Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

szerda, szeptember 30, 2009
15:37
 
Ki olyan, mint az Isten?!


Tegnap volt Mihály-nap. Mihály arkangyal neve (héberül: Mikaél) azt jelenti: „Ki olyan, mint az Isten?!” Úgy gondolom, e mondat elég enigmatikus ahhoz, hogy mottóként – és apropóként – szolgáljon egy-két világnézeti témához. Az „egy-két” téma egész pontosan két darab: mindkettő egy levelezés kapcsán jött elő a napokban. A kiindulópont a szokásos „Mit is jelent az, hogy nem vagyok többé keresztény?” kérdés volt. Mindkét érintett téma klasszikus: egyik a test-lélek probléma, másik az Istennel való személyes kapcsolat kérdése.

Test-lélek vagy anyag-szellem problémának azt a kérdést hívják, hogy vajon a világban csupán egyetlen fajta létező van (csak anyag, ahogy pl. a dialektikus materializmus vallja, vagy csak szellem, ahogy az – tudtommal – egyes keleti vallások tanításában szerepel), avagy a két, lényegében különböző létező: anyag és szellem (az ember esetében test és lélek). Az első fajta választ monizmusnak, a másodikat dualizmusnak nevezik.

Minden ellenkező látszat dacára a kereszténységnek nincs egységes állásfoglalása e kérdésben. A keresztény hit azt vallja, hogy az emberi egzisztencia Isten teremtői tevékenysége révén örökké fennmarad (magyarul: van örök élet), de hogy ez pontosan milyen módon történik, az a keresztény filozófusok és teológusok között is spekuláció tárgyát képezi. Vannak, akik a lélekre úgy tekintenek, mint önálló princípiumra. Mások az arisztotelészi hülemorfizmus tanát adaptálva azt mondják: „anima est forma corporis”, azaz „a lélek a test formája”; ez nagyjából azt jelenti, hogy az értelmetlen, személytelen anyaghalmazból az egyedi – alkalmasint Isten által külön aktusként teremtett – lélek alkotja meg az individuális létezőt, az embert. Mások nem két, hanem három princípiumról beszélnek: szellemről, lélekről és testről, és úgy tartják: az ember igazi valóját csak ezzel a modellel lehet megmagyarázni.

Az én válaszom e tekintetben bő tíz éve egyértelmű: monista módon nézek a létre. Nem gondolom, hogy az Úristen a világ teremtésekor két diszjunkt adatbázist hozott létre: anyagot és szellemet. Ellenkezőleg: a skolasztikus filozófusokkal összhangban úgy gondolom, hogy „ens et unum convertuntur” (a lét és az egy egymással felcserélhető fogalmak); hogy az egyetlen Teremtő általi egyetlen teremtett valóságban nincs, nem lehet ontológiai megosztottság. Hogy aztán ezt az egyetlen princípiumot milyen szemüvegen keresztül nézzük, az már más kérdés: az értelem szintjén alkalmasint tehetünk különbséget anyag és szellem között, ha a valóságban ez a különbség nem is áll fenn.

Az én világnézetem szerint az „élettelen” anyagvilág minden részecskéjében ugyanúgy (tehát nem kevésbé) tökéletes lenyomata a Létnek, mint az élő – és mint az ember. Úgy is mondhatnám: a kőnek is van lelke (szelleme). A különbséget én az összetettség mértékében látom: minél komplexebb egy létező, a „lélekkel telisége” vagy „átszellemültsége” annál nyilvánvalóbb, annál felismerhetőbb. Mármint a teremtett megfigyelő számára. A hóvirágban sokkal inkább hajlamosak vagyunk „meglátni” a lelket, mint a kőben, a hangyában sokkal inkább, mint a hóvirágban, a kiskutyában pedig sokkal inkább, mint a hangyában. (Nézzük csak meg, hogy a mesékben milyen arányban szerepelnek beszélő kövek, növények, illetve állatok.)

A teremtetlen megfigyelő (értsd: Isten) számára ez a különbség nem jelentkezik. Ha azt állítanánk, hogy Isten inkább látja saját léttökéletessége tükrének az embert, mint a követ, azzal az isteni teremtés tökéletlenségét állítanánk. Az én hitem szerint tehát az ember – nem ember, illetve az élő – élettelen közötti különbségtétel nem a lét objektív rendjéből adódik („így van, és kész”), hanem merőben az ember (és csendben hozzáteszem: az Elvevő ember) látásmódjának az eredménye.Az Istennel való személyes kapcsolat – vagy ahogy barátom említette levelében: a transzcendens kötődés – kérdésében sokkal kevésbé határozott az elképzelésem, de hosszú ideje elég egyértelmű irányok rajzolódnak ki gondolkodásomban.

Évek óta azt tapasztalom önmagamon, hogy a transzcendencia felé való irányultságom menthetetlenül terhelt a saját antropomorf projekcióimmal. És nem azért, mert béna vagyok, mert ügyetlenül csinálok valamit, vagy mert hiányos a teológiai tudásom, hanem ipso facto. Ez olyan, mint a kvantummechanikában: a megfigyelés puszta ténye befolyásolja a megfigyelés tárgyát. Ha transzcendálom (azaz átlépem) a saját határaimat azért, hogy a transzendenciát, a Megnevezhetetlent megnevezzem, akkor akit megnevezek, máris nem az, aki per definitionem Megnevezhetetlen, hanem az a valaki/valami, akivé/amivé én alakítottam őt a megnevezés aktusával.

Ez a terheltség az Istennel való mindenfajta kapcsolatot jellemez: nemcsak a teológiai eszmefuttatásokat és az elmélkedéseket, hanem az egyéni és közösségi imát is; a glosszolália (nyelveken való ima) sem kivétel. Amikor az ember szándéka szerint Istenről vagy Istenhez beszél, akkor – függetlenül attól, hogy van-e Isten vagy nincs –, a beszéd tárgya és megszólítottja soha nem Isten, hanem a saját, önmagából kivetített istenképe.

Persze az, hogy az Istennel való kapcsolat szükségszerűen antropomorf, nem „baj”, hanem adottság. Az egyedüli kérdés az, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Elsősorban nem teológiailag (mert úgy nyilván rengeteg mindent, mint bármivel), hanem az egyéni életben, a konkrét szavak és tettek szintjén.

Nekem erre a kérdésre (sok évnyi nyűglődés után) a válaszom az, hogy Istenen ugyanúgy nem tudom kívül helyezni magunkat, mint a gravitáción – és foglalkoznom is pontosan ugyanannyit szükséges vele. A fizikusokra semmivel nem hat jobban (vagy kevésbé) a gravitáció, mint a laikusokra. Ugyanígy a tudatosan spirituális tevékenységet végző ember sincs „közelebb” Istenhez, mint az, aki adott esetben ateista vagy agnosztikus. Már csak azért sem, mert az Istenhez való „közelség” még metaforikusan is értelmezhetetlen.

Karizmatikus koromban briliáns hatékonysággal tanultam meg a kérő ima összes trükkjét. Elsősorban azt, hogy a kéréseket, hogy azok igazán hatékonyak legyenek, dicsőítésbe kell csomagolni: „Köszönöm Uram, hogy te már meg is adtad azt, hogy...”. Aztán miután megjártam a poklot oda-vissza, és valamennyi egzaktul kitűzött, milliószor átimádkozott, közelebbi és távolabbi célomról kiderült, hogy kizárólag a saját aktuális vágyaim kivetülései, elkezdtem leszokni a kérő imáról. Merthogy ugyan mit kérjek Istentől? Miért győzködjem őt szép szavakkal, hosszan és részletesen, hogy mit adjon meg nekem, amikor úgyis sokkal jobban tudja nálam, hogy mire van szükségem? Arról nem is beszélve, hogy amiről most a legszilárdabb meggyőződésem, hogy nem tudok nélküle élni (ilyen célobjektum volt számomra például húsz éve a szerzetesi élet), arról másnapra kiderülhet, hogy viccnek is rossz, és jobb, ha minél messzebbre kerül az életemtől. Ugye mindenki ismeri a régi viccet:

– Hogyan lehet megnevettetni Istent?
– Ha elmondod neki a terveidet.

Maradt tehát a Miatyánk, abból is a „legyen meg a te akaratod”. Aztán ezt is elhagytam: minek kérni, hogy legyen meg, ha egyszer úgy is meglesz, bárhogy tiltakoznék is ellene?!

Az ima persze nemcsak kérés lehet. Létezik ún. engesztelő ima is. Ezzel kapcsolatban nagyon élesen megütött egy gondolat tíz vagy tizenegy éve, miséről kijövet. Az Agnus Dei szövegén töprengtem. Hosszan és sokszor könyörgünk Istenhez, hogy „irgalmazz nekünk” (nem is szólva a görög katolikus rítusban és az ortodoxiában ezerszer ismételt kyrie eleisonról) – de minek? Minek, amikor Isten a „teremtetlen kegyelem”, akinek még a mindenhatósága is relatív, hiszen határt szab neki a szeretete?! Minek, amikor Isten képtelen volna „nem irgalmazni”?!

Ja, hogy ez az ima valójában nem Isten szőrös szívének a megpuhítására irányul, hanem önmagunk átalakítására? Arra, hogy a ránk folyamatosan záporozó kegyelem befogadására nyitottá váljunk? Oké – de akkor már megint annál a kérdésnél vagyunk, hogy akkor ki is a megszólítottja az imának? Nocsak, hiszen ismét önmagunkkal kommunikálunk! Amikor „Istent kérjük”, hogy irgalmazzon nekünk, akkor valójában önmagunkat akarjuk rávenni, hogy a valóságot képesek legyünk olyannak elfogadni, amilyen, ne pedig olyannak, amilyen nem. Ez persze teljesen helyénvaló dolog. A mai napig így gondolom. De minek ehhez a rítus? Minek a vocativus (megszólító szövegforma) alkalmazása?

A dicsérő és hálaadó imával ugyanez a helyzet. Nekem persze jólesik, ha dicsérik a verseimet, mert zűrös a személyiségem és megerősítésre, pozitív visszajelzésekre vágyom. Istennek azonban mi szüksége van ilyesmire? Ő pontosan tudja magáról, hogy „szent”, „fönséges”, „magasztos” stb. És előbb tudja, hogy miért mekkora hála van (vagy nincs) a szívemben, mint hogy én eljutnék annak szavakba öntéséig.

A válasz a szokásos: nem Istennek van szüksége a dicsőítésre és hálaadásra, hanem nekünk, embereknek, hogy pontosan tisztában legyünk az ontológiai helyünkkel. Na ja. Csakhogy ami engem illet, annyi pofára esés után, amennyit életemben magam mögött tudhatok, egész pontosan tisztában vagyok az ontológiai helyemmel. Lényegesen tisztábban, mint sok gyakorló vallásos, akik még mindig de facto geocentrikus világképet vallanak.

Ha viszont ez a helyzet, akkor mit és miért mondjak Istennek? Nem tudok neki mit mondani, mert mindent tud, amit mondhatnék.

Nekem persze lehet újat mondani. Tud újat mondani számomra a valóság – mind a teremtett, mind a teremtetlen. De mára már vagyok annyira alázatos, hogy ne higgyem olyan élesnek a fülemet, hogy minden további nélkül kihalljam e két megszólaló közti különbséget. Igyekszem meghallani a valóság szavát, igyekszem nyitott füllel járni a világban. Speciális vallásos különeljárás nélkül is. Minden tevékenységem közepette. Az én életemben így valósul meg – ha megvalósul – a „transzcendens kötődés”.

Címkék: ,


Hozzászólások:


Ami az Istennel való személyes kapcsolat problémáját (ha van ilyen) illeti, úgy látom, az idők során erre két válasz érkezett.
A rossz válasz a vallások megjelenése. Beengedik az embereket egy szobába, amelynek mennyezetéről lóg egy villanykörte. A körtének elviselhetetlenül erős a fénye, nem lehet csak úgy belenézni, ezért minden emberre ráadnak egy szemüveget. A szemüvegek különböző színűek. Aki a sárgát kapta, meg van róla győződve, hogy a körte sárga fénnyel világít. Aki a zöldet, biztosan állítja, hogy zöld fénnyel. Olyan is akad, aki feketét kapott, ez erősködik, hogy nincs is ott semmiféle körte. Ezen képesek ölre is menni. (Mentségemre szóljon, hogy a példát akkor ötöltem ki, amikor még nem ismertem a páli mondatot a tükör általi homályos látásról.)
A jó válasz Jézus megjelenése volt, aki a Felfoghatatlan, a Megnevezhetetlen helyett (de azt képviselve) beszélő, látható, alapvető emberi szükségletekkel bíró valaki volt.Ezzel csak annyi a gondom, hogy amit Isten versus istenkép címén leírtam, azt a Jézus versus Jézus-kép szembenállásra is érvényesnek tartom. Nézd meg a különböző emberek Jézus-képét: ugyanolyan nagy szórást mutat, mint az istenkép általában.

A példádnál maradva: mindn egyes Jézus-kép egy-egy új szemüveg a villanykörte szemlélésében.

Semmivel nem vagyunk előrébb.Úgy gondolom, az eltérő Jézus-képek az eltérő vallások következményei vagy lecsapódásai. De ha elfogadjuk, hogy Jézus létezett, akkor volt idő, amikor Jézus közvetlenül megtapasztalható volt, így a versusok akkor még nem bírtak túl nagy jelentőséggel.
Hogy volt-e olyan idő, amikor az isten (vagy Isten) közvetlenül megtapasztalható volt, erre nem hiszem, hogy volna bombabiztos válasz, mert a dolog meglehetős homályba vész. (Egyetlen eredetmítosz sem játszódik a "közelmúltban" vagy "mostanában".) Személyes (és jelenlegi) véleményem szerint a legrégebbi embereknek sem jelent meg manifesztebbül, mint neked vagy nekem.

Írod, semmivel nem vagyunk előrébb, de hát miért is volnánk: amit írtam, a reflexió szándékával írtam, a modifikáció szándéka nélkül.Nem új, csak ide illik. "Ha azt mondod: Isten, már nem Isten!" (Ágoston) - mert megnevezted, lehúztad a fogalmak szintjére.Brúnó, jó, hogy leírtad, nekem pl. új volt. Kicsit rímel az aranycsinálás procedúrájának "és közben ne gondolj a fehér elefántra" pontjára.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta