Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

csütörtök, május 14, 2009
12:13
 
A példabeszéd magyarázata


Nem akarom a blogomat kétszemélyes levelezőoldallá változtatni, de Katának az előző poszthoz írott legutóbbi hozzászólásával kapcsolatos gondolataim ismét önálló posztba kívánkoznak. Alább csak részleteket idézek, részletekben megválaszolva.

De az ember ember, ami azért jelent valamit.

Hogyne: pontosan azt jelenti, mint ha azt mondjuk, hogy a sárgarépa sárgarépa vagy a cickány cickány. Mindegyik sok millió év alatt nyerte el a maga formáját, és mindegyiknek sok millió év alatt alakult ki – folyamatos tesztelés során – az az életmódja, amely számára működőképes. És ha valaki az évmilliós tesztelésre azt mondaná, hogy szar az egész, és márpedig én jobban tudom, hogy mi a megfelelő életmód egy cickány számára, és megvalósítaná a cickányok populációján a légből kapott ötletét – az rövid úton

Amikor arról beszél valaki, hogy önzetlenség, hogy mások iránti felelősségérzet, élni és élni hagyni, hogy a természet szeretete – akkor bár meglehet kevéske természettudományos ismerete van, meglehet az őskorban, vagy a középkorban él – de mégis ennek a bolygónak a megmentéséről van szó. Meg aztán azok a kis vízi járművek utasai, akik biztonságos és működő hajókat tudtak készíteni azok nem csak ismerték az alternatívát, de hasznosították is.

Kerüljük az anakronizmust. Ne vetítsünk vissza a múltba olyan dolgokat, amelyek akkor nem léteztek. Az előtt, hogy 1962-ben megjelent Rachel Carson Néma tavasz c. könyve, egyáltalán nem volt része a közgondolkodásnak, hogy a bolygó életközössége ténylegesen végveszélyben van. A múlt „önzetlenei” és prófétái nem a bolygó megmentéséről beszéltek, hanem a civilizáció fenntartásáról. Ahogy Quinn fogalmaz: amikor arról beszél az egyház, hogy Jézus azért jött, hogy megmentse a világot, akkor „világ” alatt kétségkívül nem a bálnákra gondol, hanem az emberekre.

És akkor, bár ez olyan szörnyű számomra, mintha viccet magyaráznék, ideje tisztázni, hogy mi micsoda a hajós allegóriában.

Az óceán: a Földön található életközösség.

A kis csónakok és egyebek: az emberiség fejlődése során kialakított azon társadalmi szerveződési formák, amelyek kétségkívül működőképesnek bizonyultak az ember számára a természetes szelekció folyamatában. Nevezetesen a sok tízezernyi különféle törzsről van szó. Ezek nagyjából folyamatosan harcban álltak egymással: egyfajta alacsonyszintű, állandó hadviselésről van szó; fogcsattogtatásról, amely kijelöli a határokat, jelzi az identitást, és biztosítja a sokszínűséget, ezáltal pedig a faj túlélését.

A nagy hajó a mi civilizációnk, amely létrejöttének pillanatától kezdve módszeresen pusztította és pusztítja maga körül ezt a sokszínűséget, így a korábban hozzáférhető sok tízezernyi tesztelt megoldásból arra nézve, hogy milyen életmódok bizonyulnak működőképesnek az ember számára, mára alig egy néhány maradt elérhető. A többi végérvényesen elpusztult: visszavonhatatlanul kivesztek az emberiség memetikai állományából, ahogy a dinoszauruszok is visszavonhatatlanul kivesztek az életközösség genetikai állományából.

A lék az allegória gyenge pontja, mert nemcsak arról a valamiről van szó, amitől kezdettől süllyed a hajó, hanem arról is, ami a haladását fenntartja és amitől olyan csodálatosan kényelmesnek bizonyul, hogy az utasai úgy gondolják, ez a hajózás egyetlen helyes útja. Tehát a fejlődés és pusztulás oka egy és ugyanaz, nevezetesen egy három komponensű robbanókeverék.

Az egyik komponens a totalitárius mezőgazdaság, vagyis az a fajta mezőgazdasági gyakorlat, amely a bolygón lévő minden életet potenciális emberi élelmiszernek tekint, és erre fel, ha szükséges, elpusztít minden más életet. Szemben az ökológia azon törvényével, amelyet az élet keletkezése óta minden faj betartott (a sok tízezernyi törzsben élő ember is): vetélkedni teljes erőbedobással szabad, de tilos a versenytársak megsemmisítése. Akár azok közvetlen kiirtásával, akár a táplálékuk megsemmisítésével vagy a táplálékhoz való hozzájutásuk megtagadásával. A mi civilizációnk, elsőként és egyedüliként a Föld életközösségének történetében kivonta magát e szabály alól, és működésének alapelvévé tette, hogy az emberi élet felette áll minden más életnek (vö. „alacsonyabb rendű létformák”, „szubhumán élővilág” és hasonló kifejezések), következésképpen az emberi működés természetes velejárója minden más létforma felhasználása emberi táplálék előállítása céljából.

Ennek a gazdálkodási szemléletnek (és gyakorlatnak) egyenes következménye a nagy mértékű élelemfelesleg megjelenése volt. Ezzel a felesleggel valamit kellett kezdeni, és a kultúránkban olyat tettek, amit soha sehol másutt: az élelmet elzárták az emberek elől. Csak az kapott (és kap ma is) belőle, aki hajlandó részt venni a további túltermelésben. A kulcsra zárt raktárak kulcsa persze valakiknek a kezében van, és e valakik kénytelenek biztosítani, hogy az éhes emberek ne vegyék el tőlük a kulcsot erőszakkal. Vagyis kialakult a hierarchia, ezzel együtt a hierarchia csúcsán lévők helyzetét (a status quót) védő állandó katonaság.

Persze attól, hogy a túltermeléssel létrejött emberi élelem kulcsra van zárva, attól az még van. Van, és valami lesz vele. Ha nem tüzelik el (márpedig általában nem tüzelik el), akkor megevődik – és átalakul valamivé. Emberré. Meg még több emberré. Meg még többé. Meg még többé. Akik számára persze egyre több élelmiszert kell megtermelni, ehhez egyre több területet kell művelés alá vonni, pl. esőerdők kiirtásával. Az egyre több termelés pedig egyre több embert jelent. Az emberiség létszámának legutóbbi megduplázódásához kevesebb évre volt szükség, mint ahány éves én most vagyok.

A második komponens az a mém, amely szerint ez az életmód az emberi élet egyetlen helyes útja. Következésképpen az emberi élet minden más útja helytelen. Értéktelen, erkölcstelen. Pogány, démoni. Elmaradott, meg nem világosult. Ócska, vacak, kártékony. Tehát a mi kultúránk életmódját (vagyis a totalitárius mezőgazdaságot) át kell adni minden más kultúra számára. Ha átveszik, rendben van. Ha nem veszik át, rájuk kell kényszeríteni. Ha a kényszer hatására átveszik, rendben van. Ha ellenállnak – akkor elpusztulnak. Ez történt a mi kisgömböcként mindent magába zabáló kultúránkat körülvevő valamennyi néppel: ez történt tízezer évvel ezelőtt Mezopotámiában, ez történt a Nagy Földrajzi Felfedezések becenévre hallgató genocídium idején, és ez történik most is. Ezzel a mechanizmussal az a sokszínűség számolódik fel, amely az életközösség működésének minden szintjén a magának a működés folyamatosságának biztosítéka.

A robbanókeverék harmadik komponense az, amit Nagy Felejtésnek neveznek. A Nagy Felejtés az a folyamat, illetve állapot, amelyben a kultúránk emberei elfelejtették, hogy előttük is létezett emberi élet, méghozzá hihetetlenül hosszú időn keresztül létezett, legalábbis a mi bagatell pár ezer évecskénkhez mérten. A mi kollektív amnéziánk következtében kialakult az a kép, amely szerint a világ csak párezer éves; a világ teremtése után nem sokkal előlépett az ember a semmiből, és gyakorlatilag azonnal nekiállt földet művelni és civilizációt építeni. Ennek egyik mitologikus megfogalmazása Ádám és Éva története: eszerint már a legelső ember is mezőgazdász volt, aki arca verítékével kereste meg kenyerét. Az, hogy az általunk az emberiség történelmének hitt pár ezer év előtt is létezett az emberiség, méghozzá sok százezer évig – ez csak a legutóbbi százötven-kétszáz év felfedezése. De ezen újonnan megismert tények sem változtatták meg a mítoszt, amely szerint az ember eleve mezőgazdásznak és civilizációépítőnek született, amint a méhek eleve kaptárépítőnek születnek. Az ember rendeltetése, hogy civilizációt építsen – és hogy ezen építményhez bármi áron ragaszkodjon, akkor is, ha az történetesen a saját pusztulását okozza.

Te magad is arról beszélsz, hogy a hajó a keletkezésekor kapott léket – és az emberek már akkor is látták, hogy valami nem stimmel, hogy nem jó felé mennek a dolgok.

Nem. Egyáltalán nem. A hajó a keletkezésekor kapta a léket, és az emberek nem látták, hogy valami nem stimmel, nem látták, hogy nem jó felé mennek a dolgok. Most már látják, hogy valami nem stimmel, de csaknem mindenki azt mondja, hogy ehhez az útirányhoz ragaszkodni kell, más felé nem mehetnek a dolgok, hiszen az ember mezőgazdásznak és civilizációépítőnek született, és ez az emberi élet egyetlen helyes útja. Minden más út továbbra is helytelen, értéktelen, erkölcstelen, pogány, démoni, elmaradott, meg nem világosult, ócska, vacak és kártékony. Ez a hiedelem a kulturális mitológiánknak nem esetleges függeléke, hanem szerves része.

Hogy esetleg mégsem ez az élet egyetlen helyes útja, arra csak az elmúlt néhány évtizedben kezdünk fokozatosan ráébredni, és páni félelemmel észleljük, hogy miután a világot a magunkénak deklaráltuk, és ezzel a pusztulásunkat okozó kultúránk határait kitoltuk a végtelenbe, a közeledő pusztulás elől nincs hova menekülni.

A menekülési útvonal annak felismerése lenne, hogy korábban – sok százezer évig – mi tartotta felszínen a számtalan kis csónakot: hogyan volt képes az ember úgy élni, hogy alig négyszáz emberöltő alatt ne robbanjon a népesség mértéke több mint hatszázezerszeresére.

Azóta egyfolytában ott a figyelmeztetés mellett az alternatíva is, mégpedig az amiket korábban felsoroltam. Ezernyi ránk maradt bölcsesség adott és ad alternatívát.

Az okos tanács akkor alternatíva, ha arra vonatkozik, ami a probléma. Az, hogy „Egyél sok sárgarépát!”, csak akkor okos tanács, akkor alternatíva, ha a probléma (mondjuk) a vitaminhiány. Ha a probléma történetesen egy párkapcsolati krízis, akkor az „Egyél sok sárgarépát!” jobb esetben fölösleges és bosszantó – rosszabb esetben azonban kártékony, mármint akkor, ha a problémával küszködő azt hiszi, hogy ez a megoldás rendbe hozza a párkapcsolatát. Mert akkor ahelyett, hogy rendbe hozná, fölösleges babonával tölti az idejét – sárgarépaevéssel. Ami, hozzáteszem, csak ilyen összefüggésben babona: akkor, ha kapcsolatkezelésre használják. Ahogy az amúgy egészséges fokhagyma is babona, ha vámpírok ellen kívánnak védekezni vele.


Igaz, ma másfélékre lenne szükség ahhoz hogy a lék betömődjön, mint sok ezer éve, de az alapelv, a lényeg, a szemléletmód ugyanaz. Az, hogy „jól csak a szívével lát az ember” (és rég rossz, ha ezt konkrétan bizonyítani kell) egy olyan készség, ami megment – régóta mondják, régóta tudjuk és mégis csak keveseknek sajátja.

Ez például a sárgarépa-etetés esete. A „jól csak a szívével lát az ember” fontos alapelv, amikor emberi kapcsolatokról van szó, amikor a transzcendenciával való kapcsolatról van szó. De ha az ember a szívével látva figyeli, hogy zöldre váltott-e a lámpa, akkor rövid úton meghal. Ha a szívével látva figyeli a világegyetem működését, akkor egyetlen természeti törvényt sem fog tudni néven nevezni. Ha a szívével látva igyekszik megérteni, hogy mi működtet hatékonyan egy populációt és mi nem működtet hatékonyan egy másikat, akkor belevész a moralizálás és spiritualitás útvesztőibe – és nem ismeri fel, hogy az egzakt tudomány nyelvén leírható ökológiai problémáról van szó.

Még akkor is, ha vannak akik egész életüket teszik fel arra, hogy ezt másokkal is megértessék. Az egyetlen és egyben a legtöbb, amit el lehet érni, ha valaki ezt önnön életében tudja megvalósítani és átadni azon keveseknek, akik nyitottak rá.

Ha valaki valóban azt a választ adja át az emberi faj e bolygón való fennmaradásának lehetőségével kapcsolatos kérdésekre a szűk környezetének, vagy akár csak egy embernek, ami tényleg a kérdésre adott választ (nem pedig sárgarépáról, erkölcsről, vallásról vagy akár környezetvédelemről beszél), akkor egyetértünk: az illető megtette, ami a feladata: részt vett ezzel a világ megmentésében. Ha viszont – ebben a témában! – a választ a sárgarépában, erkölcsben, vallásban vagy környezetvédelmi programokban látja, akkor azzal sajnos semmi egyebet nem tesz, mint tágítja a léket. Alkalmasint a legjobb szándékkal, de hát a szándék a víz beáramlásának sebességére semmilyen hatással nincs.

Ja, egyébként egy minden korban hasznosítható alternatívát eleddig bizony hogy egyvalaki mondott – egy egyszerű ács fia. ;-)

Hát igen: ennek belátása volt számomra az elmúlt húsz év talán legmegrázóbb élménye. Az, hogy Jézusnak az égvilágon semmi mondanivalója nem volt a világ megmentéséről. Hogy teljes mértékben és elidegeníthetetlenül ennek a kultúrának, ennek a civilizációnak volt a szülötte, és függetlenül attól, hogy tanítása más vonatkozásban mennyire érvényes vagy mennyire nem, az emberiség legsúlyosabb problémájára, a fennmaradásával és fenntartható létmódjával kapcsolatos problémára ugyanúgy nem adott választ, ahogy arra sem, hogy ma reggel miért fagyott le az Outlookom. Jézus minden megnyilvánulása azt támasztja alá, hogy ő is a Nagy Felejtés gyermeke: tanításában nincs üres hely, ahová értelmes és koherens módon elhelyezhető az emberi történelem 98 százaléka.

Jézus szavaiból pontosan ugyanúgy nem tudható meg, hogy milyen alternatívája van a totalitárius mezőgazdaságnak és a civilizációnak, mint ahogy az sem, hogy mit kell kezdeni egy lefagyott levelező programmal. Jézus ugyanis pontosan annyira nem volt Meghagyó, mint amennyire nem volt informatikus.

Címkék: ,


Hozzászólások:


Egyet kell értsek Balázzsal. Kedves Kata! Sok beszédnek sok az alja. Emiatt volt eddig minden rossz, hogy hagyták az emberek bekövetkezni őket, mert csak beszéltek és nem tettek. Ha a bolygót akarod megmenteni, lépj be egy környezetvédő szervezetbe, mentsél bálnákat, feküdj az erdőket irtó gépek elé, vagy csatlakozz valamilyen segélyszervezethez és juttass el gyógyszereket a harmadik világ rászorulóinak. Építs kórházat és iskolát Afrikában. Megteheted, van rá lehetőség. De nem is kell ilyen messzire menni (engem is csak elragadott egy pillanatra az hév): cseréld ki az izzókat a házban energiatakarékosra, gyűjtsd szelektíven a hulladékot, ne használj feleslegesen vegyszereket, hanem találd meg az alternatívákat. Mert vannak.
Jézus nem fogja megkeresni őket helyetted és a kezedbe nyomni, hogy tessék, használd. Persze, a lelkeinket megmentette, nagyszerű, de a halálom előtt én mondjuk még élni is szeretnék egy kicsit.
Én igyekszem környezettudatosan élni, és felhívni a figyelmét a környezetemben élőknek is, hogy cselekedjenek ugyanígy, mert ugyan ez csak egy picike mentőcsónak, de legalább valami. (És nem csak üres szócséplés, hanem TETT.) Hoppá, én is a "sok beszéd" hibájába estem, abba is hagyom gyorsan :) ÜdvAnnyit tennék hozzá, hogy a világot nem programok sodorták végveszélybe, hanem egy kulturális látomás. Ezért megmenteni sem programokkal lehet, hanem egy újabb, egy másik látomással.

Quinn példájával: a kultúránk folyója a katasztrófa felé halad. A programok a folyó iszapjába dugott botok, amelyekkel az áramlást igyekeznek lassítani. Ezek valóban lassíthatják az áramlást, de megállítani nem fogják. A katasztrófa elkerüléséhez a folyót új mederbe kell terelni, és ha ez megtörtént, a leszúrt botok hasznavehetetlenül magányoskodnak majd az iszapban.

A világ megmentésére irányuló programok pontosan ugyanolyan hatékonysággal fogják megmenteni a világot, mint amennyire a szegénység felszámolására irányuló programok felszámolták a szegénységet, vagy a bűnözés visszaszorítására irányuló programok visszaszorították a bűnözést.

Az emberi cselekvés az emberi gondolkodás függvényében változik. Ezért ha a világ megmenekül, mondja Quinn, akkor nem régi gondolkodású emberek fogják megmenteni új programokkal (még több bot leszúrása a meglevők mellé), hanem új gondolkodású emberek -- programok nélkül.Balázs, amennyire kínos volt neked a posztod első felét olvasni - nekem legalább annyira kínos volt olvasni.
Nem számítottam tőled olyan visszavágásra, hogy szerinted ha nem értek veled egyet, akkor nem is értem a történetkédet. Ha nem értettem volna, akkor rákérdezek...
No, lapozzunk.

Azzal, hogy azt írtam, az ember ember és ez jelent valamit - elsősorban arra céloztam, hogy az ember miatt került veszélybe a bolygó és az emberen múlhat a hogyan tovább - még akkor is, ha a sárgarépa minden nemzedéke a legjobb módon éli meg sárgarépa életét.

Azokban a kis vízi járművekben utazók is emberek, de az ő hajójuk biztonságos és a nagy hajóról is odaigyekezne aki szükségét látja. Tehát ha nem is tudatosan, de az alternatívát tudták ősidők óta és megőrizték azok, akik ma még élnek közülük.


Éppen ezért változatlanul az a véleményem, hogy van általános és minden korban egyformán létező emberi norma, amely nem hágható át következmény nélkül. A nagy hajón utazva ezek a normák lettek áthágva, ennek következménye a lék nagyobbodása. És ezeknek a normáknak az áthágását minden időkben látták emberek az első időktől kezdve.
És azért, mert az utolsó időben nagyobb a veszély az által, hogy kevesebb az idő - nem jelenti, hogy másfajta szemlélet lenne szükséges.
Nem, a régi, a bevált, az első időktől élő normák megtartása lenne a cél.

Az, hogy a "szívével lát jól az ember" vonatkozik a természethez való viszonyulásra éppúgy, mint az embernek emberrel való kapcsolatára. Hogy az állatnak éppúgy szüksége van élettérre, azt ma csak néhány megcsúfolt állatvédő vallja. Márpedig az állatok létezése és életterük megóvása jelentené a bolygó egészséges életét.

És Jézus is azokat a normákat hirdette, amiknek megtartása az egész bolygó életére nézve meghatározó lett volna -- ezért érvényes a kezdeti időkre éppúgy, mint a közelmúltra, illetve a jelenre és jövőre.

Ha te valami egészen újat akarsz, kizárólagos emberi erőfeszítéssel, az más dolog, abba én bele nem szólok - de ebben én egyet nem értek.
Itt elérkeztünk egymás határaihoz - de határvillongás nélkül. Sok részletkérdésben a hogyanról változatlanul vállvetve vagyok veled - de a vezérvonal nálam máshol van.Egyetértünk: elérkeztünk egymás határaihoz.

Én egy ökológiai kérdést ökológiai kérdésként kezelek és ökológiai megoldást keresek rá. Te ugyanazt morális kérdésként kezeled és morális megoldást keresel rá, és elutasítod az ökológiai megközelítést.

Erre írtam azt korábban, csak más szavakkal, hogy ez pontosan ugyanaz a jelenség, mint amikor valaki a tüdőgyulladást nem biológiai, hanem vallási kérdésnek kezeli, és a megoldás útjának a töredelmes bűnbánatot tartja, és hallani sem akar antibiotikumról.

Igen, azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy e kérdésben nem értünk egyet.Balázs, amikor én arra utaltam, hogy az állatok és élőhelyeinek tiszteletben tartása - az ökológiai téma.
És ehhez az kellene, hogy ne mindenáron a civilizáció kényelme legyen a fontos.
És ez egyáltalán nem jelenti egy felsőbb hatalom kegyeinek passzív várását.
De ez nem megy morális alap nélkül.
Ehhez kell lemondás, ehhez kell önzetlenség, ehhez kell a környezet szeretete, ehhez kell annak a látása, hogy a lakóhelyem nem csak a lakásom és a telkem, hanem az egész bolygó.

De az egyetértés az egyet nem értésben változatlan - és anélkül, hogy ahogy a jóval korábbi posztodban felvázoltad -- azaz hogy "eretneknek" tartanálak.Az Elvevő mitológia egyik alapeleme, hogy az emberek gyarlók. Hogy a világ jobb lenne, ha az emberek jobbak lennének. Hogy a társadalom igazságosabban működne, ha az emberek jobbak lennének. Hogy a törvények hatékonyabban érvényesülnének, ha az emberek jobbak lennének. Hogy az oktatási rendszer hatékonyan működne lenne, ha az emberek jobbak lennének.

De az emberek olyanok, amilyenek.

A Meghagyók életmódja hárommillió éven keresztül tökéletesen működött – és tökéletesen működik ott is, ahol eddig elfelejtettük kirtani őket. De nem azért, mert ők jobbak, szó sincs erről. A „Nemes Vadember” eszménye Elvevő kitalálmány. A törzsben élő emberek pontosan ugyanolyan kicsinyesek, önzők, agresszívak, mint fajuk bármely más példánya. És érdekes módon kicsinyességük, önzésük és agresszivitásuk nem akadálya annak, hogy fenntartható módon éljünk.

Lehet persze azt mondani, hogy a sok tízezer között mi kivételek vagyunk, és nálunk igenis a kicsinyesség, az önzés és az agresszivitás az a titokzatos ok, ami miatt nem élünk fenntartható módon. Olyannyira lehet ezt mondani, hogy Kultúra Anya ezt is tanítja. Sőt, az összes vallásunk erre a tételre alapoz.

Csak hát a tények tükrében ez a tétel ugyanolyan gyöngének találtatik, mint amilyen gyöngének találtatik a geocentrikus világkép a tények tükrében.Balázs, még egyvalamit.
Csak feltételezésen alapul - de nem vagyok biztos benne, hogy akár más (un.primitív) népek, vagy akár az állatok ne ugyanoda jutnának mint mi, ha módjukban állna.
A mai kor lehetővé teszi a ma emberének bolygó leigázását - és nem hiszem, hogy ennek elkerüléséhez nem morális gát kellene.

Egyébként szerintem ugyanolyan utópia a semmiből várni egy új generációt új felfogással, mint a meglevőktől morális változást várni.
Mégis én az utóbbiban látom a több reményt.
Most már részemről tényleg itt a pózna vége.Az úgynevezett "primitív" népek ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, mint mi, ugyanolyan értelmi képességekkel, mint mi. Sok százezer év alatt lehetőségük lett volna felépíteni egy önmegsemmisítésre képes civilizációt, ha motiváltak lettek volna rá. Tehát ez a "ha módjukban állna" nem áll meg: igenis módjukban állt. Pedig, hangsúlyozom, erkölcsileg nem jobbak (és nem is rosszabbak) nálunk.

Nem értünk egyet: szerintem NEM morális gát kell. Hanem motiváció. Egy másik cél. Alternatív értékek felismerése. És szó nincs semmiből várásra: a DQ által Új Reneszánsznak nevezett korszak elkezdődött, és vannak emberek, akiket már az új látomás hajt. Ennek a látomásnak a megosztása, átadása zajlik nagyon sok helyen -- még ha egyelőre a többség ragaszkodik is a régi ( a pusztulásba vivő) látomáshoz.Balázs, egy ilyen szintű versenyben, aki előbb éri el a pusztító eszközök egy bizonyos szintjét, az nem hagy időt és teret másnak. Ez egy gyilkos versenyfutás és csak az elsőnek van "esélye" a kétes győzelméhez.
Persze, hogy egy anyagból gyúrtak a többi néppel, de a versenyben lemaradtak és már módjuk nincs ezt behozni. Főként, ha a morális mércéjük is más.

Ettől függetlenül nem vagyok ellendrukker.
Bár maradok a magam elve/hite mellett, de ha neked lesz igazad, annak is örülni fogok, még akkor is, ha ezt nem érem meg.
Posztumusz is fogadd gratulációmat hozzá. ;-)Kata és Balázs vitájához szeretnék hozzászólni.
Úgy vélem, a(z emberiséget fenyegető) probléma és annak megoldása nem ökológiai vagy morális kérdés, hanem is-is. Különös tekintettel rá, hogy az Elvevők rendjében kialakult egy, mondjuk így, alfajta (már több száz éve), amelyik tudja, hogy a tevékenysége a pusztulásba vezet, mégis csinálja, mondván, neki ez így pillanatnyilag jó (nyereséges, kellemes stb.), a következő generáció meg le van ejtve. Innentől morális kérdésről beszélhetünk.
Aztán. Vegyük észre (Balázsnak már megírtam magánban), hogy Quinn sem tesz mást, mint vallást alapít. Az Elvevők nem rosszabb emberek, mint a Meghagyók, mondja, de már maguk az Elvevő és Meghagyó kifejezések is keltenek bizonyos hangulatot. (Tudom, megmagyarázva más, de azért.) "Kultúra Anya ezt duruzsolja a fületekbe", az ilyen mondatokat nehéz máshogy érteni, mint: hülyék vagytok, romlottak vagytok, homokozó való nektek, nem bolygó.
Hadd állítsam párba a Biblia és Quinn néhány mondatát. (Az idézetek nem szó szerintiek.)
B: "...és Éva megízlelte a tiltott gyümölcsöt."
Q: "...és néhányuknak eszébe jutott, hogy mostantól megtermelje magának az ennivalót."
B: "Ott az emberek úgy fognak élni, mint az angyalok."
Q: "...a törzsi életmód, melyet ma még nehezen tudunk elképzelni..."
B: "...olyan dolgok lesznek, melyeket még szem nem látott, fül nem hallott."
Q: "Küszöbön az Új Reneszánsz, melyben óriási változások lesznek."
B: "...sem aranyuk, sem kincseik nem mentik meg őket, csak ha megtérnek az Úrhoz..."
Q: "A világot nem új programok fogják megmenteni, hanem egy új gondolkodás."
Satöbbi. Ezzel eszem ágában sincs Quinn gondolatainak érvényességét vitatni, csak jelzem, hogy a fellépése nagymértékben hajaz a vallások fellépésére, tehát - bármennyire tagadja is - morálisan is megszólal.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta