Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

vasárnap, március 26, 2006
00:29
 
Náci vagyok, mint Jézus


És nemcsak náci vagyok, hanem végtelenül elkeseredett is.

Semjén Zsolt szombaton kijelentette, hogy „elég volt a devianciából, a meleg tisztességből” (bármit is jelentsen ez a homályos szintagma). A vallással kapcsolatban pedig azt mondta: Hitlerék is magánügynek tekintették a vallást, „jött is utána Gestapo, Auschwitz, börtön”.

Tehát, ahogy az MSZP szóvivője nagyon találóan interpretálta Semjén Zsolt szavait: aki úgy gondolja, hogy a vallás magánügy, az náci. Ez vonatkozik rám is.

Ugyanis keresztény hitemből fakadóan, valamint teológiai (elsősorban kegyelemtani) ismereteim alapján szilárdan vallom, hogy noha a vallásnak (mint minden, a világban egzisztáló jelenségnek) van társadalmi vetülete, alapvetően magánügy. Legalábbis a keresztény vallás az. Jézus arra szólítja fel híveit, hogy a böjtjük ne magamutogató, hanem láthatatlan legyen, imádkozni pedig kifejezetten a „belső szobába” küldi őket, mondván, hogy „Atyátok a rejtekben is lát”. Tömegmozgalom szervezése helyett mindenkit egyenként szólít meg, és hív személyes megtérésre. A Szentlélek pedig az egyes ember lelke mélyén munkálja az Atyával való személyes kapcsolatot.

Ezen a kiindulási alapon semmit nem változtat az, hogy a kereszténységnek van kifejezett társadalmi küldetése és mondanivalója.

Apró szépséghibája Semjén Zsolt nyilatkozatának, hogy Hitlerék a vallást nem tekintették magánügynek; ellenkezőleg: kötelezően bevezettek egy saját, önmagában koherens világmagyarázó rendszert, amely áthatotta az emberek egész életét. Erre a rendszerre felépítettek egy társadalmi struktúrát, amelynek megvolt a maga hierearchiája, megvoltak a szent iratai, megvolt a rituáléja – és nem utolsó sorban az istene. A hitlerizmus teljes mértékben kimeríti a vallás fogalmát– speciel egy olyan vallásét, amely a maga kultúrájában abszolút mértékben közügy volt. A Harmadik Birodalomban a vallás nem lehetett magánügy, ugyanis a rendszer alapvető ideológiája megkövetelte, hogy az embereknek egyáltalán ne lehessenek magánügyeik.

Ennyit a nyilatkozat érdemi részéről.

A személyes bevonódásom és borzasztó keserűségem oka a tavaly májusi találkozó. Kénytelen vagyok azt hinni, hogy 2005. május 5-én nem Semjén Zsolttal beszélgettem megindítóan emberi hangnemben két órát, hanem egy alteregóját küldte maga helyett. Más magyarázatot nem tudok. Vagy ami alternatív magyarázatként kínálkozik, azt nem akarom tudni.

Címkék: , ,


Hozzászólások:


Sajnos, önvizsgálatot kellett tartanom, s az említett "úrral" kapcsolatos pozitívaba hajló véleményemet visszavonnom. Amennyiben a "hívő keresztények" csak egy kicsit is hasonlítanak Semjén Zsoltra, akkor ideje, hogy a tisztességesebbje elgondolkojon azon, mint térjen ki a hitéből. Szomorú vagyok, hogy ilyen fölfogású emberekkel megyünk Európa felé, s közben Vaclav Havelt olvasom, e témáról mint vélekedik. Szégyelhetjük magunkat, s lehet, hogy egy kicsit Mária is szégyeli, "országát"!

béefáTudomásul kellene venni végre, hogy a politikában nincs becsület, nincs érzelem, nincs humánum - ott csak a hatalomért való harc van, ott csak az önös érdek, azaz adott esetben a szavazatok gyüjtése az elsődleges.

Más a magánember és más a politikus. Állítólag magánemberként Torgyán Horn Gyulát igen kedveli...
Egyénileg hatni valakire nem ugyanaz, mint politikai arculatára hatni.
Aki a politikába ártja magát, annak ezt meg kell szoknia szerintem, sőt idomulnia kell hozzá.
Aki erre képtelen, az tartsa távol magát tőle és az egyénre fókuszáljon. Végülis egyénekből áll minden embercsoport.

Jézus is egyénekkel beszélgetett és nem pozíciókkal...

KataA hatalomvágy nagy úr.Nem alter egóval beszélgettél, hanem egy ú.n. "homo politicus"-szal. Ugye nem voltál annyira naív - talán csak reménykedő -, hogy ezt akkor ne vetted volna észre?Amikor beszélgettél a Semjénnel, akkor a te személyiségedbQl áradó átélt keresztény hit megrendítette egy kicsit...Utána az Qt körülvevQ jobbosok agresszivitása, és akampányhangulat meg az általános frusztráltsága (hiszen a történelem objektív folyamatai régen halálraítélték azt a fajta középosztályi-konvencionális kereszténységet, melynek Q a képviselQje...) visszalökték a régikerékvágásba. Ne felejtsd el: a Semjénéknek a maguk szempontjából igazuk van: azt a fajta tradicionális vallásosságot, melyet Q képvisel, valóban csak egy, a világnézeti pluralitást felszámoló, autoriter-fasiszta, a vallás magánügy voltát megszüntetQ rendszer tudná régi helyén megQrizni, a felbomlástól megmenteni"Ugye nem voltál annyira naív - talán csak reménykedő -, hogy ezt akkor ne vetted volna észre?"

Szar ügy: de igen, voltam ilyen naiv.Biztos az, hogy a tradicionális vallásosság fenntartása lehetetlen külső (társadalmi-politikai) támogatás nélkül? Nem lehet azt a pluralitás megengedése mellett, a magánélet szféráján belül megőrizni? Biztos, hogy Semjénéknek bármilyen szempontból igazuk van? Nem propagandájuk hatásosságának jele, ha elhisszük, hogy van olyan szempont, ahonnan nézve elfogadható az "érvelésük"?Nem, én rám nem hat a Semjénék propagandája, viszont - mivel én nem vagyok keresztény - jobban látom, hogy a maguk szempontjából igazuk van. A vallás nem őrizhető meg "magánügyként", az olyanfajta "belülről" megtért, hitüket személyesnek megélő keresztények (vagy zsidók, vagy muszlimok) száma, amilyen a Balázs, elenyésző minden társadalomban azokhoz képest, akik a család és a szűkebb-tágabb szociológiai közeg hatására automatikusan fogadják el a vallást. Hogyha nem az állami kényszer, a kötelező hitoktatás, egyházi esküvő, egyházi anyakönyvvezetés, hanem csak az egyéni vallásos élmény révén jön az emberekhez a vallás, és közben minden tényező (a kultúrák nagyobb nyitottsága, az utazási, informálódási lehetőségek bővülése, a fogyasztói társadalom árubősége és ingerekben való gazdagsága) az ellen hat, hogy az emberek - ahogy a régmúltban - automatikusan kövessék a szüleiktől, családjuktól kapott értékrendet, viselkedésmintákat, akkor elkerülhetetlen a vallásosság bomlása. A kapitalizmus és a vallás, illetve a hagyomány eme antagonisztikus ellentétét már Marx zseniálisan vázolta a Kommunista Kiáltványban...A "légy spontán" felszólítás abszurd: teljesíteni nem lehet. A belülről átélt hit nem kikényszeríthető. Nem baj. A hit szerintem ugyanúgy magánügy, mint... mint a szexualitás. Ez a vélekedés deviáns? Akkor deviáns szeretnék lenni.Szerintem te elsősorban buzi vagy, és másodsorban katolikus. Ez a bajaid okozója.

Semjén Zsoltnak - sokadjára - igaza van.

Őszinte és nyílt kiállásra van szükséged: szembe kellene nézned magaddal, és elismerned: IGEN, egy hamis bálványra, egy hamis, BUZI bálványra építetted az eddigi életed akit még csak nem Isten mellett, hanem Isten ELŐTT imádsz.Nos ha meleg vagy gyógyulj ki belőle.A nácizmus meg,na most elkezdthetném azt mint a többi idóta komcsi de nem teszem mert Hitler az én vezérem is és akárki mond rla akármit az marhaság.Adolf Hitler igenis jó ember volt.Ha nekem kéne fojtatnom a zsidók és a cigok írtását egy táborban megteném.Miért?Őrült vagyok?Nem!Messiás!Szívtelen katona aki nem árulja el a Führer-t.Jó régi poszt, de engedtessék meg:

A náci ideológia 4 dolgot tartott ellenségének, és a propagandagépezet ezt mindenütt hírdette: kommunizmus, kapitalizmus, zsidóság és kereszténység.
Érdemes azokat az agitprop plakátokat megnézni, amelyen rabok sinylődnek a 4 említett szimbólum börtönében. Érdekes, h a fasizmus egyházellenessége ennyire "elfelejtődik", sőt a kereszténységet, mint a fasizmus abszolút támogatója tűntetik fel...

Mellesleg meg tanúságtevőkre an szükség.

Harmadrészt: a vallás mindíg is a társadalom homlokterében kell, h maradjon. Dorgálhat, de amíg egyes társadalmi tevékenységeket az egyház hordoz (ne, csak kat.), pl. oktatás, szegények gondozása, rászorulók támogatása, karitász, addig ezekre a területekre minimum van beleszólása.

Negyedszer: a r.k. nem egy celebvallás, amiből kiemelem, ami nekem tetszik, hozzáteszek egy kis okkultizmust, kiveszem a bántó részeket (tisztítótűz, kárhozat miegymás), és hírdetem, hogy a kényelmes vallást én alkotom meg......de hogy hogyan kapcsolódik ez a poszt témájához, nem tudom.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta