Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

szombat, április 30, 2005
16:46
 
„Siralmas énnéköm...”


Nem, nem siránkozni akarok, hanem megosztani. Jót. Van néhány olyan bekezdés, különböző könyvekben elhelyezve, amelyeket ha újraolvasok, legyek otthon, utcán vagy metrón, akaratlanul is mindig elszorul a torkom és nem ritkán küszködnöm kell a könnyeimmel. Öröm, szomorúság, meghatottság, katarzis... Mikor melyik miatt.

Alább tehát idézetek következnek, szám szerint öt darab. Bizonyára létezik több hasonló szöveg is az életemben. Most ezek jutottak eszembe. Persze így kiemelve nem valószínű, hogy másnak is ugyanazt jelenti mindez, mint nekem. De attól még jó érzés volt begépelni őket ide.
...Hirtelen elmázolta a tenyerével a rajzokat, és visszasántikált a helyére, a kuckóba. Utánamentem, leültem a padkára, és odatettem kettőnk közé a buktát. Nézte, nézte, de nem nyúlt hozzá, se nem szólt semmit. Közelebb toltam, de már akkor nemnézett oda. A képeket bámulta a falon. Egészen a kezéhez toltam a buktát. Erre rám nézett, én meg megszólaltam:
   – Ezt teneked hoztam. Bukta.
   – Tudom – mosolyodott el, és mindjárt bele is harapott. – Szeretem.
   – Ti is szoktatok buktát sütni?
   – Itten nem szoktunk. Otthon anyáméknál szoktunk. Édesatyám a lekvárosát mindig kiharaptanekem, mert azt nem szerette.

(Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön)
Harry mindkét kezével elengedte a seprűnyelet, és előrevetette magát. Félrelölkte Malfoy kezét, és...
   – IGEN!
   Két karját a magasba emelve röppent újra az ég felé. Furán csengett a füle, de azon át is hallotta, hogy odalent a közönség eszeveszett tombolásba kezd. Az aranylabda ott vergődött a markában, apró szárnyaival a tenyerét csiklandozva.
   Egyszer csak megjelent mellette a könnyáztatta arcú Wood; átölelte a nyakát, és ott zokogott a vállán. Két erőteljes lökés jelezte, hogy Fred és George is megérkezett, azután felharsant Angelina, Alicia és Katie kórusa: – A miánk a kupa! A miénk a kupa! – Hét test és tizennégy kar fonódott össze egyetlen nagy, boldog ölelésben.
[...]
   Percy, sutba vetve fennkölt modorát, úgy szökdécselt, mint egy ötéves gyerek. McGalagony professzor még Woodnál is hangosabban zokogott, s egy hatalmas griffendéles zászló sarkával törölgette a szemét; valahol messze a tömegben pedig ott nyújtózott Ron és Hermione. Egy hang se jött ki a torkukon; csak álltak, és sugárzó arccal nézték, ahogy a diadalittas szurkolók Harryvel és a többiekkel a vállukon odatódulnak a dobogó elé, ahol Dumbledore várta őket a győztesnek járó hatalmas kupával.
   Ha ekkor lett volna egy dementor a közelben... Harry átvette a kupát a zokogó Woodtól, s mikor a magasba emelte, arra gondolt, hogy ebben a percben a világ legfényesebb patrónusát is meg tudná idézni.

(J. K. Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly)
Nem sokkal később a pápa megérkezett titkára kíséretében a „Bambino Gesu” nevű gyermekkórházba. Hogy csillogtak a gyerekszemek, mikor fehér ruhájában és piros palástjában odalépett ágyacskáikhoz! Minden egyes gyerekhez lehajolt, kezével végigsimította láztól forró homlokukat, az együttérzéstől és jóságtól tulcsordult a szíve.
   – Ó, Istenem, micsoda boldogság, micsoda öröm, hogy Szentséged személyesen jött el ma, Krisztus születésének ünnepén! – mondta nagy buzgón a főnöknő.
   – Hagyja csak, jó nővér, hol volna az atya helye ma, ha nem szenvedő gyermekeinél? – válaszolta mosolyogva János pápa.
   A kicsik minden ágyban felültek és mindenhonnan kiabálták: – Giovanni, Giovanni! ide is jössz?
   – Igen, mindjárt, kicsi fiam, csak ne légy olyan türelmetlen.
   – Hogy hívnak téged? – kérdezte az egyik apróság kíváncsian, amikor a pápa előtte állt.
   – Amikor még kisfiú voltam, Angelinónak hívtak, aztán Angelónak; a katonaságnál Giuseppe voltam és most János a nevem.
   – Engem is Angelinónak hívnak! – hallatszott rekedten a másik ágyból.
   – Ó, milyen jó, akkor hát névrokonok vagyunk. Hogy vagy, Angelino?
   – Most már jobban vagyok, Angelo – felelt a kicsi. – Ma reggel mindent megettem. Beata nővér azt mondta, jó fiú vagyok.
   – Helyes, így csakhamar ismét egészséges leszel.
   A szomszédos ágyban egy nyolcéves gyerek emelkedett föl párnájáról.
   – Tudom, hogy itt vagy, szentatya, de nm láthatlak.
   – A kis Carmine Lemma vak – súgta oda a nővér a szentatyának. A pápa megindultan simított végig a szegény fiúcska borzas fekete haján. Szeretett volna valamit mondani, de egy szót sem tudott szólni.
   – Itt van a kalapod? – kérdezte a vak gyerek. – Megsimogathatom? Nagyon fogok vigyázni.
   – Hát persze, kicsi Carmine!
   – Ó, ezt nagyon finomnak érzem, olyan, mint a selyem. Azt hiszem, piros selyem.
   – Eltaláltad!
   – Sikerült, sikerült! – örvendezett a kicsi. – Nem láttam, de megéreztem. Ugye, van egy kis sapka is a fejeden? Azt is megfoghatnám egyszer?
   A pápa levette a fehér fejfedőt és a fiú göndör buksijára tette. – Na, most egy kicsit te vagy a pápa.
   – Nem, nem, én csak egy szegény kisfiú vagyok. De egyet mondj meg nekem, Giovanni! Mama mindig azt mondja, ha jó leszek, a mennyországba kerülök. Mit gondolsz, Szentatya, fogom majd látni ott a jó Istent?
   – Egészen biztosan, kedves Carminém.
   – Az angyalokat, meg a Madonnát is?
   – A mennyország minden lakóját! Most egy kicsit még éjszaka van számodra, de akkor mindig nappal lesz, a jó Istent fogod látni és soha többé nem leszel a sötét éjszakában.
   A fiú boldogságában és örömében néhány érthetetlen szót dadogott és világtalan szeméből földöntúli fény ragyogott.
   – Szentatya – kiabált valaki a másik sarokból, mondd meg nekem, hogy mi legyek!
   – Hát mi szeretnél lenni, gyermekem?
   – Rendőr vagy pápa! – hangzott a válasz nagy határozottan. – De ez is, az is biztos nem lehetek.
   – Nem, mindkettő nem lehetsz. – A fiú elkapta a pápa kezét és közelebb húzta magához.
   – Jó volna rendőrnek lnni, az ember sokat beszélhet és mindenkinek rá kell figyelnie, különben jön a felszó... hogy is hívják...
   – Felszólítás.
   – Habár, szerintem, a pápára még többen hallgatnak, mint egy rendőrre.
   – Nem mindig, fiú! Például nekem is szót kell fogadnom a rendőrségnek. Nélkülük ki sem mehetek az utcára, megtiltották.
   – Azért talán mégis inkább pápa leszek! – döntött a gyerek.
   – Persze, mindenkiből lehet pápa, belőlem is az lett, láthatod. Legjobb lesz, ha ezt még jól meggondolod, és ha meggyógyultál, eljössz hozzám, aztán tovább beszélgetünk róla.
   – Biztosan elmegyek, számíthatsz rám.

(Wilhelm Hünermann: A világ plébánosa – XXIII. János pápa élete)
Frodó ott találta Aragornt a domb lábánál; állt, mint egy fa, mozdulatlanul és némán; de kezében egy kicsinyke aranyvirág, egy elanor, s valami fénylett a szemében. Nyilván valami szép emlékbe merült; s ahogy Frodó ránézett, tudta, hogy olyasmit lát, amit ugyanitt látott egykoron. Mert a komor évek egyszerre mind eltűntek Aragorn arcáról, s szálas, szép, fehér ruhás ifjúnak látszott; tündéül mondott néhány szót valakinek, aki Frodó számára láthatatlan maradt: – Arwen nanimelda, namaárie! – mondta, mély lélegzetet vett, fölriadt a gondolataiból, meglátta Frodót és elmosolyodott.
   – Ez a földi tünde-világ szíve – mondta – s az én szívem itt érzi magát itthon, hacsak fény nem hullik a fekete utakra, amelyeket meg kell járnunk, neked is, nekem is, Frodó. Jöjj velem! – Kézen fogta Frodót, otthagyta Cerin Amroth dombját, és eleven emberként nem is tért már vissza oda soha többé.

(J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura)
Fehér volt a hajó, sokáig építették, s hosszasan várta a véget, amelyről Círdan beszélt. Amikor pedig mindez elvégeztetett, és Isildur Örököse lett az emberek ura és a nyugat uralkodója, világossá vált, hogy a Három Gyűrű hatalmának is vége, s az Elsőszülöttek immár vénnek és színtelennek látták a világot. Akkor szállt tengerre az utolsó nolda is a révben, hogy mindörökre elhagyja KÖzépföldét. Utoljára pedig a Három Gyűrű Őrzői szálltak vízre, s Elrond föllépett a hajóra, amelyet Círdan készített nekik. Őszi félhomályban indultak el Mithlondból, aztán a Görbe Világ tengerei elfogytak alóluk, s a kerek ég szelei nem zavarták többé a hajót, amely a világ párája fölötti tiszta légben elszállt az Ősi Nyugatra, s a regék és dalok eldái eltűntek mindörökre.

(J. R. R. Tolkien: A szilmarilok)


Hozzászólások:


Ezek az én kedvenc idézeteim: "Gyűlölni nem, szeretni csak születtem én"... Antigoné

"Rieux azt válaszolta neki, ha hinne egy mindenható Istenben, nem gyógyítaná az embereket, mert neki engedné át ezt a feladatot. De senki, a világon senki nem hisz egy ilyen Istnben, mert senki sem hagyja el magát teljesen. ...S mivel a ilágrenet a halál szabályozza, talán az Istennek is az a legjobb, ha nem hiszünk benne, s minden erőnkkel a hall ellen harolunk, s sohasem emeljük fel szemünket az Ég felé, ahol ő hallgat. (Albert Camus: A pestis)

De minden árnyék végső soron a fény szülötte. S csak aki fényt és árnyékot, békét és háborút, emelkedést és süllyedést egyaránt megélt meg, az élt csak igazán...


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta