Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

kedd, február 26, 2008
14:08
 
Kint-e vagy bent


„...megdöbbenve láttam, hogy már nem vagy római katolikus - egyértelműen nem. És keresztény sem egyértelműen vagy. Mi történt veled pontosan?” – kérdezi tőlem kommentjében Miklós, és nem szeretném válasz nélkül hagyni ezt a kérdést, mert meg tudom érteni döbbenetét annak, aki aránylag szemmel tartotta, amit nyilvánosság előtt műveltem az elmúlt idők során. Annyit előrebocsátok: a helyzet azért nem tragikus. :)

Két állításomat kéne tehát némileg értelmeznem: 1.) Egyértelműen nem vagyok római katolikus. 2.) Nem egyértelműen vagyok keresztény. Ez két külön téma, és mindkettő kifejtéséhez sok-sok oldalra lenne szükségem. Azaz nem lenne, hanem (reményeim szerint) lesz: készülőben van egy könyvem, amelyben mindenről szeretnék írni, amit tudok és fontos számomra, ill. amiről nem tudok és fontos számomra. Istenről, emberről, világról, kultúráról, kommunikációról, költészetről stb. Úgyhogy ott majd bővebben, itt pillanatnyilag csak vázlatosan.

1.) Egyértelműen nem vagyok római katolikus.

A Római Katolikus Egyház egy konkrét, ha tetszik, kézzel fogható valóság a világban. A teológia különbséget tesz látható és láthatatlan egyház között. Az utóbbiba való tartozás kritériumai bizonytalanok: ahány dogmatikus, annyi helyen húzza meg a határt. Karl Rahner az anonim kereszténység fogalmának megalkotásával alaposan feje tetejére állította a megváltástant és általában a teológiát. A II. Vatikáni Zsinat pedig dogmatikai konstitúciójában mondta ki, hogy az igaz lelkű nemkatolikusok, mi több, a jó szándékú ateisták is üdvözülhetnek, „oly módon, amit egyedül Isten ismer”.

A látható egyház azonban más dolog. Teológiai dimenzióján kívül van neki intézményi, jogi dimenziója is. S mint ilyen, tiszta és világos játékszabályok határozzák meg, hogy valaki tagja-e ennek az intézménynek vagy sem (függetlenül attól, hogy a láthatatlan egyháznak tagja-e vagy sem).

Azt, hogy valaki római katolikus-e, elsősorban nem a vallásgyakorlata határozza meg, hanem az, hogy mit hisz. Ezt a hitet, vagyis a hit tárgyát a teológia fides quae creditur néven nevezi, megkülönböztetendő a hittől mint az Istenhez kapcsolódás személyes aktusától (fides qua creditur). A tényleges vallásgyakorlat csak egy lépéssel később következik: annak függvényében alakul, amit az ember hisz.

Eszerint tehát nagyon könnyű definiálni a „római katolikus”-nak mint halmaznak a fogalmát – azonban nagyon nehéz (pontosabban lehetetlen) külső szemmel megállapítani, hogy egy konkrét ember elemét képezi-e ennek a halmaznak vagy sem. Ugyanazon egyetlen definíció sokféle megfogalmazásából az egyik a következő lehet: Római katolikus az és csak az, aki hiszi és vallja mindazt, amit a Római Katolikus egyház tanítóhivatala hit és erkölcs kérdésében a tévedhetetlenség igényével előterjeszt.

A helyzet pedig az, hogy e definíció alapján én nem vagyok római katolikus. Van ugyanis a tanítóhivatal által a tévedhetetlenség igényével előterjesztett olyan hitbeli tanítás, amelyet a magam részéről nem hiszek.

Ehhez két megjegyzést fűznék. először is a tévedhetetlenség fogalmának azon értelmezésével kapcsolatban, ahogy az a katolikus egyház önértelmezésében szerepel, komoly aggályaim vannak. Nem elsősorban erkölcsi, hanem filozófiai, konkrétan ismeretelméleti aggályaim. Az a véleményem, hogy a tévedhetetlenség ilyen értelemben vett fogalma elvi lehetetlenséget takar. Ezt természetesen nem tévedhetetlenül állítom, azonban a tervezett könyvben majd bőségesen fogom indokolni.

A helyzetet tovább árnyalja (s egyben bonyolítja), hogy jelenlegi tudásom alapján azt kell állítsam: a fenti definíció alapján a „római katolikus” megjelölés valójában üres halmazt takar. Egy konkrét emberre nézve ugyanis két eset lehetséges:

a) Nem ismeri az összes olyan tanítást, amely a fenti definícióban szerepel. És mivel nem ismeri az összeset, nem is hiheti az összeset. Hinni olyasvalamiben, aminek a puszta létéről nincs tudomásunk: fogalmi ellentmondás. Ennek az egyszerű ténynek az a kínos következménye, hogy a teológiailag iskolázatlan ember, legyen bármily mély az Istenhez fűződő kapcsolata, ha egyszerűen nem tud akár csak egyetlen apró, a tévedhetetlenség igényével előterjesztett hittételről, nem lehet római katolikus – már amennyiben nem önkényesen definiáljuk a római katolikusságot, hanem a Római Katolikus Egyház saját definícióját vesszük alapul. Eszerint tehát római katolikus híveket kizárólag a jól képzett teológusok között kereshetünk.

b) Ismeri az összes olyan tanítást, amely a fenti definícióban szerepel. Ezek az emberek a dogmatika tudósai. Nekik azonban további két problémával szembenézniök. Egyfelől a definícióban „a tévedhetetlenség igényével előterjeszt” kitétel, noha kristálytisztának tűnik, valójában számos esetben meglehetősen obskúrus. Különösen régebbi szövegek esetén komoly teológia vita tárgyát képezi, hogy egy-egy pápai vagy zsinati megnyilatkozás tévedhetetlennek tekintendő-e, s ha igen, a szöveg mely vonatkozásában kell tévedhetetlenségről beszélni, és mely vonatkozásokban csupán korhoz kötött vagy stiláris elemekről. Másfelől a magasan (vagy mélyen) képzett teológusok kénytelenek szembenézni azzal a végtelenül kényelmetlen ténnyel (amely a „nagyközönség” szeme elől rejtve marad), hogy léteznek olyan állításpárok a katolikus egyház szöveggyűjteményeiben, amelyeknek mindkét tagja külön-külön kétség kívül tévedhetetlen tanítás – ugyanakkor, ha egymás mellé tesszük őket, az derül ki, hogy a két állítás logikailag kizárja egymást (contradictio). Vagyis a kettő egyszerre és ugyanon értelemben nem lehet igaz, következésképpen egyszerre nem is hihető. (Az egymást kizáró dogmákról már évekkel ezelőtt írtam egy eszmefuttatást.)

A fenti levezetésből következik, hogy senki nem lehet római katolikus. Vagy azért nem, mert nem ismeri a Római Katolikus Egyház összes tanítását – vagy ellenkezőleg: azért nem, mert ismeri.


2.) Nem egyértelműen vagyok keresztény.

Erről könnyebb, egyszersmind nehezebb is írni. Szemben a római katolikussággal, a kereszténységnek mint olyannak nem létezik egyértelmű törvényalkotója, aki tekintélyi alapon megkérdőjelezhetetlen definíciót állíthatna fel arra nézve, mi is az, hogy keresztény. A „könynebb” utat ezzel végig is futottam: mivel nem létezik egyértelmű definíciója a „keresztény” megjelölésű halmaznak, nem lehet eldönteni egyértelműen senkiről (rólam sem), hogy kint-e vagy bent van.

A nehezebb út viszont nem kicsit, nagyon nehezebb, mint a fenti levezetés. Mégpedig azért, mert bár nincsenek a kereszténységnek egyértelmű definíciói, elterjedt definíciói azért akadnak, mégpedig szép számmal. Ezek részben átfedik, részben kiegészítik, részben kizárják egymást.

Van olyan definíciója a kereszténységnek, több is, amelyek alapján soha, már a megtérésem utáni időszakban, a legbigottabban lobogó (vagy leglobogóbban bigott) koromban sem számítottam kereszténynek. És van olyan definíciója, több is, amelyek alapján valaha kereszténynek számítottam, ma viszont már nem. És azt hiszem, bár ebben nem vagyok biztos: olyan definíciója is van (vagy lehet) a kereszténységnek, amely alapján hajdan nem számítottam volna kereszténynek, ma viszont már igen.

Ezeknek a részletezése természetesen messzemenően meghaladja ennek a posztnak a terjedelmét, de úgy hiszem, magának a blognak a műfaját is. Ha Isten és a ninivei hatalmak is úgy akarják, egyszer majd el fog készülni a bevezető sorokban említett, életrajzi elemekkel gazdagon megtűzdelt könyv. A jelen felállás alapján a címe (és alcíme) ez lesz: Aszalt szilva naplementekor – kis teológiai töprengő. De lehet, hogy változni fog: elképzelhető, hogy egybe írom majd: Aszaltszilva. Komoly indokaim vannak mindkét verzió mellett. Majd meglátjuk.

Címkék: ,


Hozzászólások:


"Ne nézd sem túl messziről, sem túl közelről azt, amit látni akarsz."

KataEz érdekes... Én nem tudok olyan katolikus dogmákról, amelyek a szó szoros értelmében egymásnak ellentmondanának... MikiA Hittani Kongregáció 1973-ban kiadott DS 4540 alatt jegyzett nyilatkozatát figyelembe véve a II. Vatikáni Zsinat 1967-es LG dogmatikai konstitúciójának 16. részében írottak formális logikai ellentmondásban állnak a Firenzei Zsinat által 1442-ben kiadott, DS 1351 jelzetű hittétellel.Bocs, én most nem tudtam megnézni a kérdéses helyeket (otthon nincs Denzingerem, de tudomásom szerint a II. Vatikáni Zsinat tévedhetetlen megnyilatkozőást (dogmát) egyáltalán nem mondott ki, ugyanígy nem tekinthető tévedhetetlen egyházi megnyilatkozásnak a Hittani Kongregáció 1973-as nyilatkozata sem. Azt hittem, hogy két tévedhetetlen egyházi tanítás (dogma) között találtál valamilyen inkonzisztenciát. MikiKedves Miki,

mielőtt elkezdenénk részletesen mgevitatni a kérdést, arra vagyok kíváncsi, elolvastad-e a (külön a te kedvedért másodszor is) belinkelt írást. Csak hogy tudjam, miről beszélünk valójában. Azért kérdezem, mert azt írod:

"én most nem tudtam megnézni a kérdéses helyeket (otthon nincs Denzingerem)"

..., holott a kérdéses helyek szerepelnek a belinkelt írásomban.

Persze nem muszáj elolvasnod, de úgy gondolom, kiegyenlítettebb és előrevivőbb lenne a párbeszéd, ha a vita tárgyát képező szöveget mindketten ismernénk.

BalázsBocs, nem vettem észre, hogy az egy link, és nem olvastam el, de most már megnéztem. Manifeszt módon ellentmond egymásnak a firenzei zsinat tanítása és a II. Vatikáni Zsinat tanítása. Csakhogy úgy tudom, a II. Vatikáni Zsinatnak ez a megnyilatkozása nem számít tévedhetetlennek (dogmának).
MikiVitatkozhattok ahogy akartok a Bibliában világosan benne van: God created Adam and Eve and not Adam and Steve!!!!Kedves Névtelen,
Biztos vagy ebben? Már csak azért is kétlem, mert a Bibliát tudtommal NEM angolul írták :)Minden névtelennek:
Nekem van három /azaz 3 darab/ bibliám és mind magyar, tehát a bibliát magyarul írták, és ha a föld Isten kalapja, Magyarország tudjátok mi rajta...
És én is büszkén vállalom a névtelenségemet!!!"Csakhogy úgy tudom, a II. Vatikáni Zsinatnak ez a megnyilatkozása nem számít tévedhetetlennek (dogmának)."

Rosszul tudod. ;)

A katolikus egyház tanítóhivatalának kétféle működése van, a rendes és a rendkívüli. Utóbbiba (Magisterium Extraordinarium) tartoznak bele az egyetemes zsinatoknak vagy a pápának a kifejezetten dogmaalkotó szándékú megnyilatkozásai. A rendes működésbe (Magisterium Ordinarium) tartozik bele mindaz, amiben a világ püspökei a római pápával közösségben egyetértenek, ennek bármiféle deklarálása nélkül is. Ha deklarálják is (pl. egyetemes zsinaton, anélkül, hogy kifejezetten új ünneplyes definíciót akrnának alkotni), akkor pláne. És a tévedhetetlenség - mármint a katolikus egyháztan szerint - a Magisterium Ordinarium működését is jellemzi.

A II. Vatikáni Zsinat megnyilatkozásai különböző jelentőségűek: ez már megnevezésükből is kiderül. A 16 (ha jól emlékszem, ennyi) dokumentumból négy különösen fontos: ezek konstitúciók. E négyből pedig van kettő, amelynek a megnevezése: dogmatikai konstitúció. A zsinati atyák magával az elnevezéssel is jelezni akarták, hogy az ezen iratokban mondottak nem aktuális egyházfegyelmi útmutatásokat tartalmaznak, hanem az örök hitletéteményt fejtik ki - szükségképpen tévedhetetlenül.

A II. Vatikáni Zsinat nyilván úgy értelmezte saját magát, hogy nem alkot új dogámát: nem újat mond, hanem a régit mondja új módon. "Non novum sed nove." Vagyis, hogy profanizáljam kicsit a dolgot, a PR azt közli, hogy az egyház mindig is(!) ezt vallotta, amit a zsinat tanít (jelesül, hogy a nemkatolikusok is üdvözülhetnek).

Csak ez persze nem igaz.

Egyébként ha eltekintünk a fentiektől, és azt mondjuk, hogy ez a megnyilatkozás nem tévedhetetlen, szemben a fireznzei dogmával (amely tévedhetetlen), akkor ezzel azt is állítjuk, hogy a Római Katolikus Egyház 2008-ban is hatályos tanítása szerint elkárhozik mindenki, aki formálisan nem római katolikus. És azért ez elég nagy gáz lenne.

A valóságban az van, hogy a ma élő katolikusok 95%-a soha életében nem hallott a firenzei dogmáról, és a nemkatolikusok üdvössége kérdésében azt vallja, ami a Lumen Gentiumban áll.OK., értem. Valóban rosszul tudtam, egyértelműen azt hittem, hogy a II. Vatikánum tanítása nem dogma. Inkonzisztens-e szerinted az ortodox keresztény álláspont is, amely szerint csak az első hét egyetemes szent zsinat tanítása tévedhetetlen? (Énnekem ez mindig józanabb álláspontnak tűnt mint a katolikus felfogás a dogmákról.)
Üdv.:MikiAz ortodoxok tudtommal nem a tévedhetetlenség fogalmával operálnak: ez egy meglehetősen nyugati képződmény. A kérdés nem az, hogy mely zsinatok tévedhetetlenek, hanem hogy mely zsinatokat tekintenek egyetemesnek. És ők azt mondják, hogy a kelet-nyugati egyházszakadás óta nem volt, nem lehetett egyeteme zsinat. Mondják ezt annak ellenére, hogy annak idején a latin egyházat ők is kiátkozták a halál f****ra, és annak ellenére, hogy azóta (ha jól tudom) tartottak egy csomó pánortodox zsinatot. Kelet és Nyugat újbóli egyesülése nélkül bármilyen nagy csinnadrattával tartanak is zsinatot, az nem lehet egyetemes.

Nekem nagyon rokonszenves ez az álláspont. Emberi, szerény, alázatos - egy szóval: jézusi.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta