Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

csütörtök, március 13, 2008
00:54
 
Mit jelent Jézus feltámadása?


Az alábbi gondolatmenetet vázlat csupán, amely bővítésre, magyarázatra szorul. Tegnap délután fél hat és fél hét között vetettem „papírra”, nagy hirtelen.

Jézus személyét tekintve a második isteni személy, a Logosz.
Jézus természetét tekintve valóságos Isten és valóságos ember.

Jézus minden személyes megnyilvánulásának alanya a Logosz.
A Logosz az, aki születik, mozog, anyagcserét folytat, nevet, sír, kommunikál és meghal.

Megnyilvánulási lehetőségeiben azonban korlátozott: cselekedetei nem állhatnak ellentétben sem isteni, sem emberi természetével.

Isteni természete miatt pl., bár szabad akarata van, nem tud bűnt elkövetni – de ez nem áll ellentétben emberi természetével, mert a bűnelkövetés nem szükségszerű attribútuma az embernek.
Emberi természete miatt pl. nem tud repülni – de ez nem áll ellentétben isteni természetével, mert a testben való repülés nem szükségszerű attribútuma Istennek (hiszen maga a testben való létezés sem szükségszerű attribútuma Istennek).

Ebből az következik, hogy a felsorolt személyes megnyilvánulások nem állnak ellentétben az isteni természettel. Ha ellentétet tapasztalunk az értelem valósága és a megtapasztalt valóság között, valamelyik valóságot felül kell vizsgálnunk.

Úgy tapasztaljuk, hogy az ember halandó, és halála végleges zuhanás a nemlétbe.
Azonban a természetes értelem fényénél bizonyosan felismerjük, hogy Isten szükségszerűen létezik, vagyis ontológiailag képtelen a nemlétezésre.

Ha tehát azt állítjuk (és igenis azt állítjuk), hogy Jézus isteni természettel bír, akkor két lehetőség van:

   a) Vagy az értelmünk vezet téves eredményre: ekkor Isten mégis képes a nemlétezésre.
   b) Vagy a tapasztalatunk vezet téves eredményre: ekkor az ember halála mégsem végleges megsemmisülés.

Új információ nélkül képtelenek vagyunk dönteni. Az új információt húsvét szolgáltatja.
Húsvétkor az apostolok úgy tapasztalták, hogy Jézus halála után mégis él, vagyis halála mégsem a nemlétbe való végleges zuhanás volt.

Márpedig Jézus halála valóban teljes mértékben emberi halál.
Azonban Jézus isteni természetéből adódóan képtelen a lényegi változásra. Jézus személyét illetően az időbeliség értelmezhetetlen.

Tehát nem az az állítás helyes, hogy „Jézus valóban meghalt, ezt követően pedig valóban él”, hanem „Jézus valóban meghalt és mégis valóban él”.

Ez az „és mégis” az, amit az apostolok térben és időben „feltámadásként” tapasztaltak meg.
A Feltámadottal való találkozás azon tény megismerése, hogy Jézus halála – és Jézus valóságos embersége miatt az ember halála –, szemben a tapasztalattal, nem végleges megsemmisülés.

A feltámadás nem „isteni belenyúlás” az események folyásába. Nem időbeli aktus, amit Isten tesz, hanem örök valóság, amelyet az ember felismer.


A fenti, nagy hirtelen készített vázlat egyébiránt több mint tíz évnyi töprengésem, elmélkedésem, gyötrődésem (egyik) konklúziója.

Címkék: , , ,


Hozzászólások:


"Isteni természete miatt pl., bár szabad akarata van, nem tud bűnt elkövetni..."

Szerintem ez nem nehéz Istennek, hiszen Isten határozza meg, hogy mi a bűn. Egyébként meg hol van olyan állítás, hogy Isten nem követhet el bűnt? Persze kézenfekfőnek látszik, de következik ez valamiből igazából?


"Emberi természete miatt pl. nem tud repülni"

Szerintem "emberi természete" nem akadályozza semmiben, hiszen sok olyat tett, amit emberként más nem tud meg tenni, pl. gyógyítás, vizen járás, ételszaporítás, stb.hol van olyan állítás, hogy Isten nem követhet el bűnt? Persze kézenfekfőnek látszik, de következik ez valamiből igazából?

Következik, mégpedig két dologból: Isten egységéből (egység, értsd: meg nem osztottság, mint az egyik metafizikai léthatározmány), valamint a bűn teológiai definíciójából, amely szerint a bűn tudatos és akaratlagos ellenszegülés Isten szándékoló akaratának. Isten - mivel nincs benne megosztottság, nem szenved disszociatív identitászavarban :) - nem szegülhet ellen saját akaratának. Tehát az, hogy "nem tud bűnt elkövetni", ugyanolyan ontológiai megállapítás, mint az, hogy "nem tud nem létezni".

Szerintem "emberi természete" nem akadályozza semmiben, hiszen sok olyat tett, amit emberként más nem tud meg tenni, pl. gyógyítás, vizen járás, ételszaporítás, stb.

A teológia válasza erre (tudto mmal) az, hogy ezek a tevékenységek csodák, vagyis nem az emberi természet "rendes" menyilvánulásai. Ugyanakkor nem is isteni természete miatt képes ezekre. E csodák karizmatikus jelenségek, amelyeket Jézus mint ember azért tudott megtenni, mert a Szentlélek töltötte őt el. A Jézust követő ember - mondja a teológia - is megteszi ugyanezeket, ha a Szentlélek eltölti őt. Az egyháztörténetben bőségesen van szó a Jézust követő emberek által végbevitt csodákról (gyógyítás, vízen járás, ételszaporítás stb.) Maga Jézus mondta (János evangéliuma szerint), hogy aki benne hisz, "ugyanazon tetteket viszi majd véghez, sőt még nagyobbakat is".Kedves Krisztián!
Isten nem azért nem tud bűnt elkövetni, mert ő határozza meg, mi bűn... A katolikus erkölcsteológia szerint (tudtommal) nem Isten döntésétől függ, hogy mi jó, és mi rossz: azokat a tetteket írja elő, amelyek objektíve jók, s azokat tiltja meg, amelyek objektíve rosszak...
Balázs: nem vagyok benne biztos, hogy az Isten létezésének biztos felismerhetőségére vonatkozó, az I. Vatikánum által kimondott dogmában az is benne foglaltatik, hogy az is felismerhető, hogy Isten szükségszerűen létezik (már amennyiben a szükségszerűségen logikai szükségszerűséget értünk...)
MikiA kérdéses dogma Isten megismerhetőségét állítja úgy általában, arról nem beszél, hogy a megismerhetőség Isten mely tulajdonságaira vonatkozik. Ugyanakkor (a dogmától függetlenül) a teodícea egyik legrövidebb definíciója Istenre: szükségszerű létező (értelemszerűen szembeállítva a teremtett világ kontingens voltával). Vagyis ha Istenből egyáltalán bármi megismerhető, akkor, ha más nem is, az éppen hogy az ő szükségszerű léte.Elménk csak részleges megismerésre képes. Nemcsak Istent, semmit sem képes teljesen megismerni. Ellenben létezik egy egy másfajta tapasztalat, ami Istent megtapasztaltathatja teljes egészében. Ez a nyugaton sajnos elfelejtett heszykia. Az egyházatyák korában keletkezett a fogalom. Isten szükségeszerűen és tapasztalat alapján is léztező.

Egy kérdés, ami talán segít a skicc véglegesítésében. Krisztus az üdvösség idejében öröktől létező isteni egység része. A történelmi időben viszont egy adott ponton lép, innen nézve a Logosz, ami kezdettől fogva létező. (Ján. 1.1.) Ahogy egy ponton belép a történelembe, ugyanúgy ki is tudott volna lépni. Ki is lépett, ez a mennybemenetel. Ugyanezzel a logikával emberi természetének a testi halállal való levetésével is megtehette volna. Nem tette. Emberi természete szerint ember, ami képes testi halálra.

Az ember képes nemlétezésre? A Szentírás eszkatológikus részei szerint?


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta