Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

hétfő, november 16, 2009
17:07
 
A titkot űztük mindahányan


Tanulságos volt számomra a tegnap megnézett film. Mégpedig a vacaksága miatt. Egy horror volt, és aki egy kicsit is ismer engem, az most elcsodálkozhat, hogy mi a fenének nézek én önszántamból horrort, amikor maga a műfaj nem érdekel; bosszant és utálom.

Roppant egyszerű a magyarázat: amikor pár hónapja egy teszkózás alkalmával kisírtam magamnak, hogy vegyük meg a DVD-t, nem voltam tisztában a műfajával. A cím (Esély a halálra), valamint a leírás thrillert ígért számomra; pszichothrillert, amit kifejezetten kedvelek, ha jó. Annyit lehetett tudni a történetről, hogy egy fickót elkezdenek üldözni, halálra gázolja a vonat, de ahelyett, hogy jól nevelten meghalna, a következő pillanatban épen és egészségesen tér magához egy számára új környezetben. És ez ismétlődik vele mindennap: megtámadják, megölik, de mindig új életre támad: azonos névvel, de új helyzetben, új ismerősökkel, és új, komplett személyes múlttal. És ez mindaddig tart – ígéri a sejtelmesen három ponttal végződő ajánló –, amíg a hős rá nem jön e körforgás nyitjára.

A film első fele kifejezetten jó volt: jó abban az értelemben, hogy lekötött mindkettőnket, hatással volt ránk, féltünk – és persze vártuk a megoldást.

Aztán megjött, nagy csalódásunkra.

A képernyőn egyre több lett a vér meg az erőszak, a sziszegés meg az ordítozás, aztán láthatóvá is váltak az eddig csak sejtett alakok: füstből való rondaságok, akiket „kaszások”-nak hívnak; valamiféle halhatatlan szellemek, akik az emberek félelméből táplálkoznak; a főhősre azért pikkelnek, mert egykor az is közülük való volt, de aztán... És itt zavarossá vált a történet; a pasi végül megölte a saját nőjét, és ezáltal megmentette, és hirtelen minden szép és jó lett, hurrá. Logika zéró, a titkos szálak elvarrása fel sem merült.

A primer dühöngés után éppen ettől vált számomra tanulságossá a film. A titok elvarratlanságától.

Aránylag sokszor hagytam már magam felültetni filmekkel is, könyvekkel is. Elolvasok egy profi módon megírt regényt, amelyben csak úgy vibrál a misztikum, tövig rágom a körmöm olvasás közben – mire a körmöm tövéhez érek, kiderül, hogy a megoldás valami lapos, hihetetlenül és hiteltelenül összetákolt, hajánál fogva előcibált „malum ex machina”. Valahányszor beleszaladok valami ilyesmibe, eltölt a csalódás. Miért?! Miért nem lehet egy rendes történetet összerakni, ami nem csak addig borzongató, amíg a főhőssel együtt a sötétben tapogatózunk, hanem a fény felgyulladása, a titok feltárása után is eltölthet a jóleső borzongás, egyfajta áhítat, az egész egzisztenciát átjáró megnyugvás?! Miért?

Nem tudom, hogy tudom-e a választ, de egy válaszom van.

Az emberek vágynak a titokra. Szinte mellékes, hogy milyen és mekkora, a lényeg, hogy titok legyen. E célra jó a karácsonyi vagy szülinapi ajándék, amelynek a mibenlétét lehet találgatni, vagy jó a klasszikus krimi, ami semmi egyéb, mint egy szolidan megszerkesztett kitalálós játék, melyben a sztori és a szereplők jelleme valójában csak vivőanyag a jól konstruált titokhoz.

A kis titkok azért vonzóak számunkra, mert a titokra mint jelenségre saját létezésünk legmélyebb, megfejtetlen Nagy Titka rezonál. Legalábbis könnyen hihetjük ezt. Könnyen hihetjük, hogy az emberi lét mélyén ott lappang ez a Nagy Titok, és az alkotók – művészek és kommerszek egyaránt – már rég nekiálltak, hogy megfejtsék, vagy ha az nem sikerül, legalább rámutassanak: Íme, ez a titok.

A Titoknak több tipikus lelőhelye van. Ilyen az emberi lélek mélysége (tudatzavar, amnézia), az ember múltja (Atlantisz, elveszett, de valójában féltőn továbbadott ereklyék, rítusok, bölcsesség stb.), az ember jövője (földönkívüli civilizációk titkos tudása), a valóság megkettőzése (azaz szellemek, kísértetek, démonok, illetve egyéb természetfölötti és -alatti lények szerepeltetése). BárányAzonban a Titokról utóbb mindig kiderül, hogy vagy egyszerű szemfényvesztés eredménye (ez még a jobbik eset, mert akkor visszatérünk a klasszikus krimi műfajához), vagy valami teljesen lapos, álmisztikus, hagymázas szellemhistória vagy összeesküvés-elmélet. Ezek a szerzők gyakran az üzletszerű kéjelgés szintjén nyúlják le Saint-Exupéry költői megoldását, amikor lerajzol egy átlátszatlan falú dobozt a kis hercegnek, és azt mondja: – Tessék. Ez itt a ládája. Benne van a bárány, amit akarsz. Nem azért feltétlenül, mert cinikusok vagy lusták, hanem mert képtelenek megtalálni az igazi titkot.

Alkalmasint azért, mert ilyen titok nincs.

Umberto Eco A Foucault-inga című művében, miután Belbót, az 1. számú főszereplőt valakik (templomosok? szabadkőművesek? rózsakeresztesek?) elrabolták, a 2. számú főszereplő – egyben narrátor –, Casaubon megkísérel behatolni Belbo Abulafia nevű számítógépébe, hogy a titkos feljegyzések nyomra vezethessék. A gép megkérdezi: „TUDOD A KULCSSZÓT?” A Belbóval közös, titokkereső múltjuk alapján Casaubon meg van győződve, hogy Belbo a „végső igazság” valamely megfogalmazásával védte le gépét, és megpróbálkozik minden elképzelhető és elképzelhetetlen kifejezéssel, ami eszébe jut: Isten nevével, az istennév anagrammáival, kaballisztikus és ezoterikus szavakkal és ezek lehetséges permutációival. Hasztalan: az Abulafia újra meg újra visszakérdez: „TUDOD A KULCSSZÓT?” Casaubon végül elkeseredett dühében, merő indulatból beírja: „NEM.” – és persze ez volt a jelszó. A titok az, hogy nincs titok.

Daniel Quinn így ír az Izmael bevezető fejezetében:

...ártatlanul azt hittem, hogy kell lennie valakinek, aki rendelkezik az ismeretlen bölcsességgel, aki el tudja oszlatni a kiábrándultságomat, és a bennem lévő káoszt: kell, hogy legyen egy tanár.

Nos, ilyen természetesen nem volt.

Nem gurura, kung-fu mesterre vagy szellemi irányítóra volt szükségem. Nem akartam varázslóvá válni, vagy az íjászat zenjét megtanulni, meditálni, a csakráimat felsorakoztatni, vagy múltbeli inkarnációkat leleplezni. Az effajta művészetek és tudományok alapvetően önzőek; mindegyiket arra találták ki, hogy a tanítvány élvezze a hasznukat és ne a világ. Én valami egészen mást kerestem, ez pedig nem volt benne sem a telefonkönyvben, sem más hozzáférhető helyen.

Hermann Hesse Utazás Keletre című könyvében soha nem tudjuk meg, hogy miből tevődik össze Leo félelmetes bölcsessége. Ez azért van, mert Hesse nem mondhatta el, amit ő maga sem tudott. Olyan volt, mint én – csak áhítozott arra, hogy legyen a világban egy olyan valaki, mint Leo, egy titokzatos tudású, nála bölcsebb ember. Valójában persze titokzatos tudás nem létezik; senki nem tud semmi olyasmit, amit nem lehet megtalálni a nyilvános könyvtár polcain.


Quinn később persze nyomába szegődik annak a tudásnak, amely kínzóan hiányzik az életünkből, s meg is találja. De az általa Nagy Felejtésnek nevezett jelenség – vagyis kollektív kulturális amnéziánk – gyökerénél nem összeesküvés vagy idegen lények nyomaira bukkan, hanem konkrét gazdasági, társadalmi és ökológiai történésekre. A kutatás előtt egy tanmesével illusztrálja, hogy milyen jellegű is az „elveszett tudás”, és mennyire nehéz helyzetben van az, aki a keresésére indul.

Egyszer, az egyetemen – kezdtem bele – írtam egy dolgozatot egyik filozófia órára. Nem emlékszem pontosan, mi volt a feladat – valami ismeretelméleti téma. Nagyjából a következőt írtam a dolgozatban: Képzeljétek! A nácik mégsem vesztették el a háborút. Megnyerték és megerősödtek. Elfoglalták a világot, és megsemmisítették az utolsó zsidót, az utolsó cigányt, feketét, kelet-indiait és amerikai indiánt. Azután, mikor ezzel végeztek, elsöpörték az oroszokat és a lengyeleket, a cseheket, a morvákat és a bolgárokat, a szerbeket, a horvátokat – az összes szlávot. Aztán nekiláttak a polinéziaiaknak meg a koreaiaknak, a kínaiaknak meg a japánoknak – az összes ázsiai népnek. Ez hosszú-hosszú ideig tartott, de mikor az egész véget ért, a világon mindenki száz százalékos árja volt, és mindnyájukat nagy-nagy boldogság töltötte el.

Természetesen az iskolákban használt tankönyvek nem említettek többé az árjákon kívül más fajt, más nyelvet a németen kívül, más vallást a hitlerizmuson kívül vagy más politikai rendszert a nemzeti szocializmuson kívül. Nem lett volna értelme. Néhány nemzedék váltotta egymást, aztán már ha akart volna sem írhatott volna senki semmi ettől különbözőt a tankönyvekbe, mert nem ismertek semmi mást.

Egy napon a tokiói Új Heidelberg Egyetemen két fiatal diák beszélgetett. Jóképűek voltak mindketten, ahogy az az árjáktól megszokott, de egyikük mintha kissé zaklatottnak és boldogtalannak látszott volna. Ő volt Kurt. A barátja kérdezgette: „Mi a baj, Kurt? Miért vagy ilyen rosszkedvű mostanában?” „Megmondom neked, Hans” – válaszolta Kurt. – „Van valami, ami zavar – méghozzá mélységesen zavar engem. Nem tudok megszabadulni attól az őrült érzéstől, hogy valami apróságban hazudnak nekünk.”


Hogy esetünkben mi is ez az „apróság”, arról már sokat írtam. Ennek felismerésekor – akár az Izmaelben, akár másutt – sok-sok embert töltött már el a diadal mindent elárasztó, szédítő érzése: „Igen, ez az! Megvagy, bitang!” S ez a történet egyben magyarázata lehet annak is (mint jeleztem: nem a válasz, hanem egy válasz), hogy a bravúrosan induló, szakmailag kifogástalanul végigvitt titok-történetek végét – tisztelet a ritka kivételnek – miért találjuk olyan szánalmasan üresnek és semmitmondónak.

Címkék: , , ,


Hozzászólások:


Nem szeretnék rossz érzést okozni neked azzal, hogy mondandódnak nem a lényegére reflektálok, de most lehet, hogy belefutok ebbe.
Sok minden jutott eszembe, pl. a posztod elején arra gondoltam, Ecót ajánlom neked mint olyan titkok megíróját, akinél nem érzed a kiábrándulást. Szót ejtettem volna Dosztojevszkijről, akinek Bűn és bűnhődése krimi (úgy tudom, annak szánta), de a sztori és a szereplők jelleme jóval több, mint egyszerű vivőanyag. És így tovább.
Most viszont azt kérdem, mi a véleményed arról, amit tudott titoknak neveznék. Mire gondolok? Pl. elég pontos képünk van az élesztőgombák biológiájáról, nekem mégis borzongató titok marad a tény, hogy a mustból bor lesz.
Vagy: rengeteget tudunk már az ízeltlábúak metamorfózisáról, mégsem szűnik az ámulatom azon, hogy egy hernyó bemegy egy alagútba (időben értve), és lepkeként jön ki.
Vagy: a hüvelyesek gyökerén ott élnek a kedves kis nitrifikáló baktériumok. Ezek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, amely amúgy a nemesgázok után a legközömbösebb légnemű elem. Hogy csinálják?
Holnap estig sorolhatnám a titkokat, melyek fölfedve is titkok maradnak. Amíg ilyenek vannak, nincs szükségem természetfeletti izékre.Önreklámnak tűnhet föl, elnézést, ha annak látod, töröld, bár szerintem épp van azért itt helye: http://kkl.mentha.hu/full/titokJgy: Mi a véleményem a tudott titokról? Szeretem. :) Ezért olvasok Dawkinst, és ezért olvasom el újra meg a jobb krimiket is. Ez utóbbiaknak néha csak az utolsó részét, a logikai levezetést, vacsora mellé.

klór: Önreklám oké. És a kulcsszót persze nem tudom. :)

(Olyannyira nem tudom, hogy a könyv hiányában -- munkahely -- jelszót írtam a posztban, de most javítottam, köszi.)Balázs: OK, bár talán nem voltam egyértelmű. Az újból és újból elolvasott krimi izgalmassága megmarad, de a titokzatosság elvész belőle.
Ha azonban a must erjedését kisebbfajta csodának tekintem, az a tudományos magyarázat után is a csoda erejével fog rám hatni. Te (ti, akik olvassátok) hogy vagy (vagytok) ezzel?A must-topic eddig nálam nem volt tematizálva. De úgy gondolom, titokzatosság-faktor tekintetében ekvivalens a genetikai kóddal, ami viszont nagyon is birizgálja a fantáziámat. Erről is pontosan tudható, hogy működik, de a titokzatossága megmarad. És én az újraolvasott krimivel is így vagyok -- elhárító mechanizmus (konkrétan disszociáció) kérdése az egész. :)Kedves Jgy!
Megszólítottál. Nagyon szeretem a titkokat, a tudottakat és a természetfeletti izéket, hernyóból lepkéket, szivárványokat tibeti mesterek halála után az égen. Szeretem, ahogy dumáltok bár nem mindig értem - titok, hogy hogyan tudtok ilyeneket megfogalmazni és titok, ahogy a vers készül az agyban, a lélekben. Ennyi.
Poltrona-édesnaivGondolkoztam kicsit és a kiinduló témához van egy prózaibb megjegyzésem Balázs számára: Így jár aki nem nézi meg jól, hogy mit vásárol! A Bújócska c. filmet láttad? /Robert de Niro/ Szerintem az tetszene neked.
Poltrona-édesnaivKedves Poltrona-édesnaiv, köszönöm a választ, jólesett.Szervusztok!

Jgy-nek: Ámulattal tölt el az élet minden csodája. Lenyűgöző, hogy akár csak egyetlen sejt is, milyen fantasztikusan komplex egység.

Balázsnak:
"Az emberek vágynak a titokra."
Lehet, valami baj van velem, de nem igazán érzem, hogy vágynék rá,
inkább vágyom arra, hogy valamiképpen megértsem mindazt amivel kapcsolatba kerülök, hogy felismerjem az összefüggéseket a jelenségek, dolgok között.

A vágy, leginkább, valamivel kapcsolatos hiányérzettel párosuló lelki mozgatóerő.
De számomra minden titokzatos, amit még nem ismerek, nem értek.
S a világ olyan hatalmas!
Még "saját kis világom" is szinte végtelen, folyton változik, így hát miért is hiányolnám életemből a rejtelmeket?:)

Umberto Eco :)
Daniel Quinn :)
Sokat segítettek a dolgok megértésében, s Eco ráadásul nagy "szómágus" is.Ja és még valami a kiindulási témához!
Katarzis.
Megvilágosodás.
Felismerés.
Megértés.

Esetleg!:)Ria (Jgy-nek): Köszönöm.
Ria (Balázsnak): Nem hinném, hogy baj lenne veled.
Nn (bár leginkább magamnak): Óvakodnék tőle, hogy összemossak olyan fogalmakat, mint titok, titokzatosság vagy csoda.
Továbbá: ha jól értem, Balázs posztjának egyik központi témája a kollektív titok, melynek birtokában az ember beavatottnak érzi magát (ld. régi és elveszett tudás, templomosok, rózsakeresztesek közössége, városi legendák).Ha netán érdekelne valakit megjegyzem, hogy Quinn kesöbb önálló regényben meg is írta Kurt és Hans világát. Címe: After Dachau azaz Dachau után.Koszonom, hogy egy erdekes blog


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta