószínűbbnek tartott szubjektív múlt?

Szóval jóval óvatosabban bánnék - különösen pszichológiai vonzatú témák kapcsán - a "tény" és "valóság" kifejezések használatával... :)

Egyébként - ezt leszámítva - logikusan és következetesen építed fel az írásod, egészen a végéig: "Az egész folyamatnak azonban egyetlen dologhoz bizonyosan semmi köze sincs: a lélekvándorláshoz. A hipnózis nem alkalmas eszköz az előző életekhez való hozzáférésre. Egész egyszerűen nem úgy működik, nem arra való."

Mennyiben korrelál ez a kijelentés az általad előtte leírtakkal? Mert szerintem semmiben. Ez kb. olyan, mintha felírnád egy egyenlet elejét, kihagynád a közepét és a végét, majd a végére odabiggyesztenéd: = 212. Márpedig 212, mert én azt mondom...

Ugyanis azok a dolgok, amiket előtte leírsz, önmagukban nem alkalmasak arra, hogy ezt a következtetést le lehessen vonni belőle. Szerintem :)Köszönöm a hozzászólásodat. :)

Ismeretelméleti szempontból valóban releváns, amit a "valóság" és "tény" szavakról írsz. Az általam tárgyalt gyakorlati szempotból azonban ez így puszta nominalizmus: a kérdés nem az, hogy van-e egyáltalán objektív igazság, hanem az, hogy ha van is (ha meg nincs, akkor pláne) az emlék biztosan nem az.

A hipnózisban átélt élmény éppen emiatt nem bizonyítéka a múltnak -- legyen az félórával, húsz évvel vagy tíz élettel ezelőtti múlt. Ezért gondolom logikusnak az írás végét is.

Abban igazad van, hogy tekintélyelvű érvelést is használok, de ezt aránylag az elején explicitté is teszem. És a tekintély nem én vagyok, hanem két elismert személy. És az, hogy e kettőből az egyikről jól ismert, hogy hisz a reinkarnációban, szerintem épp hogy erősíti az érvelés hitelességét."A hipnózisban átélt élmény éppen emiatt nem bizonyítéka a múltnak -- legyen az félórával, húsz évvel vagy tíz élettel ezelőtti múlt."

Megint vitatkoznék... :) Ez a kijelentésed lényegében azt jelenti: az emlékeink nem "bizonyítják" a múltat. Akkor mi más bizonyítaná?

Azt nem állíthatod, hogy a hipnózis során nem idézhetünk fel emlékeket. Ebben nem is tennék különbséget a hipnózis és mondjuk egy elmélyültebb relaxálás közé, amikor felidézzük magunkban régi emlékeinket. A kettő a lényegét tekintve csak abban különbözik, hogy a hipnózis egy kiépített metodika köré épül, a fiziológiai folyamatok ugyanazok.

Minél elmélyültebb a hipnózis (vagy a meditáció, a relaxáció stb.), annál nagyobb az esélye annak, hogy a felszínre kerüljenek elfeledett, esetleg elfolytott emlékek.

Gyakorlati példa: hipnózisban (vagy bármilyen más hasonló állapotban) egyszer csak bevillanak erős érzelmi töltettel rendelkező motívumok, egy bohóc mászik egy szárítókötélen egy mackóval, szöknek a kislány elől, aki mostohán bánik velük... A felbukkanó emlékképeket az agy szinte automatikusan elkezdi logikai kontextusba helyezni és összáll a kép: ez egy részlet egy meséből. Kérdezem anyukámtól: te, olvastál nekem valaha ilyen mesét? Anyuka: jesszus, erre hogyan emlékezhetsz? Két éves voltál, amikor ezt esténként felolvastam neked.

Összefoglaló, immár tényszerűen: 1972. január 15-én este az anyukám felolvasott nekem az XY című könyvből. Ez tény? Objektív valóság? Hozzásegített az elmélyült állapot egy múltbéli esemény megismeréséhez?"az emlékeink nem "bizonyítják" a múltat. Akkor mi más bizonyítaná?"

Három válaszom van. A köznapi: az írott, íratlan és tárgyi emlékek valamelyest bizonyíthatják a múltat. Az ismeretelméleti: a múlt eo ipso bizonyíthatatlan. A pszichológiai: a terápiának nem feladata, hogy bármit is bizonyítson; az a feladata, hogy javítson a kliens életminőségén.

Nem azt állítottam a cikkben, hogy hipnózisban nem jöhetnek fel régi emlékek. Azt állítottam, hogy a hipnózisban (vagy bármilyen más módosult tudatállapotban) megélt azon tapasztalatok, amelyeket a szubjektum az "emlék" címkével lát el, nem szükségszerűen felel meg ténylegesen megtörtént eseményeknek -- bár természetesen akár meg is felelhet. Viszont a terápia szempontjából irreleváns a (valódi vagy hamis) emlékek valóságtartalma.Lényegében alátámasztottad a válaszoddal az állításomat: végeredményben minden emlék forrása az emberi "tudat- és érzésvilág": az írásos emlékek sem ráesnek a papírra, hanem tükörként reflektálják alkotójának emlékeit, érzéseit és gondolatvilágát.

Tanultál, tapasztaltál valamit a hipnózissal kapcsolatban, az emlékeid alapján ezt megfogalmazod, papírra veted. A "gondolati" emlékeid alapján a blogodban alkottál az utókor számára egy írásos, tárgyi emléket.

A logikai bukfenc szerintem ott van a gondolatmenetedben, hogy kimondatlanul különbséget teszel "objektív tudás" és emlékek között, holott a tudás végeredményben nem más, mint az emberiség emlékeinek összessége.

Egyébként nem öncélúan akarok itt monologizálni: 20 éve dolgozom együtt pszichológusokkal, pszichiáterekkel, több száz olyan ülésen vettem részt (egy kutatócsoport megfigyelőjeként), ahol hipnózist alkalmaztak.

Azt tapasztalom, hogy a pszichológia néha nagyon erőltetetten keresi a kapcsolódási pontjait a "tudományhoz", probálja magát meghatározni tudományterületként. Számomra úgy tűnik, hogy néha hajlamosak elfelejteni: a pszichológia nem matematika, és belátható időn belül nem is lesz az, mert az emberi létezésnek egy területével foglalkozik, ahol rengeteg a fehér volt.

Ha a fizika le tudja nyelni azt a békát, hogy egyes elemi részecskék helyzetét nem tudja pontosan meghatározni, csak valószínűsíteni, a pszichológiának is ki kellene végre békülnie azzal, hogy egy erősen relativisztikus alapokon nyugvó tudományág.

Van egy természetes emberi képesség, az elmélyülés elménk olyan rétegeiben, amiket jellemzően nem használunk a mindennapokban. A pszichológia ezt "kisajátította" és elnevezte hipnózisnak és úgymond terápiás céllal használja. De attól a lényeg nem változik, a fiziológia és a pszichológiai folyamat is ugyanaz marad.

Ezért gondoltam úgy, kicsit túllőttél a célon, amikor határozott kijelentést tettél arról, mire alkalmas ez a technika és mire nem, illetve hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni.Attól tartok, a saját gondolataidat vetítetted bele az én gondolatmenetembe. :) (Ez velem is megesik, legutóbb épp tegnap volt egy nagyon tanulságos ilyen esetem.) Azt mondod:

"kimondatlanul különbséget teszel "objektív tudás" és emlékek között"

Ez nem igaz. Én nem beszélek (kimondatlanul sem) "objektív tudásról". Objektíve megtörtént eseményekről beszélek -- függetlenül attól, hogy azokról van-e tudása bárkinek is. (Ezen objektív események létét lehet persze vitatni, de az már ontológiaikérdés; nincs köze a pszichológiához.) És annyit állítok, hogy ezen eseményekhez biztos hozzáférést a hipnózis sem biztosít.

"határozott kijelentést tettél arról, mire alkalmas ez a technika és mire nem"

Semmi olyat nem állítottam, ami ellentétben állna a mainstream tudományos véleménnyel. Két dolgot állítok határozottan:

1.) Abból, hogy valaki egy módosult tudatállapotban megélt tapasztalatáról úgy véli, hogy az valós esemény emléke, nem következik semmi arra nézve, hogy ez a vélelme igaz-e vagy sem.

2.) Annak, hogy e vélelme igaz-e vagy sem, a szimbólumokkal végzett terápiás munka szempontjából semmilyen relevanciája nincs.

Én ennyit állítok most, és ennyit állítottam két és fél éve is, amikor a cikket írtam, nem többet. E két állítás közül melyiket tartod hibásnak?"1.) Abból, hogy valaki egy módosult tudatállapotban megélt tapasztalatáról úgy véli, hogy az valós esemény emléke, nem következik semmi arra nézve, hogy ez a vélelme igaz-e vagy sem.

2.) Annak, hogy e vélelme igaz-e vagy sem, a szimbólumokkal végzett terápiás munka szempontjából semmilyen relevanciája nincs."

Ez így korrekt, de ez csak nagyon áttételesen van köszönőviszonyban ezzel a két állítással:

"Az egész folyamatnak azonban egyetlen dologhoz bizonyosan semmi köze sincs: a lélekvándorláshoz. A hipnózis nem alkalmas eszköz az előző életekhez való hozzáférésre. "

A blogod átlagolvasói valószínűleg semmiféle összefüggést nem fedeznének fel a 2 állítás között. A fenti kettőben ugyanis nyitva hagysz opciókat, amiket az alsó kettőben kategorikusan kizársz.

Lényegében leírtam mindent, amit szerettem volna, ennél mélyebben azért nincs értelme elmerülni a témában, mert úgy látom, a téma szempontjából jelentős fogalmakat különbözőképpen értelmezünk. Köszöntem a lehetőséget... :)Egyetértek: én is úgy gondolom, hogy nem tudunk tovább jutni úgy, hogy pl. a "következik", a "szükségszerű", a "bizonyítás" és hasonló fogalmak használatában nincs konszenzus.

Köszönöm az észrevételeidet.omega:enhiszek azugynevezet agondolati ivben amit egy ember de akar tobb ember is egyszere at tud elni ez az apont amit tudatalanak vagy tudatalati zonanak hivunk ez lehet en tudat vagy egyetemleges tudat kulonbozo szintekel es szferakal igy pl inteligencia es tokeletes inteligencia attol is fug hogy mijen erzekeny zonaban helyezkedik el az alany mint intentitas
arezgo korokon belul subsztancialis hulamok es teremto gondolatok plazmakat ugy nevezett tebol nyert energiabol epit fel havalaki anyagi testet el is veszti jelen van mint subsztancia es aki ere jobban erzekeny es azon arezgo koron van belul van kapcolatot tud letesiteni az intentitasalEz is egy szempont.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta