Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Mottó, egyúttal felhívás az Olvasóhoz:
         „Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy.”
   –   Ez bármire igaz.

Birtalan Balázs naplója

Birtalan Balázs Örülök, ha blogomat – ahogy nevezni szoktam: „napi rendes és rendetlen agymenéseimet” – nemcsak olvasással, de megjegyzéseiddel is megtiszteled. Mivel korántsem gondolom, hogy elértem volna a személyiségfejlődés csúcsára, kifejezetten szükségem van mind elismerésekre, mind építő kritikákra. Az ún. kommentezés során választhatsz: gondolataidat megoszthatod velem saját neved aláírásával, vagy – a netes hagyományoknek megfelelően – valamilyen nick-et használva, illetve írhatsz anonim módon. A döntés a tied; előrebocsátom azonban, hogy a névtelen mocskolódásról és észosztásról elég markáns a véleményem. Ha a bírálatnak ezt a módját választod, ne háborodj föl utólag, ha e véleményemnek a konkrét helyzetben is hangot adok. Emellett alapelvem, hogy nem törlök kommentet akkor sem, ha tartalma és stílusa látványosan távol esik a számomra egyébként elfogadhatótól. Kivétel a spam és a flood – annak érthető okból nem kegyelmezek. (2005)

hétfő, szeptember 03, 2007
16:15
 
Balek zsiráf? (Avagy: a megbocsátás határai)


A zsiráf valójában nem más, mint egy szánalmas balek, egy lúzer? Távolról valóban annak látszhat, de semmi esetre sem az. Sokkal kevésbé lúzer, mint a sakálok általában. A kettővel ezelőtti posztomhoz írott kommentek jogos kérdéseket feszegetnek:

„Mi a teendő, amikor a másik orcádat is felkínáltad, és megütötték azt? Más szóval, miközben Csaba egy szeretethiányos állapotot nyög, és az eltérő szükségleteitek feszülnek egymásnak, Csaba mégiscsak rabolja a pénzedet, a nyugalmadat, az idődet. Lehet, hogy nem rossz ember, de veled rosszat tesz. Ezt hogyan kell kezelni?” (Fernandel)

Továbbá:

„...vannak emberek, akiket bizony nem akarok megérteni. Mert vannak ugyanis cselekedetek, amelyeknek bárakármi volna is a személyes háttere, akkkor is, úgyis, mindenképp elfogadhatatalanok. Nem érdekel a gyilkos sanyarú gyerekkora [...]. Nem akarok a végtelenségig megértő lenni, és egy bizonyos határon túl toleráns sem. Félek, hogy a végtelenségig toleránsakat megeszik a disznók. Mondom kicsit finomabban: ha liberális-szelíd-megértően megengedjük az erőszakot is, akkor az erőszak előbb-utóbb elpusztítja a szelídeket. Ha viszont szembeszegülünk az erőszakkal (aminek hatékony eszköze sajnos nem a másik orcánk szelíd odatartása, hanem valamely keménység), akkor magunk, önként mondtunk le a saját szelídségünkről.” (Eszter)

A francia mondás szerint tout comprendre, c'est tout pardonner. Remélem, pontosan idéztem, ha mégsem, valaki javítson ki; a jelentése mindenesetre biztos: Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani. A magam részéről teljes mértékben egyetértek azzal, amit ez a mondás jelent – annak kihangsúlyozása mellett, hogy mit nem jelent. Ezt a legegyszerűbben úgy tudom bemutatni, hgy néhány fogalmat – némileg ad hoc módon – definiálok.

Szükséglet. A szükséglet azt jelenti, hogy valaki valamiben hiányt szenved. Ez lehet testi, lelki, szellemi, intellektuális – akármilyen hiány; a lényeg, hogy az illető ezt „elszenvedi”, azaz szeretné megváltoztatni a helyzetet. Valaminek a meg nem léte tehát nem jelent hiányt. Nagyon sok ember él a földön, akinek nincs görög konkordanciája, és ezzel a helyzettel nagyon jól ki van békülve. Nekem sem volt, de nekem hiányzott, szükségem lett volna rá. (Ezért örültem szerfelett, amikor aztán lett.) Nagyon sok embernek szükséglete, hogy a Fradi visszakerüljön az NB I-be. Engem speciel hihetetlenül hidegen hagy, hogy mi újság a foci világában.

Frusztráció Ha egy szükségletem tartósan nem elégül ki, akkor frusztrált vagyok, és úgy is viselkedem. Az „úgy” jelen esetben arra a pszichológiai tényre utal, hogy a frusztráció leggyakrabban magával hozza a regressziót (azaz a primitívebb, indulatvezéreltebb, kevésbé megoldásorientált viselkedést), valamint az agressziót. A szomorú a dologban az, hogy ez nemcsak rám nézve igaz, hanem a környezetemre is. És mivel nem szeretek szenvedni mások agressziójától, elemi érdekem arra törekedni, hogy a körülöttem élők szükségletei kieklégüljenek.

A szükséglet kielégítése. Egy szükségletet a legritkább esetben lehet csupán egyféle módon kielégíteni. Ugyanakkor aki éppen hiányt szenved valamiben, nagyon gyakran beszűkül egyetlen lehetséges megoldásra, és alternatív kielégülési formában egyáltalán nem gondolkodik. Nem azért, mert rossz ember vagy bunkó vagy önző – hanem mert az alternatívák egyszerűen a vakfoltjára esnek. Nem tud a létezésükről. Ha azonban valaki ráirányítja a figyelmét egy másik útra, akkor esetleg csodálkozva mondja majd: „Ja, hogy így is lehet?! Akkor legyen így!”

A szükséglet és annak kielégítése közötti különbség. A szükséglet adottság. Akár a sajátom, akár a másé: lehet neki örülni vagy nem örülni: van. Megtehetem persze, hogy hadakozok ellene, de csak olyan hatásfokkal, mint ha a természeti törvények ellen hadakoznék. A legokosabb, amit tehetek, hogy elfogadom és tiszteletben tartom. Minda magamét, mind a másét. Feltétel nélkül. – A szükséglet kielégítése azonban nem adottság, hanem cselekedet: olyasvalami, ami leggyakrabban alá van rendelve (vagy legalábbis alárendelhető) a tudatos kontrollnak. Így e cselekedetet – szemben magával a szükséglettel – lehet elfogadni vagy nem elfogadni, és ha elfogadhatatlan, akkor alternatívákat keresni. A szükséglet feltétel nélküli elfogadása nem jelenti a kielégítés módjának feltétel nélküli elfogadását.

Megérteni. A skizofrének azért ijesztőek, mert kiszámíthatatlanok. Nem úgy reagálnak a dolgokra, ahogy szerintünk kéne. Továbbvíve: a másik ember, mint olyan, szintén azért ijesztő, mert kiszámíthatatlan: nem úgy reagál a dolgokra, ahogy szerintem kéne. Ez félelmetes. Csakhogy valójában még a skizofrének látszólagosan random hülyeségei sem random hülyeségek. Az ember cselekedetei valamilyen módon szerveződnek, valamilyen módon követik egymást. Voltaképpen minden cselekedet egy (vagy több) szükséglet kielégítése. Ha ismerem valakinek a szükségleteit, akkor a a viselkedését, ha előre jelezni nem is tudom feltétlenül, utólag képes vagyok értelmezni. Vagyis nem holmi misztikus, emberfeletti – következésképpen: félelmetes – gonoszsággal állok szembe, csupán egy másik ember másságával. Ráadásul aránylag könnyen belátható, hogy ha mögé nézünk a felszínen nagyon is eltérő, nagyon is egyedi igényeknek, a mélyben voltaképpen nagyon hasonló (mondhatni: pontosan ugyanolyan) szükségletekre bukkanunk: igény a táplálékra, pihenésre, biztonságra, elfogadottságra, gyöngédségre, intimitásra, önkiteljesedésre stb. – A másik megértése annak felismerését jelenti, hogy a másik embernek is (a pszichopata gyilkosnak, a háborús bűnösnek, de még a BKV-ellenőrnek is!) ugyanarra van szüksége, mint nekem. Csak épp máshogy.

Egyetérteni. Az egyetértés ebben az értelemben azt jelenti, hogy az a mód, ahogy a másik ember szeretné a szükségletét kielégíteni, számomra elfogadható. A szükségleteink harmóniában vannak egymással – vagy legalábbis nem ütköznek. A fentiekből következik, hogy a megértés nem jelent feltétlenül egyetértést, vagy másként: az egyetértés hiánya nemjelenti egyúttal a megértés hiányát is. Ez annyit tesz, hogy törekedhetek a másik maximális megértésére, és lehetek teljes mértékben empatikus a szükségletével – viszont emellett markánsan képviselhetem a saját szükségletemet, hangot adva annak, hogy az általa gyakorolt szükségletkielégítési viselkedés számomra adott esetben elfogadhatatlan.

Kommunikáció. Aktuálisan erről van szó. Arról, amikor kommunikálunk egymással. És nem arról, amikor nem. Zsiráfként a döntési lehetőségem arra vonatkozik, hogy kommunikálok-e vagy sem. Ha viszont a kommunikácikót választom, akkor abban (a zsiráfnyelv normái szerint) nem lehet erőszak: vagyis nem lehet benne minősítés, ítélkezés, általánosítás, követelés stb. A zsiráf maximálisan realista: arra reagál, ami van (nota bene: már amennyire ez ismeretelméletileg lehetséges), nem arra, amiről úgy gondolja, hogy van. És a konkrét történésekre vonatkoztatva kifejezi az érzéseit és hangot ad a szükségleteinek, illetve felderíti a kommunikációs partner érzéseit és szükségleteit. Mindezek ismeretében pedig olyan magatartást kínál fel, amely mind önmaga, mind a partnere számára elfogadható, és a partnerétől is ilyen magatartást kér. Vagyis egyaránt tiszteletben tartja mind a saját maga, mind a partnere szükségleteit, a szükséglet kielgítéseként azonban csak olyasmit fogad el, ami valóban elfogadható számára. Elvtelen kompromisszumnak, lesunyt füleknek, konfliktuskerülésből való behódolásnak helye nincs.

Amikor nem lehet erőszakmentesen kommunikálni. Ilyen is van. Többnyire nem „ezzel az emberrel”, hanem „ezzel az emberrel ebben a konkrét helyzetben” nem lehet. Mert nagy a távolság, mert kevés az idő, mert nem értjük egymás nyelvét, mert..., mert..., mert... – A zsiráf, ha ezt felismeri, egyetlen dolgot tehet: odébbáll. Ellép a golyószóró elől, lőtávolságon kívülre helyezkedik. Nem azzal, hogy „kurva anyját, ez egy rohadt, megátalkodott sakál” hanem azzal, hogy „ő és én itt és most a kommunikációt nem tudjuk megvalósítani”. Ez van. Lehet, hogy valaki más az én helyemben képes volna a hatékony, empatiksu kommunikációra, és ők ketten ki tudnák dolgozni azt az elfogadható viselkedést, amit mi ketten nem tudunk kidolgozni. Van ilyen. – Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy amilyen konfliktusokról úgy gondolom (tapasztalom, hiszem, sejtem stb.), hogy megoldásuk meghaladja a képességemet, azokat a konfliktusokat kikerülöm. Ezen az elven nem ugrom be egy külvárosi kocsmába, hogy szomjamat oltsam. Ezen az elven nem (nagyon) bocsátkozom párbeszédbe politikai ellenfelekkel. Ezen az alapon nem megyek többet a szentbékkállai Öreghegy Fogadóba.

Vádolni. Vádolni valakit azt jelenti, hogy valamely megtörtént rosszért felelőssé tesszük az illetőt. Az Elvevő kultúrában, ahol azt hisszük magunkról, hogy jónak és rossznak tudói vagyunk, ez többnyire együtt jár azzal, hogy a felelősön bosszút akarunk állni (akkor is, ha ezt eufemisztikusan igazságszolgáltatásnak nevezzük).

Megbocsátani. Megbocsátani annyit tesz: nem vádolni. A fenti értelemben ez azt is jelenti: lemondani a bosszúról. Hogy miért, az már más kérdés. Akár azért, mert Jézus ezt tanítja. Akár azért, mert felsimerjük, hogy a bossszú valójában semmilyen szükségletet nem elégít ki, vagyis az égvilágon semmire sem jó. Akár más okból: akár csupán egykedvűségből. A megbocsátás tehát nem a megtörtént rossz tényét tagadja el, nem is a megtörtént dolog rosszaságát relativizálja vagy bagatellizálja. Csupán annyit jelent, hogy a problémakezelés protokolljában nem szerepel a történtekért felelős személy megbüntetésének igénye. Hogy az okozott kárt miként kezeljük a továbbiakban, arra világnézettől, vallástól, személyiségtől, vérmérséklettől függően rengeteg paradigma létezhet. Arra is, hogy a jövőben milyen prevencióval próbáljuk elhárítani a hasonló károkat. Ennek azonban primer módon már semmi köze ahhoz, hogy valakit visszavonhatatlanul a „bűnös” jelzővel ruháztunk fel.

Megbocsátani – No.2. A megbocsátásra egy másfajta (az előzővel nem ellentétben álló) értelmezés: elengedni az adósságot. Eddig tartoztál nekem (egy forinttal vagy százmillióval vagy az életeddel), most azonban elengedem, és nem tekintelek többé adósmnak: szabad vagy. Hogy mi okom erre, az rám tartozik, hogy a saját könyvelésemben hogy intézem ezt a továbbiakban, az legyen az én bajom. A továbbiakban nem tartozol nekem. Ugyanakkor: ebből nem következik az, hogy legközelebb adok-e neked kölcsönt. Lehet, hogy adok, lehet, hogy nem adok. Az, hogy most elengedtem a tartozásodat, nem jelent semmit a jövőre nézve. Egyszerűen annyit jelent, hogy részemről szabad vagy. Se többet, se kevesebbet.

A zsiráf (vagy a keresztény) nem azért tartja oda a másik arcát, mert mazochista vagy hülye. Ha már indokolni kell, akkor valahogy úgy indokolnám, hogy – szerintem – az indulat, legyen bármily erős is, alapjában véve mégis roppant felületes dolog. Nem az ember valódi mélységéből fakad. Ha egyszer levezették, akkor az olyan, mint amikor kisül a kondenzátor. Ha pofon vágtak (és a pofon a továbbiakban képletesen értendő) és visszaütök, a levezetett indulat helyén új indulatot gerjesztek, és ez aztán a végtelenségig eszkalálódhat. Ha azonban bennemaradok a helyzetben (vagy visszamegyek), már van esélyem arra, hogy nem a zsigeri indulattal lesz dolgom (hiszen a kondenzátor már kisült), hanem az emberrel. Vagyis a másik orca odatartásával nem az előző szituációt prolongálom, hanem új helyzetet teremtek, amelyben megadatik a lehetőség a konfliktus erőszakmentes (ha tetszik: szelíd) átdolgozására. Ez pedig középtávon nagyon is konkrét haszonnal járhat. Lelki, de akár anyagi téren is. Olyan új, gazdagon gyümölcsöző kompromisszumokhoz vezethet, amely a zsigeri ellenállás paradigmájában fel sem merülhetett volna.

Jézus a nyolc boldogságban nem mondott olyat, hogy „Boldogok a balekok, mert övék lesz a Nagy Mennyei Vállveregetés.” Azt mondta: „Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.” Nem a mennyország (arról máshol van szó), nem egy absztrakt isteni fair play díj, hanem a föld. A maga anyagi valóságában. A nettó haszon. Itt és most.

Nem isteni kinyilatkoztatás volt ez Jézus részéről, hanem nagyon mély emberismeret megnyilvánulása.

Szerintem.

Címkék: , , ,


Hozzászólások:


"Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani."

Ennek egy látványos példája: "Mert ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél és tud mindent."Balázs, nem kötözködöm, csak néhány kérdés bennem maradt.
1) Amit már eggyel korábban is: meddig terjed a zsiráfnyelv hatálya? Úgy értem, mi van, ha nem tudsz ellépni a golyószóró elől? Amennyire tudom, a zsiráf, ha veszélyben érzi magát, halálos rúgást tud mérni az ellenfelére. Az EMK zsiráfanalógiája erre is kiterjed?
2) (az előzőtől nem függetlenül) Megértettem a magyarázatot, melyben az is benne foglaltatik, hogy a zsiráfnyelv alkalmazása nem egyenértékű azzal, hogy az alkalmazója balek. De vajon az aktuális sakál nem értelmezi-e balekságnak, ha vele zsiráful beszélsz? Rá kell-e hagyni, hogy ez az ő baja, vagy nem, mert így az adott helyzetben tényleg balekká válsz?

Eszternek: ismerem (Clifford D. Simak: A város; ford. Kuczka Péter), és úgy tetszik, jól passzol az Elvevő-Meghagyó témához, de hogy jön a Szentbékkálla-poszthoz?Fernandel: a kérdéseden én is el-eltöprengek... Én most ott tartok, hogy balek az, aki láthatóan nem tud mit kezdeni (nem ismeri be) eszköztelenségével egy adott helyzetben, vagy nem ismeri fel, hogy inadekvát eszközt akar használni. Amire feltételezem, hogy gondolsz, az az utóbbi lehet: egy hajthatatlanul agresszív féllel megpróbálni zsiráfozni, aki erre nem vevő, az inadekvát viselkedés, és nyilván baleknek fog látni - joggal. De ha kimondom, hogy itt nincs mit tenni, és nem is próbálom meg, akkor miért lennék balek?
Valaki üvölt velem, mire nyugodt hangon azt mondom, úgy látom, most nem tudjuk megbeszélni, és odébb állok - szerintem kevésbé néz baleknak, mintha én is ordításba kezdek. Mit gondolsz?Köszönöm a választ, Balázs. Amit előzőleg írtam, ahhoz a passzusodhoz csatlakozik, ami azokról a helyzetekről szól, mikor nem lehet erőszakmentesen kommunikálni. Csak arról. Ha ilyen helyzetben tartja da a másik orcáját valaki, akkor a másik nem a szelíd átértelmezés, hanem a könnyű győzelem, a nemtelen diadal lehetőségével fog élni: újra üt, és még skkal nagyobbat. A pesszimizmusom erről szól, arról, hogy az erőszakmentes kommunikációhoz a másik embernek partnernek kell lennie. Vagy legalább motiválhatónak kell lennie az együttműködésre.

Sajnos a pesszimizmusom nem enyhül. Tartok tőle, hogy nem is pesszimista vagyok, hanem jól informált realista: Szociálpszichológiai kísérletekből tudjuk, hogy számos olyan feltétel van, ahol együttműködés nem, vagy csak igen nehezen alakul ki, versengés annál könnyebben, még a kölcsönös veszteség ellenére is. Vaygis félek, hogy gyakran vannak olyan helyzetek, amikor nem lehetséges erőszakmentes kommunikáció. (Napjaink politikai életében is akadnak olyan új fejlemények, amelyekről ezt gondolom, de nem akarok ebbe belemenni, hogy ne provokáljak senkit.)

Fernandelnek: a Simak könyve nekem elsősrban arról szól, hogy az erőszakmentesség fenntartható-e.A könyv kutyáinak, és egyéb vegetáriánussá váló szelíd húsevőinek a hangyák fenyegető terjeszkedésével kell szembenézniük. Vagy szelíden várják, hoyg a hangyák őket elpusztítsák, vagy fel kell adniuk a "ne ölj" parancsát. Ha jól emlékszem, a könyv nem adja kezünkbe a megoldást.

Szeretném, ha igazad lenne Balázs. Örülnék, ha tévednék.(Balázs, remélem, nem neheztelsz meg, amiért a kommentekből - olykor-olykor - fórumot csinálunk.)
Endogén Ópiátnak (jól írom?): "Mit gondolsz?" kérdésedre: egyetértek. Mondhatnám, hogy magam is így gondoltam, de valójában nem tudtam ilyen világosan megfogalmazni. A gondom továbbra is az, hogy mi a teendő, amikor nem tudsz ellépni az ütés elől? Ha egy vendéglátóip. egys. személyzete kirángat az autóból meg igazoltat meg még mittudomén. És érdekel, hogy a zsiráfnyelv ki tudja-e iktatni a lehiggadási időt? Ha jól emlékszem, Balázs is több poszt megírása után jutott el a megbocsátáshoz.

Eszternek: rég olvastam A várost, alig emlékszem rá. De úgy rémlik, ha a konkrét megoldást nem fedi is fel a könyv, azt, hogy volt megoldás, erősen sugallja. Hiszen az egész történetet mint mítoszt (tehát múlt idejű valamit) adják tovább a kutyák nemzedékről nemzedékre.


Megjegyzés küldése

<< Vissza


Címkék:

5K, Add tovább, Agymenés, Apa, Brühühü, EMK, Emlék, Életkor, Felmutatható, Film, Gasztro, Halál, Humor, Húbazmeg, Hüjeblogger, Jog, Kapcsolatok, Kisebbség, Kommunikáció, Kopipészt, Könyv, Lakás, Melegség, Nyaralás, Panaszkönyv, Politika, Pszicho, Rádió, Súlyos, Szemműtét, Szomatik, Sztori, Számvetés, Tavasz, Ünnep, Vallás, Vendéglátás, Vers, Világ+ember, Virtuál, ZeneTerápiás olvasókönyv
Pszichológiai témájú irásaim gyűjteménye

Sorskönyv nélkül
Pszichológiai blogom

Sématerápia
Általam szerkesztett oldal


2015-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Felmászok a létra, Napkút Kiadó, 2015.

Felmászok a létra
(versek)


2009-ben megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Katalizátor Kiadó, 2009.

Művirágok a szimbolizmus oltárára
(versek)


2008-ban megjelent könyvem:

Birtalan Balázs: Aszalt szilva naplementekor (mémtörténetek), Katalizátor Kiadó, 2008.

Aszalt szilva naplementekor
(mémtörténetek)


Korábbi hónapok:

január 2005 | február 2005 | március 2005 | április 2005 | május 2005 | június 2005 | július 2005 | augusztus 2005 | szeptember 2005 | október 2005 | november 2005 | december 2005 | január 2006 | február 2006 | március 2006 | április 2006 | május 2006 | június 2006 | július 2006 | augusztus 2006 | szeptember 2006 | október 2006 | november 2006 | december 2006 | január 2007 | február 2007 | március 2007 | április 2007 | május 2007 | június 2007 | július 2007 | augusztus 2007 | szeptember 2007 | október 2007 | november 2007 | december 2007 | január 2008 | február 2008 | március 2008 | április 2008 | május 2008 | június 2008 | július 2008 | augusztus 2008 | szeptember 2008 | október 2008 | november 2008 | december 2008 | január 2009 | február 2009 | március 2009 | április 2009 | május 2009 | június 2009 | július 2009 | augusztus 2009 | szeptember 2009 | október 2009 | november 2009 | december 2009 | január 2010 | február 2010 | március 2010 | április 2010 | május 2010 | június 2010 | július 2010 | augusztus 2010 | szeptember 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | március 2011 | április 2011 | május 2011 | június 2011 | július 2011 | augusztus 2011 | szeptember 2011 | október 2011 | november 2011 | december 2011 | január 2012 | február 2012 | március 2012 | április 2012 | május 2012 | június 2012 | július 2012 | augusztus 2012 | szeptember 2012 | október 2012 | november 2012 | december 2012 | január 2013 | április 2013 | május 2013 | június 2013 | augusztus 2013 | szeptember 2013 | október 2013 | november 2013 | december 2013 | március 2014 | április 2014 | május 2014 | június 2014 | október 2014 | december 2014 | január 2015 | február 2015 | március 2015 | április 2015 | május 2015 | július 2015 | augusztus 2015 | szeptember 2015 | november 2015 | december 2015 | február 2016 | március 2016 |


Így írok én – A jelen blog paródiája (by Jgy)
Így írok én 2. – Ua. (by Ua.)


>>> LEVÉL <<<látogató 2005. január 10-e óta