Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

kedd, október 20, 2009
00:59
 
Asztroizé


Noha az előző bejegyzésem – amelyben az asztrológiát nemes egyszerűséggel marhaságnak tituláltam – legfőbb (mondhatni egyetlen) oka az volt, hogy egy (szerintem tíz pontos) poént megörökítsek az utókornak, úgy látszik, akadt, akit a téma érzékenyen érint. Ezt persze borítékolhattam volna.

„Vélhetőleg lesz, aki majd vitába száll veled, ha nem is érvek, de valamiféle tekintélyelv alapján” –

– írta kommentként Jgy. Az idézett mondatot remekbe szabottnak tartom, mert a lényeget ragadja meg: igen sok tapasztalat birtokában mondom: az asztrológiáról folytatott eszmecserékben az érveknek soha nincs helyük, csakis a tekintélynek.

Mivel ez egy éjszakai poszt, nem akarok a részletekbe belemenni, de egy-két szempontot felsorolok.

Ha valaki történetesen abban találja meg a maga egzisztenciális biztonságát, hogy Uránusz istennek bemutatja a szent hekatombát, akkor lelke rajta. Ha ő azt hiszi, hogy Uránusz istennél ettől protekciós helyzetbe kerül, ám higgye. Ez a vallásos hit régiója, azzal pedig nem lehet vitatkozni. Ezen a területen föl se merül az, hogy valamit marhaságnak tituláljunk. Ez nem a logikai igazság és hamisság, hanem a bizhonyítékokon inneni és túli bizonyosság területe.

Az viszont, hogy az Uránusz bolygó és a személyiség alakulása között van-e okozati összefüggés vagy sem, a csillagászat, a fizika, a statisztika, a genetika és a személyiséglélektan által ellenőrzött kísérletekben vizsgálható, tényszerű kérdés – nem pedig a hit felségterülete. És ilyen szűrőn az asztrológia kétség kívül marhaságnak számít.

Először is az asztrológiát a vallásos hittel keverni csúsztatás. A vallásos hit tárgya (vagyis Isten) per definitionem a hit tárgya – tehát nem pedig az érzéki tapasztalásé. Az asztrológia azonban nem hitről beszél, hanem tudásról; a benne hívő (!) nem „mély belső bizonyossággal” vallja, hogy pl. a Mars ilyen és ilyen hatással van az ő személyiségre, és ebben ő békét és egzisztenciális ki-, ill. beteljesedést talál; nem: ő tényeket, adatokat sorakoztat fel, rak (egy bizonyos logika szerint) egymás mellé, és (egy bizonyos heurisztika alapján) következtetéseket von le belőlük. Objektívnek szánt következtetéseket. Az asztrológia jellege tehát egyértelműen nem vallásos, hanem tudományos.

Másrészt azonban az a baj, hogy az asztrológia e minőségében gyöngének találtatik: egyszerűen nem felel meg annak a kritériumrendszernek, amely alapján ma valamit tudománynak tekintenek. Állításai nem falszifikálhatók – erre vonatkozott az „atipikus Oroszlán” példája. Ettől persze még nem kéne, hogy marhaság legyen, hiszen számtalan dolog van, ami nem tudomány, és mégsem marhaság (pl. a művészet vagy a vallás) – csak hát az asztrológia mint rendszer nyilvánvalóan nem művészet, és – bár kevésbé nyilvánvaló, de amint fentebb láttuk – nem is vallás.

Végül pedig az asztrológiának nem akcidense, hanem lényegi sajátossága egy bizonyos világkép: nevezetesen a geocentrikus világkép. Ennek hiányában – vagyis az igazolt asztronómiai tények fényében – az asztrológia állításai értelmezhetetlenek és irrelevánsak.Sőt nemcsak az állításai, hanem pusztán a fogalomkészlete („házak”, „planéták”) is. Másképp mondva: e horizonton szemlélve a kérdést világossá válik, hogy az asztrológia szókincse valójában egy ma már anakronisztikusnak számító, politeista világkép szimbolikus kivetítése, ahol is a projekciós felület maga a csillagos ég. És ahol a csillagos ég nem is egyéb, mint projekciós felület.

Amivel önmagában nem is lenne baj: a projekciók feltárása a személyiség megismerésének hatékony eszköze – lásd pl. a Rorschach-tesztet. Rengeteg elvégzett teszt után még olyanokat is lehet mondani, hogy a Rorschachnak ez és ez a táblája jó eséllyel (precízebben: statisztikailag szignifikáns valószínűséggel) szólítja meg a vizsgált személyben a szexuális késztetéseket vagy az agresszív tendenciákat. Ez teljesen rendben is van. És persze a csillagászati konstellációk se rosszabbak, mint a bárányfelhők, a falrepedések vagy a Rorschach-teszt: ki-ki azt lát beléjük, amit szeretne. És ha ez még jó is neki, mert pl. megkönnyebbül tőle, hát hurrá.

Annak állítása azonban, hogy a projekciós felület (egy Rorschach-tábla vagy egy csillagászati konstelláció) „objekíve azt jelenti, hogy...”, horribile dictu, „azt okozza (vagy akár arra hajlamosít), hogy...” – hát ez nem tudomány, de nem is vallás, hanem nettó marhaság, semmi egyéb.

Címkék: , ,


Hozzászólások:


Nagy zavarban vagyok, mert – ahogy említettem – az asztrológiával hosszú időre (talán egy életre) kijátszottam magam, most mégis szükségét érzem, hogy a védelmében szóljak. Ez a védelem, persze, pontatlan kifejezés, mert ha az asztrológia nem marhaság, akkor nem szorul védelemre, ha marhaság, akkor meg nem jár neki a védelem. Szóval, inkább helyesbítésről beszélnék.
Ehhez a tudomány területéről vissza kell térnünk (a blogod szerinti időben, nem pedig "fejlettségben" vissza) a hit területére. Azt hiszem, az emberiséget leginkább foglalkoztató kérdések egyike, hogy szabad akaratunk van-e vagy sorsunk. Vagy valami vegyessaláta ebből. Az asztrológia a sors mellett teszi le a voksát. A továbbiakban nem a saját véleményemet mondom (mert az mittudomén-alapon nincs), hanem általam hitelesnek tartott embereket idézek.
Szóval, az égitestek nem okoznak semmit, nem is hajlamosítanak semmire. Analógiák vannak, amelyeket le lehet olvasni az égről (ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, mondja Hermész Triszmegisztosz), és az égitestek pillanatnyi, illetve a születés idején tapasztalt elhelyezkedéséből következtetni lehet X. vagy Y. sorsára. E szerint a világkép szerint a csillagos égbolt nem irányítója, hanem display-e a sorsnak, mint ahogy nem a térkép alakítja a domborzatot.
A "házak" és az egymásra történő "hatások" ugyanolyan segédeszközök, mint a rosenbergi kommunikációs világképben egy hosszúnyakú, rokonszenves állat szerepeltetése.
Még egy kiegészítés: szerintem az asztrológia nem geocentrikus (hiszen nem állítja, hogy a Föld körül forog minden, csupán a viszonyítási pontot jelöli meg a Földön), hanem embercentrikus. Nincs értelme horoszkópot készíteni olyan élőlényekről, amelyek nem szaporodnak egész évben, sem olyan lényekről, amelyeknél a személyiségvonás fogalmának nincs jelentősége.

Ettől az asztrológia még vidáman lehet marhaság. Valahogy úgy képzelem, hogy ha akad egy ember is, aki asztrológiai tudását mindenkor bombabiztosan, tévedés nélkül alkalmazza, akkor nem marhaság. Ha ez a tudás minden esetben csak szignifikáns hibaszázalékkal alkalmazható, akkor érdemes elgondolkozni marhaság mivoltán.
(Ui. a poén szerintem is tízpontos.)A gond akkor sincs megoldva, ha az okozás és a hajlam helyébe az analógiát rakjuk. Mégpedig azért nem, mert az analógia egy teljesen obskúrus fogalom. Tekintve, hogy "ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van", a világban minden analóg mindennel, meg az ellenkezőjével is. Az analógia ugyanis nem az objektumok szintjén létezik (objektum alatt értek itt egy csillagállást vagy egy lejegyzőkönyvezett emberi sorsot), nem in re (a valóságban), hanem in mente, vagyis a valóságot szemlélő emberi elmében.

Azt mondani tehát, hogy két (egymással oki kapcsolatban nem álló) jelenség között én analógiát látok, az teljesen rendben van: a virág szirmait tépdeső szerelmes a virágok szirmából valóban képes kiolvasni, hogy van-e esélye a kapcsolatnak (erről Mérő László ír a Mindenki másképp egyforma c. könyvében). Ez a hit területe, és semmi gond vele.

Azt mondani viszont, hogy két (egymással oki kapcsolatban nem álló) jelenség között objektíve analógia áll fenn – ez olyan tényállítás, amit vagy alá lehet támasztani adatokkal, vagy nem. Ha alá lehet, akkor az állítás tudományos tétel, még akkor is, ha az oki összefüggés feltárhatatlan. Ha nem &#8211, akkor marhaság.

Esztétikai orgazmust okozóan gyönyörű kísérleteket tudnék tervezni az asztrológia marhaság-voltának bizonyítására vagy cáfolására. Nagy kár, hogy az ilyen kísérletekre valahogy soha nincs alany.

Az egyik ilyen kísérlet az volna, hogy azonos helyen és időben (ugynazon kórházban, ugyanazon negyedórában) született, de különböző helyen felnőtt személyek sorsát utánkövetni, és valahány évtized elteltével azonos szempontok (vagyis strukturált interjú) alapján rögzíteni az életutukat. Ugyanezt meg kell csinálni tíz ugyanazon évben született párral (ez húsz jegyzőkönyv), valamint hozzátenni tíz olyan személy jegyzőkönyvét, akik az adott év más időszakában és/vagy teljesen más helyen születtek. Az interjú készítője természetesen nem ismeri a vizsgálat valódi természetét.

Az asztrológus kézhez kap 2×10 + 10, tehát összesen harminc jegyzőkönyvet. A feladata, hogy ezeket elolvasva rekonstruálja a tíz párt. Ha ez sikerül neki, akkor ez aránylag erős bizonyíték lenne arra ézve, hogy az azonos helyen és időben való születés és a sors között van összefüggés.

Egy másik, fordított irányú kísérlet: kiválasztott személyekről a születésükkor (tehát nem később!) horoszkópot készíttetni, s ez alapján leírni egy prognózist, hogy miként fog alakulni az illetők sorsa a következő valahány évtizedben. Ezeket a prognózisokat zárt borítékban letétbe kell venni. Következő lépés: a megfelelő idő elteltével e személyekkel strukturált életútinterjút kell készíteni (mint az előző kísérletben). Ezt követően föl kell bontani az évtizedekkel ezelőtt készített előrejelzést, és megnézni, hogy stimmel-e. A "megnézni" természetesen szintén nem szubjektív véleményezést jelent; számos módszer elképzelhető annak objektív megállapítására, hogy van-e statisztikailag szignifikáns összefüggés a prognózisok és a télnyleges életutak között.

Egy harmadik kísérlet: az asztrológus kap néhány tucat jegyzőkönyvet azonos évben és azonos kultúrában született emberek sorsáról. A feladata az, hogy a jegyzőkönyvek alapján határozza meg a születésük időpontját, mondjuk 30 nap pontossággal. Itt nincs mellébeszélés: egyértelmű, hogy a találati arány szignifikánsan nagyobb-e annál, mint ha véletlenszerűen osztanánk ki az időpontokat.

Mondom: a baj az, hogy ilyen kísérletek elvégzésére legjobb tuomásom szerint egyetlen asztrológus sem vállalkozik (persze alaposan megindokolt kifogásokkal, nyilvánvalóan).Amit írsz, OK, de magam nem jutottam előrébb marhaságügyben, kivált, mert az esztétikai orgazmust okozó kísérleteket, tudtommal, eddig nem végezték el. Az biztos, hogy szívesebben bízom rá magam olyan tudományokra, melyek nagyszámú kísérlettel, méréssel dolgoznak, és a kapott adatok publikusak.
A kommentben csak egy tévhitet szerettem volna eloszlatni, más szóval, az aztrológia, ha marhaság, másért marhaság, mint először írtad.
(Csak zárójelben: én az általad megjelölt kísérletek alanyaihoz hozzávenném az azonos időben fogant, de nem egyszerre született párokat is.)Izé... Asszem itt van egy hibás premissza, legalábbis saját tapasztalataimmal nem egyezik. Komolyan vehető asztro-embertől én még sose hallottam olyasmit, hogy azért, mert én vízöntő vagyok fene tudja milyen aszcendenssel meg egyebekkel, ezért szükségszerűen ilyen és ilyen vagyok, és ez és ez fog történni velem. Legerősebb formában is maximum valószínűségeket kaptam, "tudományos igényesség" nélkül, ám asztrológiai igényességgel. (A szó megtévesztő, ez biztos. Jobb lenne mondjuk asztrozófiának hívni.) Vagyis: az asztrológia tudományos jellegű ugyan, de nem tudomány, és szerintem ezzel a legtöbb asztro-ember tisztában is van. Persze tudom, vannak olyan asztro-emberek is, akik tudományos igénnyel lépnek föl, és abban egyetértek, hogy úgy valóban marhaság az asztrológia. Ugyanakkor azonban a tudományos jellegű művészet vagy vallás éppolyan marhaság, amennyiben tudományként kívánja eladni magát. Minderre mindjárt kitérek bővebben.

Hitből ugye nem csak vallásos létezik? Mert én pl. nem hiszek Angliában (szerintem a térképészek csínye), és ehhez Istennek semmi köze az égvilágon. Hiszek viszont a Láthatatlan Rózsaszín Egyszarvúban, és ehhez ugyancsak semmi köze Istennek (aki vagy létezik, vagy nem; én nem hiszek benne - na ez már vallásos nemhit, ha ilyesmit egyáltalán el tudunk képzelni). Remek wiki szócikk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hit. (Ezt csak azért írtam le, mert szerintem senki nem keverte a kommentekben az asztrológiát a vallásos hittel. Még én sem:))

Beharangozott bővebb kitérő. Szomorú véget ért közgázos pályafutásom egyik fontos állomása volt a filozófia kurzus, szerencsére már nem a marxösszest oktatták:) Szokás szerint próbálgattuk definiálni a filozófiát, mint olyat. Abban maradtunk, hogy a filozófia a világ megismerésének egy módja, akárcsak a tudomány, vagy a vallás, vagy a művészet. Azt gondolom például, hogy a művészet - noha nem tudomány, és sokszor nem is logikus, bár olykor líra - gyakorta könnyebben járható, erőteljesebb útja a világ megismerésének, mint a pszichológia, ha pl. egy másik ember belső állapotának megismerése a cél. Na jó, a pszichológia persze nem tudomány, ezt mindannyian tudjuk. (Hívjuk ezért mostantól pszichozófiának. LOL) Mondok másik példát: a földrajztudomány a világ megismerésének egy módja, és lehet, hogy kiváló, elmélyült és alapos ismereteket szerzel Olaszország domborzatáról, vizeiről, éghajlatáról, állat- és növényvilágáról, és mindez tökéletesen kielégít. Másvalaki meg elmegy a Nemzeti Galériába, és megtekinti Csontváry A taorminai görög színház romjai c. képét, és szintén kiváló, elmélyült és alapos ismereteket szerez Olaszországnak legalábbis erről a szegletéről - a művészet útján. Melyik a valódi megismerés? Valódibb-e a tudományos megismerés, mint az asztrológia? Vagy pedig csak arról van szó, hogy bedőlünk az elmúlt néhány évszázad tudomány-Zeitgeist-jának? Hiszen tekintsünk csak vissza a felvilágosodás előttre: tudományos gondolkodásnak lényegében nyoma sincs! Ha az emberiség millió évekig megvolt a mai értelemben vett tudomány nélkül, akkor vajon miért gondoljuk azt, hogy a tudomány az élet egyetlen helyes útja? Ez vajon nem hit?:) (Bocs a kegyetlenségért, nem bántani akarlak, csak szeretném leírni, hogy mennyire másként látok bizonyos dolgokat:)) Most, hogy ezt leírom, hirtelen világossá vált számomra az is, hogy az asztrológia miért tudományos jellegű jelenleg (hiszen azt nem tudjuk, milyen volt mondjuk 1000 évvel ezelőtt): mert ebben a tudománycentrikus közegben így adható el.Most jön az analógia, szigorúan ahogyan én látom:) Ha tehát a világról való ismeretek szerzésének több releváns módja van, akkor
1. lehetséges, hogy e módok nem egymást kizáróak, hanem egymás mellett élnek;
2. ki-ki eldöntheti, hogy a mindenkori ízlése (avagy hite) szerint melyiket preferálja;
3. a 4, fentebb említett mód/út mellé fölsorakoztatható még néhány másik, akár az asztrológia is;
4. mindebből következően a tudomány mellett vígan elfér az asztrológia is, természetesen akkor, ha nem kívánja magát tudománynak föltüntetni:)

Összefoglalva: szerintem az is hit kérdése, hogy a tudományt, a vallást, a művészetet, a filozófiát, vagy éppen az asztrológiát preferáljuk-e. Továbbá: a tudomány szempontjából marhaság az asztrológia, a vallás vagy a művészet, ugyanakkor a művészet szempontjából marhaság a tudomány. Mindaddig, amíg egy megközelítési módon belülről szemlélem a világot, minden más marhaság, ez logikus. ("Adjatok egy szilárd pontot, és kimozdítom helyéről a világot!") No de itt jön a hibás premisszád: hogy egy komoly asztro-ember, noha tudományos jellegű tevékenységet végez, mégis tudja, hogy amit csinál, az nem tudomány. Mint ahogy egy komoly orvos (aki azért mégiscsak természettudós) sosem mondja, hogy ha dohányzol, zsírosakat kajálsz, iszol és stresszelsz, akkor okvetlenül infarktus fog elvinni. Heurisztikák alapján nagy a valószínűsége, hogy de, és jobb, ha tudsz is erről, de azért mégsem tuti. És rád bízza, hogy hiszel-e ebben a heurisztikában, vagy sem (Istentől függetlenül, vagy nem függetlenül, amennyiben református lennél).

Na és akkor még egy utolsó idézet: "A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Isten "balgasága" bölcsebb az embereknél, és Istennek a "gyöngesége" erősebb az embereknél." (Nekem a református fordítás jobban tetszik, de a katolikus se rossz.) Igazán frappáns akkor lenne, ha a zsidókat, a csodajeleket, a görögöket és a bölcsességet fölcserélnénk más szavakkal (pl. asztrológusok, aszcendenseket, természettudósok, bizonyításokat), de ehhez most fáradt vagyok, így rád bízom :)Érdekes, hogy szóba került a vallásos hit, mert nekem az asztrológia egy komoly bizonyíték Isten léte mellett. Eleinte én se nagyon hittem az asztrológiában, de úgy vettem észre, hogy működik, és másképp nem nagyon lehet összefüggés a sorsunk és a csillagok közt, csak ha ezt valaki odafent összerendezi...


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta