Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

vasárnap, szeptember 12, 2010
03:31
 
A kivert biztosíték


Megelőzendő, hogy az alábbi vicc elolvasása után abbahagyd az olvasást, előre jelzem: jelen írás témája – megint csak – nem más, mint a tranzakcióanalízis (TA).

– Hogyan maszturbál a robot?
– Kiveri a biztosítékot.

Ezt a viccet vagy ismerted már, vagy nem, és ettől függetlenül most, hogy el- vagy újraolvastad, vagy röhögtél rajta egy jót, vagy nem. Ugyancsak ettől független, hogy magának a viccnek az e fórumon való közzétételéről mit gondolsz. Lehet, hogy helyénvalónak tartod, lehet, hogy nem. Ha igen, azzal a továbbiakban nem foglalkozunk. Ha nem, akkor két eset lehetséges: a helytelenítésed vagy érzelemmentes, vagy érzelemmel kísért. Az érzelemmentes helytelenítés olyan, mint bármilyen más ellenvélemény: „Szerintem ez a váza jobban mutatna a kisasztalon”, vagy „Ami engem illet, én biztos, hogy nem vennék fel zöld pöttyös nyakkendőt.” Jelen esetre aktualizálva: „Ez a vicc nem találkozik az én ízlésemmel”, avagy „Függetlenül az ízlésemtől, nem tartom célravezetőnek egy ilyen jellegű viccnek a jelen blogban történő publikálását.”

Alább egyetlen variáció érdekel csak minket: az érzelemmel kísért helytelenítés. Az az eset, ami miatt a fenti viccet választottam bevezetőül: amikor valami „kiveri a biztosítékot” nálunk. Mit is jelent ez konkrétan?

Egy amúgy köztiszteletnek örvendő novíciusmesterről mesélik, hogy amikor valami olyasmivel találkozott a novíciusok körében, ami határozottan kívül esett az értékrendjén, akkor – enyhén hisztérikus hanghordozással – valahogy így adott hangot nemtetszésének:

– Testvérek, nem! Nem és nem! Igen, igen – de nem! Ha valamit igen, akkor ezt nem!

Figyeljük meg e nemtetszés-nyilvánítást! A helytelenítés és az érzelemtelítettség egyértelmű, a helytelenítés oka azonban homályban marad. Ha megkérdeznénk, hogy „Voltaképpen miért nem?”, akkor a válasz jó eséllyel olyan szavakat tartalmazna, mint „nyilvánvaló”, „köztudott”, „alapvető”, „mindenki”, „senki”. A TA fogalomrendszerében gondolkodva e szavak egyértelmű jelei annak, hogy itt a Szülői énállapot megnyilvánulásával van dolgunk: agyunk merevlemezének Szülői nevű mappájában vannak lementve az életünkben eligazítást nyújtó általános igazságok, tilalmak és utasítások. Pontosabban Szülői énállapotból adjuk ki az utasítást, de annak már a Gyermeki – azon belül Alkalmazkodó Gyermeki – énállapotunkban engedelmeskedünk.

Egy banális példa: le akarunk lépni a járdáról, de látjuk, hogy piros a lámpa. Automatikusan megállunk, mert a Szülői kiadja az ellentmondást nem tűrő parancsot: „Ha piros – állj!”, az Alkalmazkodó Gyermeki pedig azonnal megáll. (E példa egyben azt is illusztrálja, hogy sem a Szülői, sem az Alkalmazkodó Gyermeki énállapot nem az ördögtől való: a mindennapi életben nagyon is hasznos mind a kettő.) A következő pillanatban aztán átadjuk az irányítást a Felnőttnek, aki körülnéz, felméri a tényleges forgalmi helyzetet, és ennek függvényében vagy megvárja, amíg a lámpa zöldre vált, vagy simán átmegy pirosban. A Felnőttnek nincsenek prekoncepciói és általánosan érvényes normái: ő az itt-és-most-ra reagál.

Mi van akkor, ha miközben mi békésen várunk a zöldre, azt látjuk, hogy valaki átcsörtet az úttesten? Ugyanaz, mint a fenti viccnél. Vagy érzelemmentesen megállapítjuk magunkban, hogy „Ebben a forgalomban ez veszélyesnek látszik”, vagy érzelemmel kísérten felháborodunk, hogy „Azért ezt már mégse!”

A fenti okfejtés egy ponton sántít. Az érzelemmel kísért helytelenítés mögött valóban a Szülői normái állnak, lásd az idézett szavakat („nyilvánvaló”, „köztudott”, „alapvető”, „mindenki”, „senki” stb.). Azonban a felháborodás zsigeri, jószerivel ellenállhatatlan voltából arra következtethetünk, hogy annak gázpedálja a Gyermekiben van: azon életkorunk lenyomatában, amelyben a nemtetszésünk kifejezése céljából rendelkezésünkre álló leghatékonyabb eszköz a tagolatlan bőgés, ordítás és toporzékolás volt.

E meglátás nem vezet ellentmondáshoz, mégpedig azért, mert a TA-ban az énállapotok struktúrájának közismert, három egymásra rajzolt karikával ábrázolt modelljén túlmenően létezik egy mélyebb, ún. másodlagos strukturális modell is. Ez két dologra mutat rá.

Énállapotok másodrendű strukturális modelljeEgyrészt arra, hogy a Szülői énállapot nem homogén: tényleges struktúrája attól függ, hogy hány szülő vagy szülőreprezentáns (nagyszülő, tanár stb.) volt az életünkben; hangsúlyozza, hogy mindezen személyeknek is megvolt mind a három – Szülői, Felnőtt, Gyermeki – énállapota, és mi valamennyi énállapotukból kap(hat)tunk sorskönyvi utasításokat.

Másrészt arra – és jelen témánk szempontjából ez a fontosabb –, hogy a Gyermeki énállapotnak is megvan a maga felépítése: tovább osztható három részre, s ezeket a TA-ban így nevezik: Szülői a Gyermekiben (Sz1), Felnőtt a Gyermekiben (F1) és Gyermeki a Gyermekiben (Gy1). A teoretikusok – Berne-től kezdve – mindhárom részt hangzatos nevekkel látták el. A Gy1-et Szomatikus Gyermeknek hívják: ez a legkorábbi életkorunk emlékezetét őrzi, amikor a nekünk nem tetsző ingerekre kizárólag testi tünetekkel tudtunk reagálni. Az F1 találó elnevezése: Kis Professzor. Aki látott már kisgyereket, aki egy minden hájjal megkent tudós intuíciójával képes manipulálni környezetét, az pontosan érti, miről van szó.

Az Sz1-et nevezik Disznó Szülőnek, Boszorkány Szülőnek, Emberevő Szülőnek vagy Mágikus Szülőnek. Azon idők lenyomatát őrzi, amikor gyermekként szüleinknek korlátlan hatalmat tulajdonítottunk. Ők voltak az élet és a halál urai: az ő áldásuktól vagy átkuktól függött, hogy életben maradunk-e vagy sem. Sorskönyvünk gerincét azok a gátló parancsok (Ne létezz!, Ne érezz!, Ne légy önmagad!, stb.) alkotják, amelyeket szüleink – a maguk Gyermeki énállapotából – egy mindenható varázsló teljhatalmával szórtak ránk átokként; többnyire szavak nélkül, életünk első pár évében, és természetesen anélkül, hogy ők maguk ennek tudatában lettek volna. E gátló parancsokat mi önnön Gyermekinkben (azon belül az Sz1-ben) őrizzük, és ha életünk során egy adott helyzetben ezek bármelyikét áthágjuk vagy áthágni készülünk, lelkünk mélyéről a kisgyermek halálos rettegése bukkan felszínre: „Ezt nem lehet, ezt nem szabad; ha ezt megteszem, Anya/Apa nem fog szeretni, és akkor végem van, elpusztulok!”

[Megjegyzés: az engedélyek (pl. Lehetnek érzéseid, és szabad őket kifejezned!) ugyanilyen módon adódnak át, és ugyanott őrizzük őket, csak éppen ezek nem „átkok”, hanem „áldások”, és lényegesen kevesebb bajt okoznak.]

Gátlás nélkül élni címmel részletesen leírtam, hogy „milyen engedélyek birtokában élvezheti a szabad életet az az ember, aki mind a 12 gátló parancsot érvénytelenítette.” Ez egy ideális végállapot ábrázolása; odáig az önismeret (leginkább az önismereti terápia) kanyargós útja vezet. De hogyan lehet ezen az úton elindulni? Hogyan lehet fölismerni, hogy milyen koragyermekkori „átkok” súlya nehezedik ránk fenyegetően?

Itt térhetünk vissza a bevezetőben írott viccre: részint az arra adott esetleges reakcióra, részint a poénjára, mint metaforára. Az Sz1-ünk tartalmához – Boszorkány Anyánk és Emberevő Apánk átkaihoz – úgy férhetünk hozzá, ha odafigyelünk azokra a helyzetekre, amelyekre érzelemmel kísért helytelenítéssel – magyarul: felháborodással – válaszolunk: azokra, amelyek „kiverik a biztosítékot”.

– Azért ezt már mégse! – szólal meg bennünk sokszor egy indulatos belső hang, akár mi magunk készülünk megtenni (vagy elmulasztani) valamit, akár másnál észleljük ugyanezt. Mély felháborodásunknak ilyenkor egyetlen magyarázata van: az, hogy az adott téma nagyon mélyen, létünk gyökereinél érint bennünket. Ha nem így lenne, akkor indulatos tiltakozás helyett a Felnőttünk higgadt hangját hallanánk belül.

Ami a gyakorlatot illeti, az alábbi feladat elvégzése hatékony segítség lehet:

1.) Válasszuk ki a 12 gátló parancs egyikét, pl. ezt: Ne légy gyerek!

2.) Nézzük meg, milyen engedélyekkel lehet ezt a parancsot érvényteleníteni. Jelen esetben többek között ezt olvassuk: „Szabad félretennem a tudatosságot, célszerűséget felelősséget: szabad önfeledten, céltalanul játszanom.” Ismételgessük magunknak, ízlelgessük. Füleljünk befelé: rezonál-e bennünk valami?

3.) Ne elégedjünk meg e mondat szajkózásával: képzeljünk el egy olyan szituációt, amikor „normális üzemmód szerint” tudatosan, célszerűen és felelősséggel kellene viselkednünk. Milyen ez a szituáció? Behunyt szemmel jelenítsük meg magunk előtt teljes részletességgel: hol vagyunk, ki van még ott, mit látunk, mit hallunk, milyen illatokat és ízeket érzünk, milyen testi érzéseink vannak, stb.

4.) Ha sikerült ezt felidézni, alakítsuk át a jelenetet – mint egy rendező –, és lássuk magunkat, amint ugyanebben a helyzetben önfeledten és céltalanul játszunk. Figyeljük meg továbbra is fantáziaképünk részleteit: a színeket, formákat, fényeket, hangmagasságokat, hangszíneket, illatokat, tapintást, hőmérsékletet, izomfeszüléseket stb. Éljük át képzeletben a felszabadult játék örömét!

5.) Eközben a Felnőtt tudatosságával folyamatosan figyeljünk az érzéseinkre, gondolatainkra, különös tekintettel a zsigeri reakciókra. Különítsük el a célszerűtlenség felismeréséből adódó, higgadt észérveket azon belső megnyilvánulásainktól, amelyekhez nem, vagy csak nehezen találunk szavakat. Más szóval: figyeljünk arra, hogy az adott jelenet elképzelése felháborít-e, kiveri-e a biztosítékot.

6.) Ha sikeresen kivertük gondolatban saját biztosítékunkat, biztosak lehetünk, hogy neuralgikus pontot találtunk: az adott engedélyhez tartozó gátló parancs ott van a sorskönyvünkben, és onnan mérgezi, bénítja életünket. Ez esetben tudhatjuk, hogy ezzel a témával még dolgunk van, és akár önálló munkában, akár terápiás keretek között célként tűzhetjük ki, hogy az imént fantáziaszinten elgondolt engedélyt a jövőben tekintéllyel adjuk ki magunknak – egyszer s mindenkorra. Másként fogalmazva: hogy koragyermekkori döntésünk helyett új döntést hozzunk.

7.) Ha belső vészvillogónk nem jelez azonnal, ne dőljünk be! Fogalmazzuk át kreatív módon a vizsgált engedélyt, keressünk egy teljesen más szituációt, majd még továbbiakat. Amikor belefáradtunk, és folyamatosan azt észleljük, hogy az adott engedély szerinti viselkedés elképzelése maradéktalan örömmel tölt el, vagy épp teljesen hidegen hagy – akkor megnyugodhatunk, hogy ezzel a gátló paranccsal nincs dolgunk. Ekkor áttérhetünk egy másik gátló parancsra, és kezdhetjük elölről a feladatot.

Természetesen önvizsgálatot nem csak a fenti protokoll szerint, előre tervezett módon lehet végezni. Ha elég sokat foglalkoztunk már önmagunkkal, kifinomulhat a szimatunk, és spontán adódó helyzetekben is reflektálhatunk saját felháborodásunkra. Ha túl jutottunk az első indulatból fakadó felhördülésen („Azért ezt már mégse!”), akkor feltehetjük a kérdést: Mit talált el bennünk az adott szituáció? Mi az a pont, ahol a bennünk élő gyermek – irracionális módon – önnön egzisztenciáját látja veszélyeztetve?

E kérdésekre persze nem találjuk meg mindig és azonnal az egymondatos tuti választ. De a kérdésfeltevés rutinná válása – még a válasz hiányában is – közelebb visz minket önmagunkhoz, a szabad élethez, az autonómiához.

Címkék:


Hozzászólások:


Like :-)


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta