Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

hétfő, február 23, 2009
13:15
 
Elhatár


Nézzünk három, egymást követő mondat(csoport)ot, mégpedig fordított sorrendben!

Egy korábbi posztomhoz Brúnó írt egy figyelemre méltó kommentet:

„Én nem szeretnék elhatárolódni minden magyar nemzetiségű bűnöző tetteitől külön-külön, de együttesen sem. Mert azzal már elismerem, hogy közöm van hozzá. Nincs ugyanis.”

Az idézet első részével fenntartás nélkül tudok azonosulni. Én sem szeretnék, sőt nem is szeretek elhatárolódni semmiféle bűnöző tetteitől – sőt semmi egyéb embercsoporttól. Nem szeretnék elhatárolódni – mert arra vágyom, hogy ne legyen rá szükség. Hogy fölismerjék, hogy én én vagyok, nem más. Arra vágyom, hogy individuum legyek, „egyedüli példány”, és ez az egyedüliség átragyogja az egész létemet, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen.

Erre vágyom. És mi van, ha ezt nem kapom meg? A „nem kapom meg” gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy egy kalap alá vesznek másokkal. Ez időnként nem baj: semmi késztetést nem érzek arra, hogy különrepülő vigyen Rómába, hogy ha moziba megyek, privát helyiségben rendezzenek nekem vetítést, stb. Más helyzetekben azonban csalódott vagyok és bánatos, szélsőséges esetben pedig elkeseredett. Ilyen volt az, amikor Prognózis c. versemet Áprily Lajos neve alatt láttam viszont egy honlapon. (Elkúrták, nem kicsit, nagyon.) Továbbra is fennáll, hogy nem szeretek elhatárolódni, de megtettem. Nem mintha Áprilyval kapcsolatban bármi fenntartásom lenne. Csak hát ő ő, én meg én vagyok. És ha más emberek összekevernek valakivel, aki nem én vagyok, és ez engem bosszant, ne adj' isten, károm származik belőle – nos, akkor, szeretem vagy nem szeretem, didaktikusan rámutatok a kettőnk (én és a másik, ill. én és egy csoport) közötti különbségre. Vagyis az elhatárolódást választom.

Az idézet második részére alább még visszatérek. Most azonban lássuk, mire is írta Brúnó reakcióként a fenti mondatokat:

„A romáknak és a roma szervezeteknek is élesen el kell ítélniük minden roma által elkövetett bűncselekményt...”

E mondat az Index Szájbarágó „cigánybűnözés”-témájú, általam belinkelt cikkéből származik. És így, kontextusból kiragadva igen sok mindent bele lehet hallani, különösen a sarkos megfogalmazás miatt: „élesen el kell ítélniük...”

Mi ez a „kell”? Erkölcsi feladat? Jogi kötelezettség? Kategorikus imperatívusz?

A „kell” szó elsősorban is a zsiráfnyelvleckék illusztris eleme: a par excellence sakál szó. Kiválóan lehet demonstrálni vele az erőszak és az erőszakmentesség különbségét, rámutatva arra, hogy a nem elnyomásra építkező rendszerekben (legyen szó országról, munkahelyről vagy saját pszichéről) a „kell” szó értelmezhetetlen: semmi sem kell – minden cselekedet autonóm döntés eredménye, amely döntést az ember a körülmények ismeretében hoz meg. (Nem kell bemennem a munkahelyemre, hanem azt választom, hogy bemenjek, például azért, mert nem akarom, hogy kirúgjanak. Holott választhatnám a munkanélküliséget is: millió példa van arra, hogy az is élhető modell.)

A „kell” az erőszak szava, szemben aze rőszakmentességgel. Ha valaki azt mondja, hogy valaki másnak ezt meg ezt kell tennie, akkor azt nagyon könnyen lehet úgy érteni, hogy a beszélő épp erőszakosan nyilvánul meg. Ha pedig történetesen azt mondja, hogy „a romáknak ezt és ezt kell csinálniuk” – akkor ez a fenti képlet szerint nyilvánvalóan romaellenes erőszak, ha csak verbálisan is. Tartalmát tekintve pedig nem is nagyon különbözik a megélhetési fasiszta Bayer Zsolt ominózus írásának tartalmától.

Ugyanakkor úgy vélem, ez így nem több szóbűvészkedésnél. Ahhoz pedig, hogy több legyen, szükséges, hogy kontextusba helyezzük a vizsgált szöveget. A belinkelt szövegben (amely műfaját tekintve a középkori kátékat idéző, fiktív párbeszéd) a fenti mondat válaszként hangzik el egy kérdésre:

„Mit tudnak tenni a romák azért, hogy most ne a bűnözéssel kapcsolja össze őket mindenki?”

Így már más a helyzet: a „kell”-ről kiderül, hogy nem hatalmi pozícióból fakadó parancsadás, hanem a tájékozottabb ember útmutatása. Lásd:

   – Elnézést, uram, hogy jutok legkönnyebben a vasútállomáshoz?
   – Itt menjen egyenesen, aztán a harmadik utcán jobbra kell fordulnia...

A „kell” ebben a helyzetben semmi egyéb, mint egyszerűsítő nyelvi fordulat a némiképp nehézkes „ismereteim szerint a probléma megoldásához a leghatékonyabb, de legalábbis nélkülözhetetlen út az, hogy...” körülírás helyett.

A romáknak és romaszervezeteknek semmit nem kell csinálniuk. Ellenben ha valóban kérdésként merül fel bennük, hogy vajon „mit tudnak tenni azért, hogy most ne a bűnözéssel kapcsolja össze őket mindenki”, akkor erre szabad válaszolni. És a válasz vonatkozhat részben arra, amivel indult az egész bejegyzés: ha valakit zavar, hogy összeverik őt valaki mással, adott esetben kára is származik belőle, akkor azt kell (értsd: azt célszerű) tennie, hogy didaktikusan rámutat a kettejük (ő és a másik, ill. ő és egy csoport) közötti különbségre. Vagyis az elhatárolódást választja. Nem mert erkölcsi kötelessége, nem mert jó dolog, hanem mert elemi érdeke. Óvszert sem azért használ az ember, mert kellemes, hanem mert elemi érdeke. Nem azért, mert vele valami nem OK, hanem mert adott esetben a másikkal nem OK valami.

És akkor, amint ígértem, még két gondolat a Brúnótól vett idézet második feléhez:

„Mert azzal már elismerem, hogy közöm van hozzá. Nincs ugyanis.”

Egyrészt azzal, hogy határozottan kijelentem, hogy valakikhez nincs közöm, azzal semmi mást nem teszek, mint elhatárolódom tőlük. Akkor is, ha egy mondattal korábban deklaráltam, hogy nem vagyok hajlandó elhatárolódni. Olyan ez, mint az „azt már nem is említem, hogy...” retorikai fordulat, amely után közvetlenül következik a „nem említendő” dolog említése.

Másrészt – és ez a fontosabb –, noha érteni vélem ezt a kategorikus elhatárolódást, a megfogalmazása ijesztő számomra.

Érteni vélem: szerintem Brúnó e szavakkal a bűnözéstől, a bűncselekményektől, kiemelten is az erőszakos bűncselekményektől határolja el magát, azon szükségletének hangot adva egyúttal, amelyről fentebb én is írtam: hogy milyen jó volna, ha egyéni értékeit evidensen felismerné a környezete, külön magyarázkodások és halmazelméleti tili-tolik nélkül.

Ijesztő viszont azért, eltereli a figyelmet egy számomra fontos tényről: arról, hogy individualitásunk fenntartás nélküli állítása mellett is rendszerben élünk. Rendszerben, összekapcsolva a rendszer minden más elemével. A másik emberrel, a másik ember nyomorával, örömeivel és bánataival, erényeivel és bűneivel. Az érzéseivel és szükségleteivel, s a belőlük fakadó tettekkel.

Nem vagyok egyenlő a késelős gyilkossággal. Nem vagyok egyenlő a késelős gyilkossal. De közöm van hozzá: nemcsak a gyilkoshoz, de a gyilkossághoz is. Közöm van hozzá, ha nem is közvetlen ok-okozati viszonyban. Része vagyok a gyilkosságnak, része vagyok mindannak, ami hozzá vezetett, és része vagyok minden következményének, mert az őssejtig vagyok minden ős. Ahogy Pilinszky, aki nézi egy deportált öregasszony fényképét, sok évvel a világháború befejezése után, és sürgető késztetést érez arra, erkölcsi kötelességként, hogy itt és most megmentse azt az öregasszonyt ott és akkor.

Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaink házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sohase kérdezd, kiért szól a harang; érted szól.

(John Donne)

Címkék: , , , ,


Hozzászólások:


Szabó Lőrinc: Együtt és külön


Egyenruhában vagyok, egyszerű
egyenruhában, mint a réti fű.

Egyenruhában, mint a búzaszem,
kezdem, folytatom s végzem életem.

Az egyenruhás tömeg alkotott,
mindenkihez nagyon hasonlitok.

De bármennyire anyám a tömeg,
magam örülök, magam szenvedek,

ahogy a harmatot s a nap tüzét
minden szálán külön érzi a rét,

vagy ahogy a kiégett földeken
egyenkint hal meg a sok búzaszem.Csak a dialektika kedvéért:
Egyetértek azzal, hogy minden tettünk hatással van a környezetünkre, így nem húzódhatunk hátra közömbösen senki fájdalmától vagy bűnétől.Ugyanakkor azt is gondolom,hogy a Harmadik Birodalom tetteiért nem egyetemes a felelősségünk súlya, mert akkor összemossuk az elkövetőket az áldozatokkal. Hogy itt is teljes mondatot szóljak: hiszem, hogy a tettesek is irgalomra szorulnak a maguk nyomorában.Úgy gondolom, egyetértünk. :)A blogod végén mintha arra utalnál Pilinszkyvel: mégis közünk van másokhoz, a bűneikkel egyetemben. Ezzel mintha ellentmondanál Brúnónak, vagyis mintha azt mondanád, hogy igenis van értelme (s talán szükséges is) elhatárolódni. De lehet, hogy teljesen félreértelek. Kifejtenéd kicsit a konklúziót? Nekem még sajnos eléggé homályos.De hiszen az egész posztban azt írom, hogy szerintem bizonyos helyzetekben szükséges az elhatárolódás, önvédelmi okokból. Ez az érem egyik oldala. A másik az, hogy minden különbség dacára egyazon szövet szálai vagyunk valamennyien, és bizonyos aspektusból mind felelősek vagyunk egymásért. Amit ma Budapesten teszek, annak az eredménye megnyilvánul az ókori Egyiptomban.

Persze ezt nem a primitív kazualitás szintjén értem, és nem is konkrét állásfoglalás tér-idő-kérdésben. Tekintsd inkább költészetnek.

A két nézet csak egy bizonyos szemszögből ellentétes egymással, más nézőpontból egymást kiegészítő formáknak tűnnek.

Ennél többet most nem tudok írni erről. Remélem, részben azért választ adtam.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta